Ocenění Talent Pardubického kraje za rok 2020 získali Michal Špitálský a Jakub Tesařík

11. 6. 2021

Ocenění získala dvojice nyní již absolventů soukromé školy Informatiky a ekonomie DELTA v oboru humanitním.

Talent Pardubického kraje 2020

Jakub Tesařík s Michalem Špitálským obdrželi ocenění Mladý talent Pardubického kraje za rok 2020 v oboru humanitním. Vždy mi zůstává trochu záhadou, jakým způsobem určuje komise zařazení studentů k jednotlivým oborům :-) Každopádně Jakub s Michalem získali ocenění především za svůj maturitní projekt z oblasti Internetového marketingu - Propagace filmového festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí. S projektem zvítězili v krajském kole Středoškolské odborné činnosti v oboru Ekonomika a řízení a v celostátním kole se umístili na 5. místě. 

Dalším počinem této dvojice byl videoklip Send Me an Angel, se kterým zvítězili v Pardubickém kraji soutěže mladých filmařů České Vize a postoupili do celostátního finále.

Michal Špitálský pokračuje ve studiu filmu v Newcastlu na Northumbria University na fakultě Film and TV production. Jakuba Tesaříka bavil vždy marketing jako takový. Další znalosti a dovednosti z této oblasti se rozhodl získat na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze.

Matěj Špitálský a Jakub Tesařík - Mladý talent Pardubického kraje 2020

Pamětní list pro Zdeňka Picpauera

Dalším oceněným byl Zdeněk Picpauer, který získal při této příležitosti Pamětní list a to především za jeho film Léta dozrávání. S tímto filmem Zdeněk dobil mnoho úspěchů na různých studentských filmových festivalech např. Rychnovská osmička, Střekovská kamera, JuniorFilm, České vize a nejnověji na Poděbrady OFF 2021. Zdeněk je také autorem dvou fotoknih Příroda kolem nás a Vyznání přírodě. S druhou fotoknihou získal 2. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. 

Od září letošního roku bude Zdeněk pokračovat ve studiích na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru Fotografie a intermediální tvorba v ateliéru Digitální média.

Zdeněk Picpauer - Mladý talent Pardubického kraje 2020

Mladý Talent Pardubického kraje 2020

Síň slávy studentů DELTA

Studenti z pardubické soukromé školy informatiky a ekonomie DELTA patří mezi nejlepší studenty Pardubického kraje opakověn. V minulých letech získali ocenění tito spolužáci:

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Mladý talent Pardubického kraje 2020

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.