Maturitní zkoušky

Termíny maturit a důležité dokumenty.

Časový harmonogram - jarní termín 2023

 • do 1. prosince - odevzdání přihlášek k maturitě k jarnímu termínu (do 27. června - pro podzimní termín maturity),
 • do 31. března - odevzdání seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ - jarní termín (do 30. června - podzimní termín)
 • 14. dubna 2023 (pátek) 8:30 - písemná práce z anglického jazyka,
 • 14. dubna 2023 (pátek) 13:00 (po přijímačkách) - písemná práce z českého jazyka,
 • 24. dubna 2023 (pondělí) 9:00 - praktická zkouška,
 • 2. května 2023 (úterý) 8:00 - 10:35 - didaktický test z matematiky,
 • 2. května 2023 (úterý) 13:30 - 15:50 - didaktický test z anglického jazyka,
 • 3. května 2023 (středa) 8:00 - 9:45 - didaktický test z českého jazyka a literatury,
 • 4. května 2023 (středa) 8:00 - 10:50 - didaktický test z matematiky - rozšiřující (150 minut),
 • 16. - 19. května 2023 - se budou konat ústní zkoušky. Jmenný rozpis bude zveřejněn později.

  Státní část maturitní zkoušky

  Od jarního termínu maturitní zkoušky 2021 zůstaly ve státní části maturity pouze tyto (dříve dílčí) zkoušky:

  • didaktický test z českého jazyka,
  • didaktický test z anglického jazyka NEBO z matematiky.

  Všechny ostatní (dříve dílčí části) zkoušky nebo "celé" zkoušky jsou již v režiji školy a spadají do tzv. Profilové části.

  Profilová část maturitní zkoušky

  Seznam povinných zkoušek

  Odborné předměty

  • Praktická zkouška z ekonomických předmětů,
  • Ústní zkouška z Odborných předmětů (Podniková ekonomika, Management, Marketing, Řízení jakosti, Zbožíznalství, Psychologie prodeje, Logistika, Propagace, Právo),
  • Ústní zkouška z Účetnictví

  Ústní zkoušky

  Odborné předměty
  1. Ekonomie jako věda, řízení zásob
  2. Potřeby, statky, služby, manipulační a skladovací systémy
  3. Výroba a výrobní faktory, obsah logistiky
  4. Tržní ekonomika, materiálové hospodářství
  5. Podnikání, dopravní systémy v logistice
  6. Obchodní korporace, obaly v logistice
  7. Podniky podle forem vlastnictví, marketingové koncepce, MIS
  8. Živnostenské podnikání, poptávka a objednací systémy
  9. Majetek podniku, management – historie, obsah, význam
  10. Inflace, marketingový mix - distribuce
  11. Personální činnosti, marketingový mix – výrobek
  12. Hospodářský cyklus, ústavní právo
  13. Kontrola v podniku, psychologie práce a organizace
  14. Zásobování v podniku, marketingový mix – cena
  15. Odbyt výrobků, management – osobnost manažera, organizační struktury
  16. Pojišťovnictví, marketingový mix - komunikace
  17. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, BOZP
  18. Hrubý domácí produkt, HNP, občanské právo
  19. Financování podniku, psychologie prodeje
  20. Bankovnictví, psychologie koupě, nákupní strategie
  21. Výrobní a hospodářský proces, marketingové plánování
  22. Daňová soustava v ČR, vývoj systému jakosti, vývoj norem ISO, TQM
  23. Cenné papíry, benchmarking
  24. Nezaměstnanost, měření spokojenosti a loajality zákazníka
  25. Zahraniční obchod, rodinné právo
  Účetnictví
  1. Účetnictví a účetní dokumentace, právní předpisy upravující účetnictví
  2. Účetní zápisy, jejich přezkušování a kontrola, účetní doklady a knihy
  3. Doklady o materiálu a dlouhodobém majetku
  4. Daňová evidence
  5. Pravidla a rovnosti v podvojné soustavě účetnictví
  6. Rozvaha podniku, změny rozvahových stavů
  7. Majetek podniku a jeho druhy
  8. Zásoby
  9. Účtování zásob
  10. Účtování zásob – způsob B a jeho srovnání se způsobem A
  11. Inventura, inventarizace
  12. Účtování v soustavě účtů, analytická a syntetická evidence
  13. Účetní zachycení dlouhodobého majetku
  14. Odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku
  15. Zúčtovací vztahy
  16. Finanční účty – 2. účtová třída
  17. Hotovostní platební styk
  18. Bezhotovostní platební styk, bankovní účet a úvěr
  19. Účtování nákladů a výnosů
  20. Účet zisků a ztrát a časové rozlišení nákladů
  21. Výpočet mezd
  22. Zaúčtování mezd
  23. Doklady o pracovnících, pracovní poměry, struktura mzdy
  24. Účtování na kapitálových účtech
  25. Kalkulace

  Všeobecně vzdělávací předměty

  • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška,
  • cizí jazyk (AJ/NJ/RJ) - písemná práce a ústní zkouška.

  Vyberte ze SEZNAMU ČETBY PRO ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČJ. Oboustranně vytiskněte, podepište a odevzdejte. (Kompletní seznam četby v .pdf ke stažení ZDE.)

  Anglický jazyk
  1. About my family and myself
  2. My daily programme
  3. Description of my house or flat; My dream house or flat
  4. My town, my village
  5. My plans for future
  6. Description of a person, character and appearance 
  7. Clothes and fashion
  8. Sport and its meaning in my life
  9. Food and meals, at a restaurant
  10. Washington and the USA
  11. Travelling and means of transportation
  12. Health and sickness, seeing a doctor, description of a human body
  13. Leisure time, hobbies, the way I spend my free time
  14. Environment
  15. Nature and weather
  16. School and work 
  17. Shops and shopping
  18. Entertainment, my cultural life
  19. London and Great Britain 
  20. Prague the capital city of the Czech Republic
  21. Holidays and celebrations 
  22. Australia and New Zealand
  23. The Czech Republic 
  24. People and Social life
  25. Mass media- television, radio, press, internet
    
  Německý jazyk
  1. Meine Familie und Hobby,
  2. Mein Haus oder meine Wohnung,
  3. Wohnen auf dem Lande und in der Stadt,
  4. Urlaub und Reisen,
  5. Verkehr,
  6. Die Tschechische Republik,
  7. Prag,
  8. Region, wo ich lebe,
  9. Meine Stadt,
  10. Dienstleistungen,
  11. Sport,
  12. Feste und Feiertage,
  13. Gesundheit und Lebensstil,
  14. Gastronomie,
  15. Mode und Kleidung,
  16. Einkaufen,
  17. Kultur und Tradition,
  18. Medien in meinem Leben,
  19. Schule, Zukunftspläne, Arbeitsmöglichkeiten,
  20. Umwelt, Wetter, Jahreszeiten,
  21. Deutschland,
  22. Berlin und andere Städte in Deutschland,
  23. Österreich,
  24. Sien und andere Städte in Österreich,
  25. Die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg
  Ruský jazyk
  1. Над картой России.
  2. Москва – столица Российской Федерации, Санкт-Петербург. Другие известные города России.
  3. Российская система образования.
  4. Наша страна - Чешская Республика.
  5. Прага – столица Чешской Республики.
  6. Наш город. Город, в котором я учусь.
  7. Система образования в Чешской Республике.
  8. Я и моя семья. Мои планы на будущее.
  9. Моѐ свободное время, мои хобби, интересы.
  10. ПроФессия.
  11. Наш дом, наша квартира, моя комната. Жизнь в городе и в деревне, жизнь молодых людей.
  12. Место жительства.
  13. Покупки, виды магазинов.
  14. Tранспорт. Виды и средства транспорта. Городской транспорт. Ориентация в городе.
  15. Русская и чешская национальная кухня. В ресторане.
  16. Одежда и мода.
  17. Туризм, поездки, путешествия.
  18. Человек и цивилизация. Здоровый жизненный стиль. Здоровье и болезни.
  19. Спорт и физкультура, виды спорта. Я и спорт.
  20. Внешний облик человека, черты характера.
  21. Охрана окружающей среды, времена года, погода.
  22. Русские праздники.
  23. Праздники в нашей семье.
  24. Культура.
  25. Средства массовой инФормации.
  Náhrada zkoušky z AJ nebo z NJ certifikátem

  Profilovou zkoušku z AJ nebo NJ (obě části - ústní i písemnou) je možné nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni B1 nebo vyšší. Aktuální seznam zkoušek zveřejňuje MŠMT vždy do 31.3. Můžete však počítat s těmito zkouškami Angličtina: B1 - Cambridge PET, B2 - Cambridge FCE, C1 - Cambridge CAE, B2 - státní jazyková zkouška základní, C1 - státní jazyková zkouška všeobecná; Němčina: ÖSD B1-C2, Goethe-Zertifikat B1-C2, státní jazyková zkouška základní nebo všeobecná.

  Pokud chce student profilovou část zkoušky z cizího jazyka nahradit certifikátem, musí do 31.3. odevzdat řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky (prostřednictvím svého vyučujícího cizího jazyka) . Součástí žádosti je vždy originál dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky nebo jeho úředně ověřená kopie.

  Zkoušku z jazyka ruského bohužel žádným certifikátem nahradit nelze.

  Nepovinné zkoušky

  • Matematika + (okruhy témat odpovídají katalogu požadavků, který je možné stáhnout na stránkách www.novamaturita.cz)

    Podzimní maturitní termín

    Všechny didaktické testy se konají na spádové škole (podzim 2022 - pro Pardubice SPŠE), která je uvedena na pozvánce k didaktickým testům.

    Termíny didaktických testů:

    • Český jazyk - ČT 1.9.2022 12:00
    • Anglický jazyk - PÁ 2.9.2022 12:00
    • Ruský jazyk - PÁ 2.9.2022 8:30

    Profilové zkoušky

    Všechny profilové zkoušky probíhají na naší škole (DELTA).

    • Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví) PO 5.9.2022 od 8:00
    • Písemná práce z ČJ ÚT 6.9. od 8:00
    • Písemná práce z AJ ÚT 6.9. od 12:00
    • Ústní maturitní zkoušky 12.-.13.9.2022

    (Jmenný rozpis vytvoříme po ukončení opravných zkoušek 4. ročníku - v prvním zářijovém týdnu.)

    Každý rok se stává, že se přímo v den zkoušky někdo k maturitě nedostaví a "nabourá" časový rozpis. Všichni pak čekají jenom až "vyprší čas" a bude moci jít další. V tu chvíli jsme ale schopni jiného maturanta posunout na dřívější termín. Pokud tedy chcete mít vše za sebou co nejdřív, nechoďte ke zkoušce až přesně "na svůj čas", ale přijďte s předstihem.

    V případě nedostavení se ke zkoušce se musíte do 3 dnů písemně dopisem omluvit řediteli školy - jinak vám propadne termín. Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky, tj. zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka popř. matematiky jsou ke stažení na stránkách www.novamaturita.cz.