Maturitní zkoušky

Termíny maturit a důležité dokumenty

2020/2021 - podzimní

Časový harmonogram

 • do 27. července - odevzdání přihlášek k maturitě k podzimnímu termínu,
   
 • didaktické testy státní části maturity se v podzimním termínu konají pouze na spádových školách. Pro nás je spádová škola: Střední průmyslová škola chemická, Pardubice.
 • 1. září 2020 12:00 - didaktický test z matematiky,
 • 2. září 2020 8:30 - didaktický test z českého jazyka a literatury,
 • 2. září 2020 12:30 - didaktický test z anglického/ruského jazyka,
   
 • všechny ostatní části maturity (praktická, ústní) se konají na DELTĚ:
 • 4. září 2020 8:00 - praktická zkouška z ekonomických předmětů,
 • 10. a 11. září 2020 (každý pouze jeden z těchto dnů) - ústní zkoušky viz. jmenný rozpis.

V případě nedostavení se ke zkoušce se musíte do 3 dnů písemně dopisem omluvit řediteli školy - jinak vám propadne termín. Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky, tj. zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka popř. matematiky jsou ke stažení na stránkách www.novamaturita.cz.

Cizí jazyky - seznam maturitních témat 3. části

Anglický jazyk
 1. About my family and myself
 2. My daily programme
 3. Description of my house or flat; My dream house or flat
 4. My town, my village
 5. My plans for future
 6. Description of a person, character and appearance 
 7. Clothes and fashion
 8. Sport and its meaning in my life
 9. Food and meals, at a restaurant
 10. Washington and the USA
 11. Travelling and means of transportation
 12. Health and sickness, seeing a doctor, description of a human body
 13. Leisure time, hobbies, the way I spend my free time
 14. Environment
 15. Nature and weather
 16. School and work 
 17. Shops and shopping
 18. Entertainment, my cultural life
 19. London and Great Britain 
 20. Prague the capital city of the Czech Republic
 21. Holidays and celebrations 
 22. Australia and New Zealand
 23. The Czech Republic 
 24. People and Social life
 25. Mass media- television, radio, press, internet
   
Německý jazyk
 1. Meine Familie und Hobby,
 2. Mein Haus oder meine Wohnung,
 3. Wohnen auf dem Lande und in der Stadt,
 4. Urlaub und Reisen,
 5. Verkehr,
 6. Die Tschechische Republik,
 7. Prag,
 8. Region, wo ich lebe,
 9. Meine Stadt,
 10. Dienstleistungen,
 11. Sport,
 12. Feste und Feiertage,
 13. Gesundheit und Lebensstil,
 14. Gastronomie,
 15. Mode und Kleidung,
 16. Einkaufen,
 17. Kultur und Tradition,
 18. Medien in meinem Leben,
 19. Schule, Zukunftspläne, Arbeitsmöglichkeiten,
 20. Umwelt, Wetter, Jahreszeiten,
 21. Deutschland,
 22. Berlin und andere Städte in Deutschland,
 23. Österreich,
 24. Sien und andere Städte in Österreich,
 25. Die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg
Ruský jazyk
 1. Над картой России.
 2. Москва – столица Российской Федерации, Санкт-Петербург. Другие известные города России.
 3. Российская система образования.
 4. Наша страна - Чешская Республика.
 5. Прага – столица Чешской Республики.
 6. Наш город. Город, в котором я учусь.
 7. Система образования в Чешской Республике.
 8. Я и моя семья. Мои планы на будущее.
 9. Моѐ свободное время, мои хобби, интересы.
 10. ПроФессия.
 11. Наш дом, наша квартира, моя комната. Жизнь в городе и в деревне, жизнь молодых людей.
 12. Место жительства.
 13. Покупки, виды магазинов.
 14. Tранспорт. Виды и средства транспорта. Городской транспорт. Ориентация в городе.
 15. Русская и чешская национальная кухня. В ресторане.
 16. Одежда и мода.
 17. Туризм, поездки, путешествия.
 18. Человек и цивилизация. Здоровый жизненный стиль. Здоровье и болезни.
 19. Спорт и физкультура, виды спорта. Я и спорт.
 20. Внешний облик человека, черты характера.
 21. Охрана окружающей среды, времена года, погода.
 22. Русские праздники.
 23. Праздники в нашей семье.
 24. Культура.
 25. Средства массовой инФормации.
Český jazyk - seznam literatury - od termínu maturit Jaro 2018

Vyberte ze seznamu četby pro ústní část maturitní zkoušky z ČJ. Výběr je nutné odevzdat do 31.3. příslušného školního roku (vytiskněte oboustranně, podepište).

Profilová část maturitní zkoušky - témata pro ústní část

Odborné předměty
 1. Ekonomie jako věda, řízení zásob
 2. Potřeby, statky, služby, manipulační a skladovací systémy
 3. Výroba a výrobní faktory, obsah logistiky
 4. Tržní ekonomika, materiálové hospodářství
 5. Podnikání, dopravní systémy v logistice
 6. Obchodní korporace, obaly v logistice
 7. Podniky podle forem vlastnictví, marketingové koncepce, MIS
 8. Živnostenské podnikání, poptávka a objednací systémy
 9. Majetek podniku, management – historie, obsah, význam
 10. Inflace, marketingový mix - distribuce
 11. Personální činnosti, marketingový mix – výrobek
 12. Hospodářský cyklus, ústavní právo
 13. Kontrola v podniku, psychologie práce a organizace
 14. Zásobování v podniku, marketingový mix – cena
 15. Odbyt výrobků, management – osobnost manažera, organizační struktury
 16. Pojišťovnictví, marketingový mix - komunikace
 17. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, BOZP
 18. Hrubý domácí produkt, HNP, občanské právo
 19. Financování podniku, psychologie prodeje
 20. Bankovnictví, psychologie koupě, nákupní strategie
 21. Výrobní a hospodářský proces, marketingové plánování
 22. Daňová soustava v ČR, vývoj systému jakosti, vývoj norem ISO, TQM
 23. Cenné papíry, benchmarking
 24. Nezaměstnanost, měření spokojenosti a loajality zákazníka
 25. Zahraniční obchod, rodinné právo
Účetnictví
 1. Účetnictví a účetní dokumentace, právní předpisy upravující účetnictví
 2. Účetní zápisy, jejich přezkušování a kontrola, účetní doklady a knihy
 3. Doklady o materiálu a dlouhodobém majetku
 4. Daňová evidence
 5. Pravidla a rovnosti v podvojné soustavě účetnictví
 6. Rozvaha podniku, změny rozvahových stavů
 7. Majetek podniku a jeho druhy
 8. Zásoby
 9. Účtování zásob
 10. Účtování zásob – způsob B a jeho srovnání se způsobem A
 11. Inventura, inventarizace
 12. Účtování v soustavě účtů, analytická a syntetická evidence
 13. Účetní zachycení dlouhodobého majetku
 14. Odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku
 15. Zúčtovací vztahy
 16. Finanční účty – 2. účtová třída
 17. Hotovostní platební styk
 18. Bezhotovostní platební styk, bankovní účet a úvěr
 19. Účtování nákladů a výnosů
 20. Účet zisků a ztrát a časové rozlišení nákladů
 21. Výpočet mezd
 22. Zaúčtování mezd
 23. Doklady o pracovnících, pracovní poměry, struktura mzdy
 24. Účtování na kapitálových účtech
 25. Kalkulace

Profilová část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

 • Praktická zkouška z ekonomických předmětů,
 • Ústní zkouška z Účetnictví,
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů (Podniková ekonomika, Management, Marketing, Řízení jakosti, Zbožíznalství, Psychologie prodeje, Logistika, Propagace, Právo)

Nepovinné zkoušky

 • Matematika + (okruhy témat odpovídají katalogu požadavků, který je možné stáhnout na stránkách www.novamaturita.cz)

Důležité dokumenty