Maturitní zkoušky

Termíny maturit a důležité dokumenty.

Podzimní maturitní termín

Všechny didaktické testy se konají na spádové škole (podzim 2022 - pro Pardubice SPŠE), která je uvedena na pozvánce k didaktickým testům.

Termíny didaktických testů:

 • Český jazyk - ČT 1.9.2022 12:00
 • Anglický jazyk - PÁ 2.9.2022 12:00
 • Ruský jazyk - PÁ 2.9.2022 8:30

Profilové zkoušky

Všechny profilové zkoušky probíhají na naší škole (DELTA).

 • Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví) PO 5.9.2022 od 8:00
 • Písemná práce z ČJ ÚT 6.9. od 8:00
 • Písemná práce z AJ ÚT 6.9. od 12:00
 • Ústní maturitní zkoušky 12.-.13.9.2022

(Jmenný rozpis vytvoříme po ukončení opravných zkoušek 4. ročníku - v prvním zářijovém týdnu.)

Každý rok se stává, že se přímo v den zkoušky někdo k maturitě nedostaví a "nabourá" časový rozpis. Všichni pak čekají jenom až "vyprší čas" a bude moci jít další. V tu chvíli jsme ale schopni jiného maturanta posunout na dřívější termín. Pokud tedy chcete mít vše za sebou co nejdřív, nechoďte ke zkoušce až přesně "na svůj čas", ale přijďte s předstihem.

V případě nedostavení se ke zkoušce se musíte do 3 dnů písemně dopisem omluvit řediteli školy - jinak vám propadne termín. Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky, tj. zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka popř. matematiky jsou ke stažení na stránkách www.novamaturita.cz.

Státní část maturitní zkoušky

Od jarního termínu maturitní zkoušky 2021 zůstaly ve státní části maturity pouze tyto dílčí zkoušky:

 • didaktický test z českého jazyka,
 • didaktický test z anglického jazyka,
 • didaktický test z matematiky.

Všechny ostatní dílčí části zkoušky nebo "celé" zkoušky jsou již v režiji školy a spadají do tzv. Profilové části.

Profilová část maturitní zkoušky

Seznam povinných zkoušek

Odborné předměty

 • Praktická zkouška z ekonomických předmětů,
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů (Podniková ekonomika, Management, Marketing, Řízení jakosti, Zbožíznalství, Psychologie prodeje, Logistika, Propagace, Právo),
 • Ústní zkouška z Účetnictví

Ústní zkoušky

Odborné předměty
 1. Ekonomie jako věda, řízení zásob
 2. Potřeby, statky, služby, manipulační a skladovací systémy
 3. Výroba a výrobní faktory, obsah logistiky
 4. Tržní ekonomika, materiálové hospodářství
 5. Podnikání, dopravní systémy v logistice
 6. Obchodní korporace, obaly v logistice
 7. Podniky podle forem vlastnictví, marketingové koncepce, MIS
 8. Živnostenské podnikání, poptávka a objednací systémy
 9. Majetek podniku, management – historie, obsah, význam
 10. Inflace, marketingový mix - distribuce
 11. Personální činnosti, marketingový mix – výrobek
 12. Hospodářský cyklus, ústavní právo
 13. Kontrola v podniku, psychologie práce a organizace
 14. Zásobování v podniku, marketingový mix – cena
 15. Odbyt výrobků, management – osobnost manažera, organizační struktury
 16. Pojišťovnictví, marketingový mix - komunikace
 17. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, BOZP
 18. Hrubý domácí produkt, HNP, občanské právo
 19. Financování podniku, psychologie prodeje
 20. Bankovnictví, psychologie koupě, nákupní strategie
 21. Výrobní a hospodářský proces, marketingové plánování
 22. Daňová soustava v ČR, vývoj systému jakosti, vývoj norem ISO, TQM
 23. Cenné papíry, benchmarking
 24. Nezaměstnanost, měření spokojenosti a loajality zákazníka
 25. Zahraniční obchod, rodinné právo
Účetnictví
 1. Účetnictví a účetní dokumentace, právní předpisy upravující účetnictví
 2. Účetní zápisy, jejich přezkušování a kontrola, účetní doklady a knihy
 3. Doklady o materiálu a dlouhodobém majetku
 4. Daňová evidence
 5. Pravidla a rovnosti v podvojné soustavě účetnictví
 6. Rozvaha podniku, změny rozvahových stavů
 7. Majetek podniku a jeho druhy
 8. Zásoby
 9. Účtování zásob
 10. Účtování zásob – způsob B a jeho srovnání se způsobem A
 11. Inventura, inventarizace
 12. Účtování v soustavě účtů, analytická a syntetická evidence
 13. Účetní zachycení dlouhodobého majetku
 14. Odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku
 15. Zúčtovací vztahy
 16. Finanční účty – 2. účtová třída
 17. Hotovostní platební styk
 18. Bezhotovostní platební styk, bankovní účet a úvěr
 19. Účtování nákladů a výnosů
 20. Účet zisků a ztrát a časové rozlišení nákladů
 21. Výpočet mezd
 22. Zaúčtování mezd
 23. Doklady o pracovnících, pracovní poměry, struktura mzdy
 24. Účtování na kapitálových účtech
 25. Kalkulace

Všeobecně vzdělávací předměty

 • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška,
 • cizí jazyk (AJ/NJ/RJ) - písemná práce a ústní zkouška.

Vyberte ze SEZNAMU ČETBY PRO ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČJ. Oboustranně vytiskněte, podepište a odevzdejte. (Kompletní seznam četby v .pdf ke stažení ZDE.)

Anglický jazyk
 1. About my family and myself
 2. My daily programme
 3. Description of my house or flat; My dream house or flat
 4. My town, my village
 5. My plans for future
 6. Description of a person, character and appearance 
 7. Clothes and fashion
 8. Sport and its meaning in my life
 9. Food and meals, at a restaurant
 10. Washington and the USA
 11. Travelling and means of transportation
 12. Health and sickness, seeing a doctor, description of a human body
 13. Leisure time, hobbies, the way I spend my free time
 14. Environment
 15. Nature and weather
 16. School and work 
 17. Shops and shopping
 18. Entertainment, my cultural life
 19. London and Great Britain 
 20. Prague the capital city of the Czech Republic
 21. Holidays and celebrations 
 22. Australia and New Zealand
 23. The Czech Republic 
 24. People and Social life
 25. Mass media- television, radio, press, internet
   
Německý jazyk
 1. Meine Familie und Hobby,
 2. Mein Haus oder meine Wohnung,
 3. Wohnen auf dem Lande und in der Stadt,
 4. Urlaub und Reisen,
 5. Verkehr,
 6. Die Tschechische Republik,
 7. Prag,
 8. Region, wo ich lebe,
 9. Meine Stadt,
 10. Dienstleistungen,
 11. Sport,
 12. Feste und Feiertage,
 13. Gesundheit und Lebensstil,
 14. Gastronomie,
 15. Mode und Kleidung,
 16. Einkaufen,
 17. Kultur und Tradition,
 18. Medien in meinem Leben,
 19. Schule, Zukunftspläne, Arbeitsmöglichkeiten,
 20. Umwelt, Wetter, Jahreszeiten,
 21. Deutschland,
 22. Berlin und andere Städte in Deutschland,
 23. Österreich,
 24. Sien und andere Städte in Österreich,
 25. Die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg
Ruský jazyk
 1. Над картой России.
 2. Москва – столица Российской Федерации, Санкт-Петербург. Другие известные города России.
 3. Российская система образования.
 4. Наша страна - Чешская Республика.
 5. Прага – столица Чешской Республики.
 6. Наш город. Город, в котором я учусь.
 7. Система образования в Чешской Республике.
 8. Я и моя семья. Мои планы на будущее.
 9. Моѐ свободное время, мои хобби, интересы.
 10. ПроФессия.
 11. Наш дом, наша квартира, моя комната. Жизнь в городе и в деревне, жизнь молодых людей.
 12. Место жительства.
 13. Покупки, виды магазинов.
 14. Tранспорт. Виды и средства транспорта. Городской транспорт. Ориентация в городе.
 15. Русская и чешская национальная кухня. В ресторане.
 16. Одежда и мода.
 17. Туризм, поездки, путешествия.
 18. Человек и цивилизация. Здоровый жизненный стиль. Здоровье и болезни.
 19. Спорт и физкультура, виды спорта. Я и спорт.
 20. Внешний облик человека, черты характера.
 21. Охрана окружающей среды, времена года, погода.
 22. Русские праздники.
 23. Праздники в нашей семье.
 24. Культура.
 25. Средства массовой инФормации.
Náhrada zkoušky z AJ nebo z NJ certifikátem

Profilovou zkoušku z AJ nebo NJ (obě části - ústní i písemnou) je možné nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni B1 nebo vyšší. Aktuální seznam zkoušek zveřejňuje MŠMT vždy do 31.3. Můžete však počítat s těmito zkouškami Angličtina: B1 - Cambridge PET, B2 - Cambridge FCE, C1 - Cambridge CAE, B2 - státní jazyková zkouška základní, C1 - státní jazyková zkouška všeobecná; Němčina: ÖSD B1-C2, Goethe-Zertifikat B1-C2, státní jazyková zkouška základní nebo všeobecná.

Pokud chce student profilovou část zkoušky z cizího jazyka nahradit certifikátem, musí do 31.3. odevzdat řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky (prostřednictvím svého vyučujícího cizího jazyka) . Součástí žádosti je vždy originál dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky nebo jeho úředně ověřená kopie.

Zkoušku z jazyka ruského bohužel žádným certifikátem nahradit nelze.

Nepovinné zkoušky

 • Matematika + (okruhy témat odpovídají katalogu požadavků, který je možné stáhnout na stránkách www.novamaturita.cz)

   Časový harmonogram - jarní termín 2022

   • do 1. prosince - odevzdání přihlášek k maturitě k jarnímu termínu (do 27. června - pro podzimní termín maturity),
   • do 31. března - odevzdání seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ - jarní termín (do 30. června - podzimní termín)
   • 11. dubna 2022 (pondělí) 9:00 - praktická zkouška,
   • 12. dubna 2022 (úterý) 13:00 (po přijímačkách) - písemná práce z českého jazyka,
   • 13. dubna 2022 (středa) 13:00 (po přijímačkách) - písemná práce z anglického nebo ruského jazyka,
   • 2. května 2022 (pondělí) 8:00 - didaktický test z matematiky (135 minut),
   • 2. května 2022 (pondělí) 13:00 - didaktický test z anglického jazyka (110 minut - 40+70 minut),
   • 3. května 2022 (úterý) 8:00 - didaktický test z českého jazyka a literatury (85 minut),
   • 4. května 2022 (středa) 8:00 - didaktický test z matematiky - rozšiřující (150 minut),
   • 4. května 2022 (středa) 13:00 - didaktický test z ruského jazyka (110 minut - 40+70 minut),
   • 16.-17. května 2022 - se budou konat ústní zkoušky. Jmenný rozpis ZDE.