Maturitní zkoušky

Termíny maturit a důležité dokumenty. Výsledky mimořádného termínu, přihláška na podzimní termín.

Podzimní maturitní termín

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021

 • Praktická zkouška z účetnictví se bude konat 6.9.2021 v 8:00,
 • Ústní zkoušky proběhnou od 13.9.2021. Jmenný rozpis zde.

Každý rok se stává, že se přímo v den zkoušky někdo k maturitě nedostaví a "nabourá" časový rozpis. Všichni pak čekají jenom až "vyprší čas" a bude moci jít další. V tu chvíli jsme ale schopni jiného maturanta posunout na dřívější termín. Pokud tedy chcete mít vše za sebou co nejdřív, nechoďte ke zkoušce až přesně "na svůj čas", ale přijďte s předstihem.

V případě nedostavení se ke zkoušce se musíte do 3 dnů písemně dopisem omluvit řediteli školy - jinak vám propadne termín. Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky, tj. zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka popř. matematiky jsou ke stažení na stránkách www.novamaturita.cz.


Státní část maturitní zkoušky

Od jarního termínu maturitní zkoušky 2021 zůstaly ve státní části maturity pouze tyto dílčí zkoušky:

 • didaktický test z českého jazyka,
 • didaktický test z anglického jazyka,
 • didaktický test z matematiky.

Všechny ostatní dílčí části zkoušky nebo "celé" zkoušky jsou již v režiji školy a spadají do tzv. Profilové části.

   Profilová část maturitní zkoušky

   Seznam povinných zkoušek

   Odborné předměty

   • Praktická zkouška z ekonomických předmětů,
   • Ústní zkouška z Odborných předmětů (Podniková ekonomika, Management, Marketing, Řízení jakosti, Zbožíznalství, Psychologie prodeje, Logistika, Propagace, Právo),
   • Ústní zkouška z Účetnictví

   Ústní zkoušky

   Odborné předměty
   1. Ekonomie jako věda, řízení zásob
   2. Potřeby, statky, služby, manipulační a skladovací systémy
   3. Výroba a výrobní faktory, obsah logistiky
   4. Tržní ekonomika, materiálové hospodářství
   5. Podnikání, dopravní systémy v logistice
   6. Obchodní korporace, obaly v logistice
   7. Podniky podle forem vlastnictví, marketingové koncepce, MIS
   8. Živnostenské podnikání, poptávka a objednací systémy
   9. Majetek podniku, management – historie, obsah, význam
   10. Inflace, marketingový mix - distribuce
   11. Personální činnosti, marketingový mix – výrobek
   12. Hospodářský cyklus, ústavní právo
   13. Kontrola v podniku, psychologie práce a organizace
   14. Zásobování v podniku, marketingový mix – cena
   15. Odbyt výrobků, management – osobnost manažera, organizační struktury
   16. Pojišťovnictví, marketingový mix - komunikace
   17. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, BOZP
   18. Hrubý domácí produkt, HNP, občanské právo
   19. Financování podniku, psychologie prodeje
   20. Bankovnictví, psychologie koupě, nákupní strategie
   21. Výrobní a hospodářský proces, marketingové plánování
   22. Daňová soustava v ČR, vývoj systému jakosti, vývoj norem ISO, TQM
   23. Cenné papíry, benchmarking
   24. Nezaměstnanost, měření spokojenosti a loajality zákazníka
   25. Zahraniční obchod, rodinné právo
   Účetnictví
   1. Účetnictví a účetní dokumentace, právní předpisy upravující účetnictví
   2. Účetní zápisy, jejich přezkušování a kontrola, účetní doklady a knihy
   3. Doklady o materiálu a dlouhodobém majetku
   4. Daňová evidence
   5. Pravidla a rovnosti v podvojné soustavě účetnictví
   6. Rozvaha podniku, změny rozvahových stavů
   7. Majetek podniku a jeho druhy
   8. Zásoby
   9. Účtování zásob
   10. Účtování zásob – způsob B a jeho srovnání se způsobem A
   11. Inventura, inventarizace
   12. Účtování v soustavě účtů, analytická a syntetická evidence
   13. Účetní zachycení dlouhodobého majetku
   14. Odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku
   15. Zúčtovací vztahy
   16. Finanční účty – 2. účtová třída
   17. Hotovostní platební styk
   18. Bezhotovostní platební styk, bankovní účet a úvěr
   19. Účtování nákladů a výnosů
   20. Účet zisků a ztrát a časové rozlišení nákladů
   21. Výpočet mezd
   22. Zaúčtování mezd
   23. Doklady o pracovnících, pracovní poměry, struktura mzdy
   24. Účtování na kapitálových účtech
   25. Kalkulace

   Všeobecně vzdělávací předměty

   • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška,
   • cizí jazyk (AJ/NJ/RJ) - písemná práce a ústní zkouška.

   Vyberte ze SEZNAMU ČETBY PRO ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČJ. Oboustranně vytiskněte, podepište a odevzdejte. (Kompletní seznam četby v .pdf ke stažení ZDE.)

   Anglický jazyk
   1. About my family and myself
   2. My daily programme
   3. Description of my house or flat; My dream house or flat
   4. My town, my village
   5. My plans for future
   6. Description of a person, character and appearance 
   7. Clothes and fashion
   8. Sport and its meaning in my life
   9. Food and meals, at a restaurant
   10. Washington and the USA
   11. Travelling and means of transportation
   12. Health and sickness, seeing a doctor, description of a human body
   13. Leisure time, hobbies, the way I spend my free time
   14. Environment
   15. Nature and weather
   16. School and work 
   17. Shops and shopping
   18. Entertainment, my cultural life
   19. London and Great Britain 
   20. Prague the capital city of the Czech Republic
   21. Holidays and celebrations 
   22. Australia and New Zealand
   23. The Czech Republic 
   24. People and Social life
   25. Mass media- television, radio, press, internet
     
   Německý jazyk
   1. Meine Familie und Hobby,
   2. Mein Haus oder meine Wohnung,
   3. Wohnen auf dem Lande und in der Stadt,
   4. Urlaub und Reisen,
   5. Verkehr,
   6. Die Tschechische Republik,
   7. Prag,
   8. Region, wo ich lebe,
   9. Meine Stadt,
   10. Dienstleistungen,
   11. Sport,
   12. Feste und Feiertage,
   13. Gesundheit und Lebensstil,
   14. Gastronomie,
   15. Mode und Kleidung,
   16. Einkaufen,
   17. Kultur und Tradition,
   18. Medien in meinem Leben,
   19. Schule, Zukunftspläne, Arbeitsmöglichkeiten,
   20. Umwelt, Wetter, Jahreszeiten,
   21. Deutschland,
   22. Berlin und andere Städte in Deutschland,
   23. Österreich,
   24. Sien und andere Städte in Österreich,
   25. Die Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg
   Ruský jazyk
   1. Над картой России.
   2. Москва – столица Российской Федерации, Санкт-Петербург. Другие известные города России.
   3. Российская система образования.
   4. Наша страна - Чешская Республика.
   5. Прага – столица Чешской Республики.
   6. Наш город. Город, в котором я учусь.
   7. Система образования в Чешской Республике.
   8. Я и моя семья. Мои планы на будущее.
   9. Моѐ свободное время, мои хобби, интересы.
   10. ПроФессия.
   11. Наш дом, наша квартира, моя комната. Жизнь в городе и в деревне, жизнь молодых людей.
   12. Место жительства.
   13. Покупки, виды магазинов.
   14. Tранспорт. Виды и средства транспорта. Городской транспорт. Ориентация в городе.
   15. Русская и чешская национальная кухня. В ресторане.
   16. Одежда и мода.
   17. Туризм, поездки, путешествия.
   18. Человек и цивилизация. Здоровый жизненный стиль. Здоровье и болезни.
   19. Спорт и физкультура, виды спорта. Я и спорт.
   20. Внешний облик человека, черты характера.
   21. Охрана окружающей среды, времена года, погода.
   22. Русские праздники.
   23. Праздники в нашей семье.
   24. Культура.
   25. Средства массовой инФормации.
   Náhrada zkoušky z AJ nebo z NJ certifikátem

   Profilovou zkoušku z AJ nebo NJ (obě části - ústní i písemnou) je možné nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni B1 nebo vyšší. Aktuální seznam zkoušek zveřejňuje MŠMT vždy do 31.3. Můžete však počítat s těmito zkouškami Angličtina: B1 - Cambridge PET, B2 - Cambridge FCE, C1 - Cambridge CAE, B2 - státní jazyková zkouška základní, C1 - státní jazyková zkouška všeobecná; Němčina: ÖSD B1-C2, Goethe-Zertifikat B1-C2, státní jazyková zkouška základní nebo všeobecná.

   Pokud chce student profilovou část zkoušky z cizího jazyka nahradit certifikátem, musí do 31.3. odevzdat řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky (prostřednictvím svého vyučujícího cizího jazyka) . Součástí žádosti je vždy originál dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky nebo jeho úředně ověřená kopie.

   Zkoušku z jazyka ruského bohužel žádným certifikátem nahradit nelze.

   Nepovinné zkoušky

   • Matematika + (okruhy témat odpovídají katalogu požadavků, který je možné stáhnout na stránkách www.novamaturita.cz)

   Časový harmonogram - jarní termín 2022

   • do 1. prosince - odevzdání přihlášek k maturitě k jarnímu termínu (do 23. července - pro podzimní termín maturity),
   • do 31. března - odevzdání seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ - jarní termín (do 30. června - podzimní termín)
   • další termíny budou stanoveny později
   • 10. května 2021 (pondělí) 8:00 - praktická zkouška,
   • 24. května 2021 (pondělí) 8:00 - didaktický test z matematiky,
   • 24. května 2021 (pondělí) 13:30 - didaktický test z anglického jazyka,
   • 25. května 2021 (úterý) 8:00 - didaktický test z českého jazyka a literatury,
   • 26. května 2021 (středa) 8:00 - didaktický test z matematiky - rozšiřující,
   • 1.-4. června 2021 - se budou konat ústní zkoušky.