Co děláme jinak?

Všimli jste si, kolik škol ve vašem okolí je a jak málo se od sebe vlastně liší? Jak se od sebe liší dvě gymnázia v jednom městě? Naše škola je jiná než velká většina ostatních. Máme VIZI.

Cíleně připravujeme studenty pro mezinárodní trh

 • Navýšili jsme hodinovou dotaci angličtiny.
 • Postupně zavádíme angličtinu i do výuky odborných předmětů tzv. metoda CLIL.
 • Na přelomu 3. a 4. ročníku vybíráme 15-20 studentů na měsíční odborné pracovní stáže ve firmách ve Velké Británii nebo Irsku.
 • Studenti skládají mezinárodní odborné certifikáty už na škole.
 • Pomáháme studentům s kontakty na nadnárodní firmy (Microsoft, IBM, Unicorn, Foxconn,...).

Naše výuka je pevně spjatá s praxí

 • Experti z praxe u nás přímo učí a vedou kroužky (Unicorn, eBRÁNA, Česká Televize).
 • Studenti pracují na reálných projektech ať už maturitních nebo i „jen tak“. Založili jsme na to dokonce spolek „eDELTA“, abychom měli vlastní samostatné IČO.
 • Využíváme svých kontaktů na firmy a zprostředkováváme studentům odborné brigády a praxe (eBRÁNA, DFmarketing, Foxconn, EDERA,...).
 • Nazpamětní předměty, které studenty nebaví a v jejichž studiu nevidí žádný smysl, jsme omezili na naprosté minimum.
 • Naše škola studenty relativně :-) baví a poměrně rychle si ke studiu vytvoří vlastní vnitřní motivaci.

Individuální přístup

 • Nejsme „továrna na studenty“. V každém ročníku je maximálně 52 studentů. Každý je pro nás individualita.
 • Talenty nenecháme ležet ladem (kroužky, soutěže, odborné brigády, zahraniční stáže,...).
 • V odborných soutěžích patříme do absolutní špičky v republice.
 • Kritéria přijímacího řízení jsme nastavili tak, aby se k nám dostali pouze ti, co ke studiu mají předpoklady. Pokud však přesto někdo projde, kdo „na to nemá“, snažíme se jeho studium ukončit co nejdříve, aby u nás neztrácel zbytečně čas.
 • Pro studenty, kteří mají aktuální krátkodobé studijní problémy, máme projekt „Pomocná ruka“ v rámci kterého má každý vyučující pravidelně 2 konzultační hodiny týdně. I díky tomuto přístupu máme jednu z nejnižších neúspěšností dokončení školy „v termínu“. I přesto, že ke státní maturitě „pustíme“ i slabší studenty, dosahujeme jedněch z nejlepších výsledků v kraji.

Respekt ke studentům

 • Studenti jsou za práci, kterou jim zprostředkováváme, odpovídajícím způsobem finančně ohodnoceni (nechceme po nich práci zadarmo, my také zadarmo nepracujeme).
 • Za dobré studijní výkony studenty odměňujeme prospěchovými stipendii.
 • Studenti dostávají k pronájmu notebooky - je to jejich „pracovní nástroj“.

Průměr známek na vysvědčení - pololetní stipendium

1,005.000,-
1,01-1,104.000,-
1,11-1,203.500,-
1,21-1,303.000,-
1,31-1,402.500,-
1,41-1,502.000,-
1,51-1,601.500,-
1,61-1,701.000,-
1,71-1,80500,-

Šíříme povědomí o programování na základních školách

Myslíme si, že informační technologie jsou obor budoucnosti. A programování speciálně. Proto ho chceme představovat hlavně mladému publiku. Chceme, aby budoucí uchazeči o IT školu (ať už se dostanou k nám nebo si zvolí školu jinou) měli reálnou představu o svém budoucím studiu. Pořádáme pro ně spoustu akcí: programátorské ochutnávky - tzv. Akademie programování pro základní školy, soutěže (Microsoft KoduCup, BBC micro:bit hackathon,...) a také vedeme kroužek programování pro žáky ZŠ. Principy programování žákům předkládáme zábavnou formou.