Projekty EU

Na financování svých rozvojových aktivit škola hledá zdroje i v různých EU projektech.

Škola je zapojena do následujících projektů

Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA

Projekt č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_06617,
Výzva č.: 008/06_16_066/ITI_16_01_001: 7. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ, VOŠ-Pardubická část
Integrovaný retionální operační program (IROP)

V rámci tohoto projektu postavíme nový pavilón odborných učeben, který bude obsahovat:

 • učebnu počítačových sítí (pro CISCO Networking Academy),
 • učebnu počítačové grafiky (v budoucnu počítáme se zavedením Adobe Academy),
 • učebnu přírodních věd.

  Rozvoj SŠIE DELTA - šablony

  Projekt č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007309,
  Výzva č.: 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

  V rámci tohoto projektu se zaměřujeme především na:

  • zavádění angličtiny do výuky odborných předmětů,
  • praxe a spolupráci s firmami.

   

  V minulosti se škola účastnila těchto projektů

  DELTA - SŠIE Blended learning

  Díky výzvě č. 57 jsme mohli ještě více podpořit výuku angličtiny především v kombinované formě vzdělávání.

   

   

  Studiem jazyků k zaměstnání v zemích EU

  Ve výzvě č. 56 navštívilo 40 našich studentů Londýn a vaši učitelé se 14 dní o prázdninách vzdělávali v zahraničních jazykových školách.

   

   

  Listening to the Universe by Cosmic Ray Detection

  V rámci Evropského programu Erasmus+ jsme se zúčastnili bilaterálního projektu s francouzskou školou Licée Emile Combes. Projekt byl zaměřen na poznávání vesmíru pomocí detekce kosmického záření. V průběhu navštívila desetičlenná skupina francouzských studentů naši školu a následující rok jsme Francouzům návštěvu oplatili.

  Výstupy z projektu najdete na: 

   

   

  Coworkingové středisko ICT praxe škol

  Ve spolupráci s Českou asociací pro IT služby vznikly v Pardubicích tři střediska odborných ICT praxí. Tím naším je ateliér vybavený profesionální audivizuální technikou pro počítačovou grafiku a učebna s patnácti tablety. Aplikace pro tablety nás učili vytvářet programátoři z Microsoftu. Více ZDE.