Projekty EU

Na financování svých rozvojových aktivit škola hledá zdroje i v různých EU projektech.

Škola je zapojena do následujících projektů

Rozvoj - DELTA SŠ informatiky a ekonomie (šablony II)

Projekt č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016687,
Výzva č.: 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

V rámci tohoto projektu se zaměřujeme především na:

  • posilování angličtiny ve výuce odborných předmětů,
  • praxe a spolupráci s firmami.

Computer interships Abroad - Ireland 2021-22

V rámci Evropského programu Erasmus+ získají příležitost dvě patnáctičlené skupiny našich studentů získat měsíční praxi v irských IT firmách. Tento projekt navazuje na praxe z Londýna z let 2018-19.


V minulosti škola realizovala projekty

Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny

Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA

Projekt č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_06617,
Výzva č.: 008/06_16_066/ITI_16_01_001: 7. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ, VOŠ-Pardubická část
Integrovaný retionální operační program (IROP)

V rámci tohoto projektu jsme postavili nový pavilón odborných učeben, který obsahuje:

  • učebnu počítačových sítí (pro CISCO Networking Academy),
  • ateliér počítačové grafiky (v budoucnu počítáme se zavedením Adobe Academy),
  • učebnu přírodních věd.


DELTA - pracovní stáže v Londýnských IT firmách

DELTA - pracovní stáže v Londýnských IT firmách 2018-19

V rámci Evropského programu Erasmus+ dvě patnáctičlené skupiny našich studentů získaly měsíční praxi v londýnských IT firmách. Poměrně zajímavým výstupem je také to, že 4 studenti z první patnáctky pokračují ve studiu na univerzitách ve Velké Británii.

Reportáže z pracovních stáží: 


Rozvoj SŠIE DELTA - šablony

Rozvoj SŠIE DELTA - šablony

Projekt č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007309,
Výzva č.: 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

V rámci tohoto projektu se zaměřujeme především na:

  • zavádění angličtiny do výuky odborných předmětů,
  • praxe a spolupráci s firmami.

DELTA - SŠIE Blended learning

DELTA - SŠIE Blended learning

Díky výzvě č. 57 jsme mohli ještě více podpořit výuku angličtiny především v kombinované formě vzdělávání.


Studiem jazyků k zaměstnání v zemích EU

Studiem jazyků k zaměstnání v zemích EU

Ve výzvě č. 56 navštívilo 40 našich studentů Londýn a vaši učitelé se 14 dní o prázdninách vzdělávali v zahraničních jazykových školách.


Listening to the Universe by Cosmic Ray Detection

Listening to the Universe by Cosmic Ray Detection

V rámci Evropského programu Erasmus+ jsme se zúčastnili bilaterálního projektu s francouzskou školou Licée Emile Combes. Projekt byl zaměřen na poznávání vesmíru pomocí detekce kosmického záření. V průběhu navštívila desetičlenná skupina francouzských studentů naši školu a následující rok jsme Francouzům návštěvu oplatili.

Výstupy z projektu najdete na: 


Coworkingové středisko ICT praxe škol

Coworkingové středisko ICT praxe škol

Ve spolupráci s Českou asociací pro IT služby vznikly v Pardubicích tři střediska odborných ICT praxí. Tím naším je ateliér vybavený profesionální audivizuální technikou pro počítačovou grafiku a učebna s patnácti tablety. Aplikace pro tablety nás učili vytvářet programátoři z Microsoftu. Více ZDE.