Projekty EU

Na financování svých rozvojových aktivit škola hledá zdroje i v různých EU projektech.

Škola je zapojena do následujících projektů

Šablony JAK - DELTA

Projekt č.: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002102,
Výzva č.: 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I
Operační program: Jan Amos Komenský

V rámci tohoto projektu se zaměřujeme především na:

 • inovativní vzdělávání studentů:
  • formou volnočasových aktivit (kroužky robotiky, IoT, počítačové grafiky, programování,...)
  • v nových oblastech (Microsoft PowerPlatform),
 • pořádání akcí směřujících k odborné kvalitě studentů prostřednictvím spolupráce s firmami (hackathony, IT Pick-Up,...)
 • pořádání akcí pomáhajících ve volbě budoucího uplatnění (představení IT VŠ, IT Pick-Up,...)

IT Internships in Ireland

Projekt č.: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000072297,

V rámci Evropského programu Erasmus+ mělo získat příležitost 18 studentů na měsíční stáž v irských IT firmách. Z důvodu covidu a posunu předchozího projektu byl tento projekt posunut až do rok 2024 a z důvodu skvělých zkušeností ze stáží v bratislavském PwC byla změněna i finální destinace opět na Slovensko. Díky tomu může být skupina vyslaných studentů početnější.

Projekt navazuje na projekty zahraničních stáží z předchozích let.


V minulosti škola realizovala projekty

Rozvoj - DELTA SŠ informatiky a ekonomie (šablony II)

Rozvoj - DELTA SŠ informatiky a ekonomie (šablony II)

Projekt č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016687,
Výzva č.: 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

V rámci tohoto projektu se zaměřujeme především na:

 • posilování angličtiny ve výuce odborných předmětů,
 • praxe a spolupráci s firmami.

Computer internships Abroad - Ireland 2021-22

Computer Internships Abroad - Ireland 2021-22

V rámci Evropského programu Erasmus+ měly jet dvě patnáctičlenné skupiny našich studentů na měsíční stáže do irských IT firem. Tento projekt však byl z důvodu Covidu nakonec realizován v náhradním řešení a o rok později.

V červnu 2022 jela skupina 22 studentů na měsíční stáž do firmy PwC do Bratislavy. (Skupina PwC - PricewaterhouseCoopers patří do tzv. Velké čtyřky poradenských firem na světě.)

A o rok později (červen 2023) jela druhá skupina 23 studentů na měsíční stáž tamtéž.


Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny

Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA

Projekt č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_06617,
Výzva č.: 008/06_16_066/ITI_16_01_001: 7. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ, VOŠ-Pardubická část
Integrovaný retionální operační program (IROP)

V rámci tohoto projektu jsme postavili nový pavilón odborných učeben, který obsahuje:

 • učebnu počítačových sítí (pro CISCO Networking Academy),
 • ateliér počítačové grafiky (v budoucnu počítáme se zavedením Adobe Academy),
 • učebnu přírodních věd.


DELTA - pracovní stáže v Londýnských IT firmách

DELTA - pracovní stáže v Londýnských IT firmách 2018-19

V rámci Evropského programu Erasmus+ dvě patnáctičlené skupiny našich studentů získaly měsíční praxi v londýnských IT firmách. Poměrně zajímavým výstupem je také to, že 4 studenti z první patnáctky pokračují ve studiu na univerzitách ve Velké Británii.

Reportáže z pracovních stáží: 


Rozvoj SŠIE DELTA - šablony

Rozvoj SŠIE DELTA - šablony

Projekt č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007309,
Výzva č.: 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

V rámci tohoto projektu se zaměřujeme především na:

 • zavádění angličtiny do výuky odborných předmětů,
 • praxe a spolupráci s firmami.

DELTA - SŠIE Blended learning

DELTA - SŠIE Blended learning

Díky výzvě č. 57 jsme mohli ještě více podpořit výuku angličtiny především v kombinované formě vzdělávání.


Studiem jazyků k zaměstnání v zemích EU

Studiem jazyků k zaměstnání v zemích EU

Ve výzvě č. 56 navštívilo 40 našich studentů Londýn a vaši učitelé se 14 dní o prázdninách vzdělávali v zahraničních jazykových školách.


Listening to the Universe by Cosmic Ray Detection

Listening to the Universe by Cosmic Ray Detection

V rámci Evropského programu Erasmus+ jsme se zúčastnili bilaterálního projektu s francouzskou školou Licée Emile Combes. Projekt byl zaměřen na poznávání vesmíru pomocí detekce kosmického záření. V průběhu navštívila desetičlenná skupina francouzských studentů naši školu a následující rok jsme Francouzům návštěvu oplatili.

Výstupy z projektu najdete na: 


Coworkingové středisko ICT praxe škol

Coworkingové středisko ICT praxe škol

Ve spolupráci s Českou asociací pro IT služby vznikly v Pardubicích tři střediska odborných ICT praxí. Tím naším je ateliér vybavený profesionální audivizuální technikou pro počítačovou grafiku a učebna s patnácti tablety. Aplikace pro tablety nás učili vytvářet programátoři z Microsoftu. Více ZDE.