Název projektu: Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA

Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA

Projekt č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_06617,
Výzva č.: 008/06_16_066/ITI_16_01_001: 7. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4-SŠ, VOŠ-Pardubická část
Integrovaný retionální operační program (IROP)

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. získala v roce 2018 finanční podporu na realizaci projektu s názvem "Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA". Projekt je spolufinancován z evropských strukturálních fondů, Integrovaný regionální operační program (IROP), prostřednictvím tzv. Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace. Projekt v celkové předpokládané výši 24 507 586,52 Kč včetně DPH získal z IROP, respektive ITI dotační podporu ve výši 14 449 741,81 Kč.

V rámci tohoto projektu jsme postavili nový pavilón odborných učeben, který obsahuje:

  • učebnu počítačových sítí (pro CISCO Networking Academy),
  • ateliér počítačové grafiky (v budoucnu počítáme se zavedením Adobe Academy),
  • učebnu přírodních věd.