Název projektu: Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. získala v roce 2018 finanční podporu na realizaci projektu s názvem "Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA". Projekt je spolufinancován z evropských strukturálních fondů, Integrovaný regionální operační program (IROP), prostřednictvím tzv. Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace. Projekt v celkové předpokládané výši 24 507 586,52 Kč včetně DPH získal z IROP, respektive ITI dotační podporu ve výši 14 449 741,81 Kč.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím investic do infrastruktury školy. V rámci projektu dojde k vybudování východního křídla školy, ve kterém budou umístěny nové odborné učebny zaměřené na výuku v oblasti práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Nově vybudované prostory budou přizpůsobeny osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, prostory budou bezbariérové.