Organizace školního roku

Termíny praxí, maturit, ale také prázdnin, státních svátků a ředitelského volna

školní rok 2022/2023

Školní vyučování

 • 1. pololetí: 1. září - 31. ledna
 • 2. pololetí: 1. února - 30. června

Ředitelské volno

 • 18. listopadu 2022

Ředitelské volno pro studenty 1., 2. a 3. ročníku bude vyhlášeno, až budou známy přesné termíny didaktických testů státních maturit z českého a anglického jazyka. (Prozatímní předpoklad je 2. - 3. května.)

Prázdniny

 • podzimní: středa 26. - pátek 28. října,
 • vánoční: pátek 23. prosince - pondělí 2. ledna,
 • jednodenní pololetní: pátek 3. února,
 • jarní: 6. - 12. března,
 • velikonoční: čtvrtek 6. dubna,
 • hlavní prázdniny: 1. července – 3. září

Státní svátky

 • 28. září,
 • 28. říjen,
 • 17. listopad,
 • 7. duben,
 • 10. duben,
 • 1. květen,
 • 8. květen

Vysvědčení

 • za školní rok 2022/2023 obdrží žáci denního studia 30.6.2023 ve škole
 • pokud si ho nevyzvednou, bude během prázdnin uloženo v kanceláři školy, lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106), popř. ho dostanou 4. 9. 2023 na začátku školního roku
 • žáci kombinovaného studia budou mít vysvědčení (pokud řádně ukončili ročník, tj. nemají N, 5) k dispozici v kanceláři školy od 30.6.2023; lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106)

Pedagogické rady

 • 25. srpna,
 • 25. listopadu,
 • 20. ledna,
 • 5. dubna,
 • 27. června

Konzultace pro rodiče

 • 29. listopadu (úterý),
 • 11. dubna (úterý)

Přijímací zkoušky budoucích 1. ročníků

 • 13. dubna (čtvrtek) - 1. termín: 8:30 matematika, 10:50 český jazyk
 • 14. dubna (pátek) - 2. termín: 8:30 matematika, 10:50 český jazyk

Úvodní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

 • 5. června (pondlělí) 17:00

Souvislá praxe žáků 2. a 3. ročníku

 • 15. - 26. května

Maturity Podzim 2022

 • 1. - 2. 9. 2022 didaktické testy,
 • 5. 9. 2022 praktická zkouška z účetnictví,
 • 6. 9. 2022 písemné práce,
 • 12. - 13. září 2022, učebna 110 - přízemí - ústní zkoušky,

Maturity Jaro 2023

 • do 1. prosince - odevzdání přihlášek (studenti je dostanou v půlce listopadu),
 • do 31. března - odevzdání seznamu literatury,
 • do 31. března - odevzdání maturitních projektů (4.A, 4.B),
 • 2. - 5. května - didaktické testy a písemné práce,
 • od 16. května - ústní (16. - 19. května - kombinované studium, 22. - 26. května - denní studium)
 • 2. června - předávání maturitních vysvědčení

Kombinované studium

Týdny intenzivní výuky

 • 21. - 25. listopadu 2022,
 • pro 2. pololetí bude stanoveno později

Zkoušky kombinovaného studia - 1. pololetí

 • 7. ledna 2023,
 • 14. ledna 2023,
 • 21. ledna 2023,
 • 28. ledna 2023 (náhradní termín)

Zkoušky kombinovaného studia - 2. pololetí

4. ročník

 • 15. dubna 2023,
 • 22. dubna 2023,
 • 29. dubna 2023 (náhradní termín)

1.-3. ročník

 • 27. května 2023,
 • 3. června 2023,
 • 10. června 2023,
 • 17. června 2023 (náhradní termín),
 • 26. čevna 2023 (náhradní termín),
 • 28. srpna 2023 (opravný termín)

Mimoškolní akce

 • 5. - 7. září 2022 - Adaptační kurz 1. ročníků,
 • 20. prosince 2022 - Miniveletrh IT VŠ (představení IT VŠ pardubickým maturantům),
 • 17. února 2023 - Maturitní ples studentů 4.A a 4.B - KD Dukla,
 • 3. dubna 2023 - IT PickUp (představení maturitních projektů firmám),
 • 15. - 19. května 2023 - Fotografický plenér 1. ročníků,
 • 28. května - 24. června 2023 - pracovní stáže Bratislava (Erasmus+)

Dny otevřených dveří

 • sobota 19. listopadu 2022 10:00 - 13:00,
 • středa 30. listopadu 2022 8:00 - 13:00 - možnost zapojení se do výuky,
 • sobota 10. prosince 2022 10:00 - 13:00,
 • čtvrtek 12. ledna 2023 8:00 - 13:00 - možnost zapojení se do výuky.