Organizace školního roku

Termíny praxí, maturit, ale také prázdnin, státních svátků a ředitelského volna

školní rok 2019/2020

Školní vyučování

 • 1. pololetí: 2. září - 30. ledna
 • 2. pololetí: 31. ledna - 30. června

  Vysvědčení

 • za školní rok 2019/2020 obdrží žáci denního studia 30.6.2020 ve škole
 • pokud si ho nevyzvednou, bude během prázdnin uloženo v kanceláři školy, lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106), popř. ho dostanou 1. 9. 2020 na začátku školního roku
 • žáci kombinovaného studia budou mít vysvědčení (pokud řádně ukončili ročník, tj. nemají N, 5) k dispozici v kanceláři školy od 30.6.2020; lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106)

Prázdniny

 • podzimní: úterý 29. a středa 30. října,
 • vánoční: pondělí 23. prosince - pátek 3. ledna,
 • jednodenní pololetní: pátek 31. ledna,
 • jarní: 10. - 14. února,
 • velikonoční: čtvrtek 9. dubna,
 • hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna

Státní svátky

 • 28. září,
 • 28. říjen,
 • 17. listopad,
 • 10. duben,
 • 13. duben,
 • 1. květen,
 • 8. květen

Pedagogické rady

 • 26. srpna,
 • 15. listopadu,
 • 24. ledna,
 • 17. dubna,
 • 24. června

Ředitelské volno pro žáky 1., 2. a 3. ročníku

Bude vyhlášeno, až budou známy přesné termíny didaktických testů a písemných prací u maturit. (Prozatímní předpoklad je 9. - 10. dubna, 6. - 7. května.)

Souvislá praxe žáků 1., 2. a 3. ročníku

 • 18. - 29. května