Organizace školního roku

Termíny praxí, maturit, ale také prázdnin, státních svátků a ředitelského volna

školní rok 2021/2022

Školní vyučování

 • 1. pololetí: 1. září - 31. ledna
 • 2. pololetí: 1. února - 30. června

Prázdniny

 • podzimní: středa 27. - pátek 29. října,
 • vánoční: čtvrtel 23. prosince - neděle 2. ledna,
 • jednodenní pololetní: pátek 4. února,
 • jarní: 28. února - 6. března,
 • velikonoční: čtvrtek 14. dubna,
 • hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna

Státní svátky

 • 28. září,
 • 28. říjen,
 • 17. listopad,
 • 15. duben,
 • 18. duben,
 • 1. květen,
 • 8. květen

Vysvědčení

 • za školní rok 2021/2022 obdrží žáci denního studia 30.6.2022 ve škole
 • pokud si ho nevyzvednou, bude během prázdnin uloženo v kanceláři školy, lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106), popř. ho dostanou 1. 9. 2022 na začátku školního roku
 • žáci kombinovaného studia budou mít vysvědčení (pokud řádně ukončili ročník, tj. nemají N, 5) k dispozici v kanceláři školy od 30.6.2022; lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106)

Pedagogické rady

 • 25. srpna,
 • 19. listopadu,
 • 21. ledna,
 • 15. dubna,
 • 28. června

Ředitelské volno pro žáky 1., 2. a 3. ročníku

Bude vyhlášeno, až budou známy přesné termíny didaktických testů státních maturit. (Prozatímní předpoklad je 7. - 8. dubna, 4. - 5. května.)

Souvislá praxe žáků 1., 2. a 3. ročníku

 • 16. - 27. května

Mimoškolní akce

 • 8. - 10. září 2021 - Adaptační kurz 1. ročníků,
 • předběžně 3. - 7. ledna 2022 - Lyžařský kurz 1. ročníků,
 • 18. února 2022 - Maturitní ples studentů 4.A a 4.B - KD Dukla,
 • předběžně červen 2022 - měsíční pracovní stáže v Irsku 

Dny otevřených dveří

 • sobota 20. listopadu 2021 10:00 - 13:00,
 • středa 1. prosince 2021 8:00 - 13:00 - možnost zapojení se do výuky,
 • sobota 11. prosince 2021 10:00 - 13:00,
 • čtvrtek 13. ledna 2022 8:00 - 13:00 - možnost zapojení se do výuky.