Organizace školního roku

Termíny praxí, maturit, ale také prázdnin, státních svátků a ředitelského volna

školní rok 2020/2021

Školní vyučování

 • 1. pololetí: 1. září - 29. ledna
 • 2. pololetí: 30. ledna - 30. června

Prázdniny

 • podzimní: čtvrtek 29. a pátek 30. října,
 • vánoční: středa 23. prosince - neděle 3. ledna,
 • jednodenní pololetní: pátek 29. ledna,
 • jarní: 15. - 21. února,
 • velikonoční: čtvrtek 1. dubna,
 • hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna

Státní svátky

 • 28. září,
 • 28. říjen,
 • 17. listopad,
 • 2. duben,
 • 5. duben,
 • 1. květen,
 • 8. květen

Vysvědčení

 • za školní rok 2020/2021 obdrží žáci denního studia 30.6.2021 ve škole
 • pokud si ho nevyzvednou, bude během prázdnin uloženo v kanceláři školy, lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106), popř. ho dostanou 1. 9. 2021 na začátku školního roku
 • žáci kombinovaného studia budou mít vysvědčení (pokud řádně ukončili ročník, tj. nemají N, 5) k dispozici v kanceláři školy od 30.6.2021; lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106)

Pedagogické rady

 • 25. srpna,
 • 20. listopadu,
 • 22. ledna,
 • 16. dubna,
 • 25. června

Ředitelské volno pro žáky 1., 2. a 3. ročníku

Bude vyhlášeno, až budou známy přesné termíny didaktických testů státních maturit. (Prozatímní předpoklad je 8. - 9. dubna, 5. - 6. května.)

Souvislá praxe žáků 1., 2. a 3. ročníku

 • 17. - 28. května