Organizace školního roku

Termíny praxí, maturit, ale také prázdnin, státních svátků a ředitelského volna

školní rok 2023/2024

Školní vyučování

 • 1. pololetí: 4. září - 31. ledna
 • 2. pololetí: 1. února - 28. června

Ředitelské volno

 • 29. září 2023 (pátek)
 • 12. dubna 2024 (přijímací zkoušky - pátek),
 • 15. dubna 2024 (přijímací zkoušky - pondělí)

Prázdniny

 • podzimní: čtvrtek 26. - pátek 27. října,
 • vánoční: sobota 23. prosince - úterý 2. ledna,
 • jednodenní pololetní: pátek 2. února,
 • jarní: 11. - 17. března,
 • velikonoční: čtvrtek 28. března,
 • hlavní prázdniny: 29. června – 1. září

Státní svátky

 • 28. září,
 • 28. říjen,
 • 17. listopad,
 • 29. březen,
 • 1. duben,
 • 1. květen,
 • 8. květen

Vysvědčení

 • za školní rok 2023/2024 obdrží žáci denního studia 28.6.2024 ve škole
 • pokud si ho nevyzvednou, bude během prázdnin uloženo v kanceláři školy, lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106), popř. ho dostanou 2. 9. 2024 na začátku školního roku
 • žáci kombinovaného studia budou mít vysvědčení (pokud řádně ukončili ročník, tj. nemají N, 5) k dispozici v kanceláři školy od 28.6.2024; lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106)

Pedagogické rady

 • 28. srpna,
 • 27. listopadu,
 • 26. ledna,
 • 5. dubna,
 • 26. dubna - pouze pro maturitní ročníky,
 • 25. června

Konzultace pro rodiče

 • 28. listopadu (úterý),
 • 9. dubna (úterý)

Přijímací zkoušky budoucích 1. ročníků

 • 12. dubna 2024 - 1. řádný termín,
 • 15. dubna 2024 - 2. řádný termín,
 • 29. dubna 2024 - 1. náhradní termín,
 • 30. dubna 2024 - 2. náhradní termín

Souvislá praxe žáků 2. a 3. ročníku

 • 20. - 31. května

Maturity Podzim 2023

 • 1.9.2023 - praktická zkouška z účetnictví,
 • 4. - 5. 9. 2023 - didaktické testy, písemné práce,
 • 12. - 13. září 2023 - ústní zkoušky,

Maturity Jaro 2024

 • do 1. prosince - odevzdání přihlášek (studenti je dostanou v půlce listopadu),
 • do 31. března - odevzdání seznamu literatury,
 • do 31. března - odevzdání maturitních projektů (4.A, 4.B),
 • 2.-7. května - didaktické testy (ČJ, AJ/MA),
 • Denní studium:
  • 23. dubna - písemná práce z českého jazyka,
  • 24. dubna - praktická zkouška z odborných předmětů,
  • 26. dubna - písemná práce z anglického jazyka
  • 27.-31. května - ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací/portfolií
 • Kombinované studium:
  • 16. dubna - písemné práce z anglického a ruského jazyka (9:45 - 11:15),
  • 16. dubna - písemné práce z českého jazyka (13:30 - 15:20),
  • 26. dubna - praktická zkouška z odborných předmětů (10:00-15:00),
  • 20. - 24. května - ústní zkoušky,
 • 7. čevna - předávání maturitních vysvědčení

Kombinované studium

Týdny intenzivní výuky

 • 21. - 24. 11. 2023,
 • 2. pololetí pouze pro 4. ročník: 2. - 5. 4. 2024,
 • 2. pololetí pro 1.-3. ročník bude stanoveno později

Zkoušky kombinovaného studia - 1. pololetí

 • 6. ledna 2024,
 • 13. ledna 2024,
 • 20. ledna 2024,
 • 27. ledna 2024 (náhradní termín)

Zkoušky kombinovaného studia - 2. pololetí

4. ročník

 • 13. dubna 2024,
 • 20. dubna 2024,
 • 27. dubna 2024 (náhradní termín),
 • 15. června 2024 (opravný termín)

1.-3. ročník

 • 25. května 2024,
 • 1. června 2024,
 • 8. června 2024,
 • 15. června 2024 (náhradní termín),
 • 24. června 2024 (náhradní termín),
 • 26. srpna 2024 (opravný termín)

Mimoškolní akce

 • 6. - 8. září 2023 - Adaptační kurz 1. ročníků,
 • 15.-16. září 2023 - hackathon - programování stravovací aplikace Zlatá Štika,
 • 21. září 2023 - FomeiTOP - veletrh foto/video techniky ve Fomei - Hradec Králové,
 • 21. prosince 2023 - Akademický den - představení IT VŠ pardubickým maturantům,
 • 19. ledna 2024 - Maturitní ples studentů 4.A a 4.B - KD Dukla,
 • ??? polovina února - okresní kolo FVTP,
 • ??? plovina března - krajské kolo FVTP,
 • ??? začátek dubna - celostátní finále Expo Science AMAVET,
 • 9. dubna 2024 - IT PickUp24 (představení IT firem maturantům),
 • 23. dubna 2024 od 13:00 - krajské kolo Středoškolské odborné činnosti,
 • 20. - 24. května 2024 - Fotografický plenér 1. ročníků,
 • ??? květen-červen 2024 - pracovní stáže Bratislava (Erasmus+),
 • 21. - 23. června 2024 - celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti

Dny otevřených dveří

 • sobota 18. listopadu 2023 10:00 - 13:00,
 • středa 29. listopadu 2023 8:00 - 13:00 - možnost zapojení se do výuky,
 • sobota 9. prosince 2023 10:00 - 13:00,
 • čtvrtek 11. ledna 2024 8:00 - 13:00 - možnost zapojení se do výuky.