Organizace školního roku

Termíny praxí, maturit, ale také prázdnin, státních svátků a ředitelského volna

školní rok 2021/2022

Školní vyučování

 • 1. pololetí: 1. září - 31. ledna
 • 2. pololetí: 1. února - 30. června

Prázdniny

 • podzimní: středa 27. - pátek 29. října,
 • vánoční: čtvrtek 23. prosince - neděle 2. ledna,
 • jednodenní pololetní: pátek 4. února,
 • jarní: 28. února - 6. března,
 • velikonoční: čtvrtek 14. dubna,
 • hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna

Státní svátky

 • 28. září,
 • 28. říjen,
 • 17. listopad,
 • 15. duben,
 • 18. duben,
 • 1. květen,
 • 8. květen

Vysvědčení

 • za školní rok 2021/2022 obdrží žáci denního studia 30.6.2022 ve škole
 • pokud si ho nevyzvednou, bude během prázdnin uloženo v kanceláři školy, lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106), popř. ho dostanou 1. 9. 2022 na začátku školního roku
 • žáci kombinovaného studia budou mít vysvědčení (pokud řádně ukončili ročník, tj. nemají N, 5) k dispozici v kanceláři školy od 30.6.2022; lze si ho vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 466 611 106)

Pedagogické rady

 • 25. srpna,
 • 19. listopadu,
 • 21. ledna,
 • 8. dubna,
 • 28. června

Konzultace pro rodiče

 • 23. listopadu (úterý),
 • 12. dubna (úterý)

Úvodní schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

 • 8. června (středa) 17:00

Ředitelské volno

Vyhlašuji ředitelské volno v pondělí 27. září 2021 pro všechny ročníky. (Navazuje na svátek úterý 28. září. - Studenti ubytovaní na internátu by museli přijet pouze na 1 den a pak znovu ve středu...)

Ředitelské volno pro žáky 1., 2. a 3. ročníku

Bude vyhlášeno, až budou známy přesné termíny didaktických testů státních maturit. (Prozatímní předpoklad je 7. - 8. dubna, 4. - 5. května.)

Souvislá praxe žáků 1., 2. a 3. ročníku

 • 16. - 27. května

Maturity Podzim 2021

 • 1.-3.9.2021 písemné práce a didaktické testy,
 • 6.9.2021 praktická zkouška z účetnictví,
 • 13. září 2021, učebna 110 - přízemí - ústní zkoušky,

Maturity Jaro 2022

 • do 1. prosince 2021 - odevzdání přihlášek (studenti je dostanou v půlce listopadu),
 • do 31. března 2022 - odevzdání seznamu literatury,
 • do 31. března 2022 - odevzdání maturitních projektů (4.A, 4.B),

Kombinované studium

Týdny intenzivní výuky

 • 30. listopadu - 3. prosince 2021,
 • 22. března - 25. března 2022 (4. ročník)
 • 3. května - 6. května 2022 (1.-3. ročník)

Zkoušky kombinovaného studia - 1. pololetí

 • 15. ledna 2022,
 • 22. ledna 2022,
 • 29. ledna 2022,
 • 13. února 2022 (náhradní termín)

Zkoušky kombinovaného studia - 2. pololetí

4. ročník

 • 9. dubna 2022,
 • 10. dubna 2022,
 • 24. dubna 2022 (náhradní termín)

1.-3. ročník

 • 29. dubna 2022,
 • 4. června 2022,
 • 11. června 2022,
 • 18. června 2022 (náhradní termín),
 • 27. čevna 2022 (náhradní termín),
 • 29. srpna 2022 (opravný termín)

Mimoškolní akce

 • 8. - 10. září 2021 - Adaptační kurz 1. ročníků,
 • předběžně 3. - 7. ledna 2022 - Lyžařský kurz 1. ročníků,
 • 18. února 2022 - Maturitní ples studentů 4.A a 4.B - KD Dukla,
 • předběžně červen 2022 - měsíční pracovní stáže v Řecku nebo na Maltě

Dny otevřených dveří

 • sobota 20. listopadu 2021 10:00 - 13:00,
 • středa 1. prosince 2021 8:00 - 13:00 - možnost zapojení se do výuky,
 • sobota 11. prosince 2021 10:00 - 13:00,
 • čtvrtek 13. ledna 2022 8:00 - 9:35 - možnost zapojení se do výuky.