Talentový program DELTA TopGun

Je určen pro studenty 1. a 2. ročníku, kteří již intenzivně programovali na ZŠ. Absolvují individuální výuku s lektory v předmětech Programování, Výpočetní technika a Internetové prezentace. Povinně pracují na svém individuálním projektu, účastní se vysokoškolských kurzů a programátorských hackathonů.

Program pro pokročilé programátory

Talentový program DELTA TopGun jsme založili, abychom dokázali v programátorských dovednostech efektivně posouvat i zkušené programátory. Je určen pro studenty, kteří na ZŠ ve svém volném čase několik let programovali.

Výhody účastníků

Účastníci programu mají několik příjemných výhod:

  • V předmětech Programování, Výpočetní technika a Internetové prezentace si mohou splnit klasifikaci již na začátku pololetí.
  • Další prezenční výuka v těchto předmětech již pro ně není povinná, v této době mohou pracovat na svých individuálních projektech.
  • Pokud to jsou první nebo poslední hodiny ve vyučovacím dni, může student přicházet do školy později, odcházet dříve.

Povinnosti účastníků

Výhody jsou samozřejmě kompenzovány také spoustou povinností (snad příjemných). Účastník mimo jiné musí:

  • pracovat na svém individuálním projektu pod vedením lektora,
  • účastnit se přednášek a workshopů (jsou vytvořeny z úvodních vysokoškolských kurzů),
  • zapojovat se do programátorských hackathonů,
  • pravidelně vést příslušnou administrativu spojenou s účastí v programu.

Přijetí do programu

Do programu se nemůže student "nanominovat" sám, ale navrhuje jej jeho učitel Programování nebo Internetových prezentací. Student nemusí nominace využít - účast v programu je zcela dobrovolná. S účastí také musí souhlasit zákonný zástupce studenta.

Program není implicitně určen pro studenty pouze "normálně hodně chytré", ale pro studenty, kteří mají v programování velký náskok. Může se stát, že student v 1. ročníku do programu ještě zařazen nebude, a náskok si vybuduje svým nadšením a pílí v prvním roce. Potom bude navržen na zařazení do programu ve 2. ročníku.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Úplné znění talentového programu DELTA TopGun