Videokroužek

Točení a střih videa. Kroužek vede kameraman ČT Mgr. Richard Brun.

Videokroužek

určeno pro: studenty DELTA
termín: St - liché 14:00 - 17:00
roční poplatek: zdarma

 

Kroužek vede Mgr. Richar Brun, který točil pro řadu televizí (ČT, Nova, Prima,...). Účastníky seznámí se základy filmového řemesla od správného pořizování záběrů až po postprodukci. Kroužek má vždy teoretickou i praktickou část. Pokročilejší účastníci se budou moci účastnit i reálného natáčení přenosů.

Kroužek probíhá v termínu: 2.10.2019 - 27.5.2020

Termín úvodní schůzky: 18.9.2019 14:00, fotoateliér

Lektoři:

  • Mgr. Richard Brun

Přihlásit se můžete: https://forms.gle/7NS9FsJA7gKxbAW56