Foto-Video kroužek

Účastníci se seznámí se základními i pokročilými technikami fotografického a filmového řemesla od správného pořizování záběrů až po postprodukci. Kroužek vede kameraman ČT Mgr. Richard Brun.

Videokroužek

určeno pro: studenty DELTA
termín: St 14:00 - 15:30
roční poplatek: zdarma

 

Kroužek vede Mgr. Richar Brun, který točil pro řadu televizí (ČT, Nova, Prima,...). Účastníky seznámí se základními i pokročilými technikami fotografického a filmového řemesla od správného pořizování záběrů až po postprodukci. Kroužek má vždy teoretickou i praktickou část. Pokročilejší účastníci se budou moci účastnit i reálného natáčení přenosů.

Kroužek probíhá v termínu: 23.9.2020 - 26.5.2021

Termín úvodní schůzky: 23.9.2020 14:00, postprodukce

Lektoři:

  • Mgr. Richard Brun

Přihlásit se můžete: https://forms.gle/7NS9FsJA7gKxbAW56