Kroužek počítačové grafiky a foto/video

Účastníci se seznámí se základními i pokročilými technikami fotografického a filmového řemesla od správného pořizování záběrů až po postprodukci. Další náplní kroužku je práce na reálných projektech z oblasti počítačové grafiky.

Kroužek počítačové grafiky a foto/video

určeno pro: studenty DELTA, žáci ZŠ
termín: St 15:00 - dokud budete chtít :-)
roční poplatek: zdarma

 

Kroužek vede Mgr. Richar Brun, který točil pro řadu televizí (ČT, Nova, Prima,...) společně s akademickým malířem Danielem Václavíkem. Účastníky seznámí se základními i pokročilými technikami fotografického a filmového řemesla od správného pořizování záběrů, obrazovou a zvukovou postprodukci až po nácvik živého streamování na tři kamery. Další náplní kroužku bude práce na reálných projektech, jako například práce na filmové upoutávce, příprava odbavení videoprojekce a živého vysílání pro studentskou filmovou soutěž Pardubický kraťas. 

Kroužek probíhá v termínu: 14.9.2022 - 24.5.2023

Termín úvodní schůzky: 14.9.2022 15:00, v grafickém ateliéru

Lektoři:

  • Mgr. Richard Brun,
  • ak. mal. Daniel Václavík

Přihlásit se můžete: https://forms.gle/7NS9FsJA7gKxbAW56

Poškola