Fotoateliér

Ateliér Delta je primárně určen pro studenty a učitele. V případě volné kapacity si jej však může za úplatu pronajmout i externí nájemce.

Ateliér Delta je primárně využíván pro vyučování fotografických postupů a technik, nebo pro aktivity školních kroužků a pro jiné úzce související aktivity studentů/učitelů, kteří si objednali pronájem (dále jen uživatel/é). Sekundárně (v případě volné kapacity, nekolidující s výukou odborných předmětů) je využíván externími nájemci za poplatek dle ceníku.

Pronájem ateliéru si lze objednat na mailu správce ateliéru richard.brun@delta-skola.cz. Objednatel v objednávce vyspecifikuje požadovanou techniku, datum, čas a účel zápůjčky. 
 

Provozní řád ateliéru a další přílohy