Kontakty

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ke Kamenci 151
530 03 Pardubice

datová schránka: zzhyha9

E-mail:info@delta-skola.cz
Telefon:+420 466 611 106
Mobil:+420 601 321 504
Sborovna:+420 466 611 173
IČ:62061178
DIČ:CZ62061178
IZO:044 434 324
OID:E10175456
DUNS:496109138

Jak se k nám dostanete

  • MHD linka 2, 12, 27 stanice Štrossova
  • MHD linka 13 stanice Na Okrouhlíku
  • Vlaková zastávka Pardubcie - Pardubičky (5 minut chůze)

Bankovní spojení

Č. ú.: 2102405518/2010 (staré číslo účtu, od kterého přecházíme, je stále funkční: 101831946/0300)

Pro platbu školného používejte jako variabilní symbol rodné číslo studenta bez lomítka.

Vedení školy

 

Ing. Jiří Formánek

Ing. Jiří Formánek
ředitel školy, jednatel
jiri.formanek@delta-skola.cz
+420 605 330 520

Ing. Štěpánka Formánková

Ing. Štěpánka Formánková
zástupkyně ředitele
stepanka.formankova@delta-skola.cz
+420 605 483 247

Mgr. Hana Sádovská

Mgr. Hana Sádovská
zástupkyně ředitele pro kombinované studium
hana.sadovska@delta-skola.cz

Pedagogický sbor denního studia

Učitelé odborných předmětů

 
Ing. Libor Bajer

Ing. Libor Bajer
E-mail: libor.bajer@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Programování

Mgr. Olga Binarová

Mgr. Olga Binarová
dříve marketing pro BK Pardubice, a.s.
E-mail: olga.binarova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Internetový marketing, Dějepis, Ekonomika, Účetnictví, Tělesná výchova

Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.

Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
Univerzita Pardubice, ČVUT Praha - Fakulta informačních technologií
E-mail: monika.borkovcova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Databáze, Databázové systémy

Mgr. Richard Brun

Mgr. Richard Brun
Univerzita Hradec Králové
E-mail: richard.brun@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Ateliéry, Počítačová grafika, Cvičení z počítačové grafiky, Seminář k maturitní práci

Ing. Zdeněk Drvota

Ing. Zdeněk Drvota
dříve Univerzita Pardubice
E-mail: zdenek.drvota@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Počítačové systémy a sítě, Internetové prezentace

Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

doc. Mgr. Josef Horálek, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
E-mail: josef.horalek@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Počítačové systémy a sítě, Algoritmizace, Programování, Linux, Seminář k maturitní práci

Ing. Veronika Hořeňovská

Ing. Veronika Hořeňovská
​​​​​Univerzita Pardubice
E-mail: veronika.horenovska@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Výpočetní technika

Bc. Vlaďka Janů

Bc. Vlaďka Janů
CreativeDock, s.r.o., dříve Unicorn, a.s.
E-mail: vladka.janu@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Cvičení z programování, Seminář k maturitní práci

RNDr. Jan Koupil, Ph.D.

RNDr. Jan Koupil, Ph.D.
dříve Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta
E-mail: jan.koupil@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Internetové prezentace, Programování, Fyzika, Seminář k maturitní práci

Mgr. Jan Mottl

Mgr. Jan Mottl
E-mail: jan.mottl@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Počítačové systémy a sítě, Programování, Podniková informatika - MS Power Platform, Seminář k maturitní práci

Ing. Tomáš Pešek

Ing. Tomáš Pešek
Convertim
E-mail: tomas.pesek@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Cvičení z programování

akad. malíř Daniel Václavík

akad. malíř Daniel Václavík
dříve Univerzita Hradec Králové
E-mail: daniel.vaclavik@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Počítačová grafika, Cvičení z počítačové grafiky, Seminář k maturitní práci

Ing. Gabriela Votavová

Ing. Gabriela Votavová
E-mail: gabriela.votavova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Výpočetní technika, Písemná a elektronická komunikace

Ing. Martin Zmítko

Ing. Martin Zmítko, Ph.D.
Unicorn, a.s.
E-mail: martin.zmitko@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Cvičení z·programování

Učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů

 

Mgr. Olga Binarová

Mgr. Olga Binarová
E-mail: olga.binarova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Dějepis, Ekonomika, Účetnictví, Tělesná výchova, Internetový marketing

Bc. Dana Brandejská

Mgr. Věra Hanáková
E-mail: vera.hanakova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Český jazyk a literatura

Mgr. Alice Hložková

Mgr. Alice Hložková
E-mail: alice.hlozkova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Český jazyk a literatura

Ing. Lucie Lédlová

Mgr. Lucie Lédlová
E-mail: lucie.ledlova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Štěpánka Nováková

Mgr. Štěpánka Nováková
E-mail: stepanka.novakova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Tělesná výchova, Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka, Písemná a elektronická komunikace

Mgr. Petra Pěchoučková

Mgr. Petra Pačesná
E-mail: petra.pacesna@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Hana Sádovská

Mgr. Hana Sádovská
E-mail: hana.sadovska@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Matematika, Maturitní seminář z matematiky

Hynek Skořepa

Hynek Skořepa
(Master of Applied Linguistics - TESOL)

Britské centrum Pardubice
E-mail: hynek.skorepa@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

RNDr. Blanka Zajacová

Mgr. Blanka Zajacová
E-mail: blanka.zajacova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Matematika, Fyzika, Základy přírodních věd

Pedagogický sbor studia při zaměstnání
Matěj Formánek

Matěj Formánek
E-mail: matej.formanek@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Matematika, Seminář z matematiky
Moodle: Matematika 2. a 4. roč., Seminář z MA 3. roč.

Ing. Štěpánka Formánková

Ing. Štěpánka Formánková
zástupkyně ředitele
E-mail: stepanka.formankova@delta-skola.cz
Moodle: Podniková ekonomika, Řízení jakosti

Mgr. Alice Hložková

Mgr. Alice Hložková
E-mail: alice.hlozkova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Český jazyk
Moodle: Český jazyk, Obchodní korespondence, Hospodářský zeměpis, Dějepis, Propagace

Ing. Libuše Horníková

Ing. Libuše Horníková
E-mail: libuse.hornikova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Účetnictví, Podniková ekonomika
Moodle: Účetnictví

Mgr. Zdislava Horníková

Mgr. Zdislava Horníková
E-mail: zdislava.hornikova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Ruský jazyk
Moodle: Ruský jazyk

Mgr. Lucie Lédlová

Mgr. Lucie Lédlová
E-mail: lucie.ledlova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka
Moodle: Anglický jazyk 3. roč., Konverzace z AJ 4. roč.

Mgr. Štěpánka Nováková

Mgr. Štěpánka Nováková
E-mail: stepanka.novakova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Anglický jazyk
Moodle: Anglický jazyk 1. a 2. roč.

Mgr. Hana Sádovská

Mgr. Hana Sádovská
E-mail: hana.sadovska@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Matematika, Seminář z matematiky
Moodle: Matematika 1. a 3. roč., Seminář z MA 4. roč., Občanská nauka, Právní nauka, Marketing, Psychologie prodeje, Logistika

Mgr. Martina Šlingrová

Mgr. Martina Šlingrová
E-mail: martina.slingrova@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Německý jazyk
Moodle: Německý jazyk

Eva Vahlstrom

Eva Vahlström
E-mail: eva.vahlstrom@delta-skola.cz
Vyučuje předměty: Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka
Moodle: Anglický jazyk 4. roč., Konverzace z AJ 3. roč.

Studenti

Všichni studenti mají e-mailové adresy na oficiální školní doméně @delta-studenti.cz. Jejich konkrétní e-mailové adresy nezveřejňujeme z důvodu GDPR.

Jídelna

Střední zdravotnická škola Pardubice

Pro stravování našich studentů využíváme jídelnu Střední zdravotnické školy, Pardubice. Každý den je na výběr ze dvou jídel. V jídelně je možné domluvit i například bezlepkovou dietu.

Aktuální jídelní lístek

Přihlášení/odhlášení obědů

Telefon:+420 466 050 248, 736 613 356

 

Gymnázium Dašická

Ponecháváme prozatím na stránkách v naději, že se situace v průběhu září stabilizuje a my budeme moci dále chodit na jídlo na Gymnázium. - Prozatím jsou však tyto informace neplatné.

Pro stravování našich studentů využíváme jídelnu Gymnázia Dašická, která se nachází nedaleko naší školy (5 minut chůze). Každý den je na výběr ze tří jídel, jedno je vždy bezmasé. V jídelně je možné domluvit i například bezlepkovou dietu.

Aktuální jídelní lístek

Přihlášení/odhlášení obědů

Č. zařízení0304
Telefon:+420 774 724 154
Uživatel:číslo strávníka
Přednastavené heslo:číslo strávníka

Po přihlášení doporučujeme heslo změnit.

 

Ubytování

Domov mládeže

Máte to do naší školy daleko a dojíždění každý den by nebylo možné? Naši studenti jsou ubytovaní v Domově mládeže v Rožkově ulici. Aktuální informace o ubytování a stravování najdete na www.dmpce.cz. Je zde také popsáno umisťování studentů na DM.

Přihlášky na internát je nezbytné podat nejpozději do 31. 5. příslušného roku. Pro zpracování přihlášek DM upřednostňuje, když se žáci odhlásí z důvodu volby jiné školy, než když o nich vůbec nevědí.

Přihlášku a kritéria pro přijetí na DM naleznete ZDE.

Cesta do školy MHD - linka č. 27, 5 a 2 trvá přibližně 12 minut.

Snídaně a večeře jsou zajištěny v jídelně DM.

Aktuální jídelní lístek

Přihlášení/odhlášení snídaní a večeří

Č. zařízení3717
Telefon:+420 702 284 751
Uživatel:Příjmení Jméno (s diakritikou a velkými písmeny)
Přednastavené heslo:přidělený variabilní symbol studenta (VS obsahuje rozhodnutí o umístění studenta do DM)

Po přihlášení doporučujeme heslo změnit.

Pověřenec GDPR

Bc. Radek Kubíček, MBA

Web:www.2kconsulting.cz
E-mail:kubicek.dpo@2kconsulting.cz
Telefon:+420 585 155 100