Obor Technické lyceum 78-42-M/01 - srovnání s oborem Informační technologie 18-20-M/01

Výhody a nevýhody oboru Technické lyceum 78-42-M/01 ve srovnání s oborem Informační technologie 18-20-M/01

Technické lyceum vs. Informační technologie

O technickém lyceu se říká, že je to takový technicky zaměřený gympl. Je to bezesporu skvělý obor, pokud vás baví technika, ale zatím nevíte, jestli vás bude živit elektrotechnika, strojírenství nebo třeba i chemie, zkrátka pokud dosud nejste vyhranění. Pokud jste však už zamilovaní do informačních technologiích, bude vám technické lyceum už trošku málo.

Zásadní nevýhodou je, že technické lyceum má "předepsáno od státu" (v tzv. Rámcovém vzdělávacím programu - RVP)  za celé 4 roky studia povinně pouze 10 hodin informačních technologií. Dalších 20 hodin je tzv. disponibilních - tzn. každá škola si může zvolit sama, co v nich bude učit. Ale i to úplně „nejvíc IT“  technické lyceum smí věnovat IT maximálně pouze 30 hodin za celé 4 roky studia.

Hlavní těžiště odbornosti technického lycea spočívá ve výuce přírodních věd a technického kreslení, kdy fyzice, chemii, biologii, ekologii a technickému kreslení musí být věnováno v součtu minimálně 36 hodin.

V oboru Informační technologie na DELTĚ je IT předmětům věnováno 55 hodin. Fyzika se učí 6 hodin, protože ta potká studenty na vysokých školách. Chemii, biologii a ekologii však na DELTĚ redukovali na nezbytné minimum 2 hodin a deskriptivní geometrie a technické kreslení vás mine úplně.

Srovnání oborů Technické lyceum vs. Informační technologie

 

RVP: Technické lyceum

RVP: Informační technologie

DELTA: Informační technologie

Disponibilní hodiny

20

39

-

Informační technologie

10

35

55

Matematika

14

12

17 (+2)*

Přírodovědné vzdělání
(Fy, Ch, Bi, Eko)

24

6

8

Deskriptivní geometrie a technické kreslení

12

-

-

Cizí jazyky

21
(dělí se povinně mezi 2 cizí jazyky)

10
(povinně 1 cizí jazyk)

16 (+2)*
(Angličtina)

* Ve 4. ročníku studenti volí 2 hodiny - konverzace z AJ / seminářem z MA

Srovnání výsledků státních maturit z angličtiny a matematiky (průměrný percentil)

U státní maturity z angličtiny a matematiky dosahují studenti DELTY dlouhodobě výsledků výrazně nad průměrem technických odborných škol i lyceí v ČR. Jejich výsledky jsou obvykle dokonce nad průměrem 4-letých gymnázií. Následující tabulky ukazují tzv. průměrný percentil. Ten říká, jaké % maturantů v ČR dopadlo hůře než průměrný maturant z dané skupiny.

Angličtina

 

2023

2022

2021

DELTA

64,8

73,3

69,1

Ø 4letá gymnázia

65,5

65,3

65,3

Ø Lycea *)

53,3

52,2

53,1

Ø Technické SOŠ

53,3

54,8

56,1

Matematika

 

2023

2022

2021

DELTA

54,7

72,9

57,8

Ø 4letá gymnázia

56,6

55,4

55,0

Ø Lycea *)

47,5

46,2

47,1

Ø Technické SOŠ

45,3

45,9

43,7

*) Existují statistiky pouze pro lycea jako skupinu (tzn. jsou zde zahrnuta jak technická lycea tak i přírodovědná, ekonomická, zdravotnická a další). Samostatně pro technická lycea statistiky nejsou k dispozici.