Nejčastější dotazy

Projděte si nejčastější dotazy a odpovědi, třeba naleznete odpověď i na ten svůj.

Je mi 32 let a mám základní vzdělání. Je studium při zaměstnání vhodné i pro mne?

Proč ne? Studium není nijak omezené věkem ani ničím jiným. Spektrum studentů při zaměstnání je opravdu široké - od vyučených, přes ty, kteří třeba před maturitou odešli ze školy a skončili se základním vzděláním (rodinné důvody, těhotenství,...). Nemusíte se opravdu ničeho bát. Na "speciální případy" jsme zvyklí :-).

Cizí jazyky: Umím pouze rusky. Anglicky neumím ani slovo. Je to problém?

Se všemi jazyky se začíná zcela od začátku. Od prvního až do čtvrtého ročníku budete mít angličtinu. Ti, kteří anglicky už trochu umí, budou mít samozřejmě výhodu. Od třetího ročníku si volíte druhý cizí jazyk - a zde volíte mezi němčinou a ruštinou. Z jednoho cizího jazyka budete povinně maturovat. Pokud se však třeba v ruštině cítíte výrazně silnější než v angličtině, maturujte klidně z ruštiny. Angličtinu musíte zvládnout alespoň tak, abyste "prolezli" všechny čtyři ročníky.

Matematika: Bude povinná maturita z matematiky? Bojím se jí.

O povinné maturitě z matematiky se mluví minimálně od roku 1999. Zatím žádná politická garnitura nikdy neměla odvahu ji skutečně zavést. Nejblíže jsme jí byli v roce 2019, ale nakonec vláda opět vzala zpátečku a odložila ji minimálně o dalších 10 let. Já bych skutečně zbytečně nepropadal panice.

Jak často musím fyzicky chodit do školy?

Do školy nemusíte chodit vůbec. To záleží jenom na vás. Na druhou stranu samozřejmě čím častěji do školy chodíte, tím víc a snadněji se látku naučíte a tím pravděpodobněji složíte zkoušky. Zlaté pravidlo je asi toto: pokud skutečně víte, že například angličtinu zvládáte levou zadní (protože jste třeba žili rok v Anglii) tak stačí přijít pouze na zkoušku. Na druhou stranu pokud tušíte, že matematika není zrovna vaše silná stránka a cítíte, že by to chtělo trošku vysvětlit a procvičit, bylo by dobré na její výuku chodit pokud možno pravidelně. Vyberte si pak podle rozvrhu, na kterou výuku přijedete, a kterou oželíte.

Předměty označené "dis."

Předměty, které jsou v učebním plánu v příslušném ročníku označené zkratkou "dis." se studují pouze po internetu a skládají se z nich v příslušném ročníku zkoušky. Žádná prezenční výuka se u těchto předmětů nekoná.

Pololetní a ročníkové zkoušky

Kdy vás však potřebujeme fyzicky vidět bezpodmínečně je u zkoušek. I když zkoušky obvykle probíhají ve stejném prostředí jako výuka - tzn. po internetu, tak abychom vás mohli oznámkovat, musíme vidět, že za tím počítačem skutečně sedíte vy (budete potřebovat i doklad totožnosti - občanský průkaz apod.). Tzn. každý konec pololetí (leden a obvykle červen) vypisujeme rozvrh zkoušek (jsou to vždy 3 řádné termíny a 1 náhradní) a v tomto "zkouškovém období" musíte přijít do školy. Zkoušky jsou obvykle buď v neděli nebo v sobotu.

Co když nemohu přijít?

Pokud nemůžete přijít na prezenční část výuky, nic se neděje. Účast je opravdu čistě na vás a sami si rozhodujete, která výuka je pro vás přínosná, a kterou oželíte. Na zkoušky naopak chodit musíte. Standardně jsou každé pololetí vypsány 3 termíny (neděle případně soboty). Pro skutečně výjimečné případy organizujeme vždy ještě jeden náhradní/opravný termín. Všechny však prosíme, aby tohoto termínu běžně nezneužívali, abychom pak nemuseli vypisovat ještě náhradní termín náhradního termínu atd.

Co když se mi nehodí termín zkoušky?

S termíny zkoušek je to horší. Je opravdu velmi důležité, abyste chodili na zkoušky v termínech, jak je škola rozepíše. Samozřejmě jsme připraveni i na výjimečné případy, kdy vám brání skutečně závažné důvody se zkoušky zúčastnit. Proto máme náhradní termín. Tento náhradní termín je však každé pololetí pouze jeden. 

Náhradní/opravný termín

Na náhradním termínu se dozkušují studenti, kteří se z nějakého předmětu nezúčastnili zkoušky v řádném termínu a také se zde opravují zkoušky, které dopadly nedostatečnou. To má za následek, že skoro každý student jde na jinou zkoušku. Díky této různorodosti je možné v náhradním termínu odzkoušet pouze výrazně méně studentů než v řádných termínech.

Je možné studovat ze zahraničí?

Principiálně ano, ale počítejte s tím, že v době zkouškového období vás tři víkendy po sobě budeme potřebovat mít fyzicky ve škole. Na druhou stranu zpáteční letenka z Londýna do Pardubic už se vejde do tisícovky.

Možnost nástupu do vyššího ročníku: Jaké jsou podmínky?

Podmínky jsou v podstatě tři:

  • máte již nějaké ročníky jiné střední školy nebo učiliště úspěšně vystudované,
  • od posledního vzdělávání neuběhlo více než 5 let,
  • složíte rozdílové zkoušky z předmětů, které jste v předchozím vzdělávání neměli. (Rozdílové zkoušky určí pan ředitel na informačních schůzkách podle vašich předchozích vysvědčeních)

Pokud všechny tři podmínky splníte, vezmeme vás do vyššího ročníku.

Jak se ke studiu přihlásit?

Postup je následující:

  1. Kdykoliv můžete vyplnit předběžnou přihlášku on-line. Před termínem podání závazných přihlášek se vám ozveme e-mailem.
  2. V termínu 1.2. - 20.2. musíte podat přihlášku k jednotným přijímacím zkouškám. S tím vám můžeme pomoci.
  3. V dubnu se zúčastníte přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.
  4. V květnu se dozvíte, že jste přijati.
  5. Zaplatíte školné na první pololetí prvního ročníku.
  6. Na přelomu srpna a září vám přijde e-mail s rozvrhem na školní rok a se všemi dalšími informacemi ohledně studia.

Kolik činí školné?

Školné za školní rok činní 14.000,- Kč a je splatné ve dvou pololetních splátkách. Splatnost první splátky je před nástupem ke studiu. Další platby na následující pololetí jsou pak vždy v lednu a v červnu.

Dálkové studium - Proč jsme jej nahradili kombinovaným studiem?

Distanční studium - Proč jsme jej nahradili kombinovaným studiem?

Večerní studium - Proč jsme jej nahradili kombinovaným studiem?