DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie je soukromá střední škola sídlící v Pardubicích, která poskytuje středoškolské vzdělání studentům ve dvou maturitních oborech Informační technologie a ve formě studia při zaměstnání Ekonomika a podnikání. Každý rok školu úspěšně dokončí na 60 studentů prezenční formy i formy studia při zaměstnání.
Škola DELTA vznikla v roce 1994.

A zrodila se DELTA...

-- 1994 --

Střední škola DELTA byla založena v roce 1994 jako jedna z prvních soukromých středních škol na Pardubicku. Její původní název byl Soukromá střední odborná škola pro podnikatele DELTA a o její založení se zasloužila Ing. Radoslava Formánková. Ta zajistila vhodné prostory a státní souhlas včetně akreditace studijních programů.

První studenti a budoucí podnikatelé a ekonomové zasedli do školních lavic dne 1. září 1994.

-- 1998 --

O čtyři roky později získala DELTA akreditaci pro dálkovou a později i večerní a kombinovanou formu studia. Díky tomu dnes mohou pokračovat ve středoškolském vzdělávání i studenti, kteří si nemohou dovolit každý den docházet na výuku.

-- 2004 --

V roce 2004 došlo ke generační výměně vedení a školu převzal Ing. Jiří Formánek. Od té doby se DELTA v denním studiu profiluje jako škola zaměřená na informační technologie. Nic z toho by nebylo možné bez spolupráce s největší českou softwarovou společností Unicorn a její vysokou školou Unicorn College.

-- 2012 --

Snaha o ještě větší zapojení studentů do praxe vyústila v roce 2012 ve vznik studentské firmy eDELTA. Studenti v ní realizují reálné, komerční zakázky z oblasti informačních technologií. Jejími patrony se stali tehdejší primátorka města Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková a ředitel Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Ing. Roman Sodomka, PhD.

-- 2014 --

Svou přední pozici v oblasti maturitního vzdělávání pro dospělé škola posílila v roce 2014. Dokončila převod vzdělávacího obsahu oboru Ekonomika a podnikání na internet a otevřela kombinovanou formu vzdělávání.

-- 2017 --

Tak, jako vinaři vzpomínají na úžasné ročníky, bude se na DELTĚ vzpomínat na ročník 2017. Tento maturitní ročník složil státní maturitu nejlépe ze všech 228 škol s technickými obory v České republice. V matematice skončili první, v anglickém jazyce sedmí a v češtině desátí. Škola výrazně uspěla i v odborných soutěžích např. dvojnásobná účast na soutěžích v USA. V tomto roce se také podařilo na školu zavést tři mezinárodní vzdělávací koncepty: Microsoft Imagine Academy, Oracle Academy a Cisco Networking Academy.

-- 2018 --

DELTA poprvé přihlásila maturitní projekty svých studentů do Středoškolské odborné činnosti a hned z toho bylo vítězství v celostátním kole. Daniel Krejčí získal kromě dalších cen i prestižní zvláštní cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského.

-- 2021 --

Školní roky 2019/20 a 2020/21 byly poznamenány COVIDem. DELTA však nezahálela, vyučující do týdne přešli na on-line výuku po Týmsech a Vítek Falta v rámci svého maturitního projektu vytvořil portál BurzaŠkol.Online, který zprostředkoval více jak 15ti tisícům žáků základních škol výběr středních škol on-line. DELTA o sobě opět dala vědět do celé republiky.

-- 2022 --

Za posledních 5 let studenti DELTY zcela ovládli obor 18-Informační technologie ve Středoškolské odborné činnosti. V Pardubickém kraji zvítězili 5x za sebou. V celostátním kole zvítězili 3x, jednou byli druzí a jednou šestí. Jména republikových medailistů jsou zde: Michal Maděra a Josef Kahoun, Vít Falta, Luboš Zápotočný a Daniel Krejčí.

-- dnes --

Dnes poskytuje DELTA jedno z nejkvalitnějších středoškolských vzdělávání v oboru Informační technologie v republice. Úzce spolupracuje s významnými firmami nejen z oblasti IT (Microsoft, IBM, Oracle, Cisco, PwC,...), vysokými školami (ČVUT Praha - Fakulta informačních technologií, VUT Brno - Fakulta informačních technologií, Unicorn College, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice,...) a zabývá se osvětou programování na základních školách. Pořádá události s celorepublikovou působností, ať už jsou to soutěže jako Pardubický kraťas, KODU Cup, Akademie programování, Micro:bití nebo projekty jako například BurzaŠkol.Online.

Mimořádně nadané studenty škola motivuje množstvím mimoškolní činnosti (kroužků a soutěží) a má pro ně zavedený talentový program DELTA TopGun. Pro studenty, kteří potřebují občas vysvětlit něco znovu a více procvičovat, je zavedený systém konzultací - každý vyučující minimálně 2 hodiny týdně. Motivací pro všechny je výjimečně široký stipendijní program (až do průměru 1,5).

Kromě teoretické výuky se snaží studentům poskytnout co nejvíce praxe například prostřednictvím studentské firmy eDELTA, díky čemuž se studenti pravidelně umisťují na předních příčkách IT soutěží.

Pro studenty při zaměstnání poskytuje jedno z největších kombinovaných maturitních studií, obor Ekonomika a podnikání, které probíhá převážně po internetu.

Co děláme jinak?

Co děláme jinak?

Všimli jste si, kolik škol ve vašem okolí je a jak málo se od sebe vlastně liší? Jak se od sebe liší dvě gymnázia v jednom městě? Naše škola je jiná než velká většina ostatních. Máme VIZI.

Certifikace pro studenty

Naši absolventi nemusí odcházet do světa pouze s maturitním vysvědčením, ale i řadou mezinárodně uznávaných odborných certifikátů.

Nabídka zaměstnání

V současné době máme všechny pracovní pozice obsazeny.

Projekty EU

Projekty EU

Na financování svých rozvojových aktivit škola hledá zdroje i v různých EU projektech.