Maturita dálkově

aneb „Dodělejte si maturitu i při zaměstnání...“

Rádi byste si dodělali k základnímu vzdělání maturitní zkoušku, ale nemůžete si dovolit vracet se každý den do školních lavic? Řešením by pro vás mohla být kombinovaná forma dálkového studia oboru Ekonomika a podnikání. Stačí mít ukončené základní vzdělání a chtít pokračovat dál.

Trojice výhod studia na dálku

 1. Respekt. K dálkovým studentům přistupujeme s  respektem. Nemusíte se obávat nepříjemných kantorů ani zastaralých učebních praktik.
 2. Čas. Bereme ohledy na všechny naše studenty a jejich pracovní či jiné vytížení. Studium proto plánujeme tak, aby vyhovovalo všem a nijak nenarušovalo pracovní týden.
 3. Pouze soboty. Díky skvělé organizaci se nám podařilo studium vměstnat do jednoho dne v týdnu, kterým je sobota. Nemusíte se bát žádných večerních přednášek.

Ekonomika a podnikání, váš nový začátek

V rámci kombinované formy dálkového studia nabízíme vůbec nejoblíbenější maturitní obor – Ekonomika a podnikání (63-41-M/01). Dálkaři mu dávají přednost zejména pro nižší náročnost odborných předmětů.

Naši absolventi po ukončení studia ovládají:

 • účetnictví,
 • podnikovou ekonomiku,
 • logistiku,
 • marketing a propagaci,
 • obchodní korespondenci,
 • právo,
 • management, ...

Cizí jazyky

Součástí středoškolského vzdělávání je i výuka jazyků. Kromě angličtiny, která je pro studenty dálkového studia povinná, si můžete vybrat i druhý jazyk:

 • němčinu nebo
 • ruštinu.

Jelikož je zkouška z cizího jazyka součástí státní maturity, snažíme se dělat maximum pro to, aby naši studenti při jejím skládání uspěli. Mimo odborných předmětů se studenti soustředí i na všeobecně vzdělávací předměty pod vedením zkušených pedagogů.

Studijní plán oboru
PředmětPočet hodin za rok
1.2.3.4.Σ
Český jazyk a literatura1010101040
Anglický jazyk32322828120
Druhý cizí jazyk (NJ/RJ)--322860
Konverzace z jazyka / Matematika--322860
Dějepisdis.---x
Občanská naukadis.dis.--x
Základy přírodních věddis.---x
Matematika2020202080
Inf. a kom. technologiedis.dis.dis.dis.x
Podniková ekonomika-10dis.dis.10
Účetnictví a daně--202040
Obchodní korespondencedis.dis.--x
Management--dis.-x
Marketing-dis.--x
Hospodářský zeměpisdis.---x
Řízení jakosti---dis.x
Zbožíznalstvídis.---x
Psychologie prodeje-dis.--x
Logistika-dis.--x
Propagace-dis.--x
Právo-dis.--x
CELKEM6272142134410

Pozn.: dis. - znamená, že k předmětu stačí nastudovat příslušné elektronické materiály distanční formy a úspěšně složit pololetní zkoušky.

Je pro mě kombinovaná forma dálkového studia to pravé?

Vůbec nám nezáleží na věku. Dálkové studium je vhodné pro každého, kdo se chce ve svém životě posunout dál. Nejčastěji ho využívají lidé, kteří si potřebují dodělat maturitní zkoušku pro splnění potřebné kvalifikace v rámci jejich současného zaměstnání, nebo naopak ti, kteří chtějí postoupit ve svém profesním životě o kousek výš.

Od školního roku 2014/15 se nám zařazením e-learningu podařilo dálkové studium zkrátit na čtyři roky. Maturitu tak můžete dálkově získat za stejnou dobu jako na denním studiu. Výuka probíhá pouze o sobotách převážně v hodinách od 8:00 do 15:00 hod. Některé předměty jako Občanská nauka, Zbožíznalství apod. nastudujete z internetu a přijdete pouze na zkoušku.

Vyzkoušejte si, zda by vám e-learningová forma studijních materiálů vyhovovala.
(přihlašovací jméno: demo, heslo: deltademo)

Vyzkoušejte e-learning

Můžete si dokonce zdarma stáhnout i aplikaci do vašeho mobilního telefonu a učit se a testovat přímo z mobilu: https://moodle.com/app/

 

Školné dálkového studia

Roční školné je ve výši 14.000,- Kč. Standardně se hradí v pololetních splátkách na základě faktur. Zaměstnavatel si může vaše školné odečíst od daňového základu.

Bez přijímaček to bohužel nepůjde!

Letos bohužel dochází ke změně a povinné přijímací zkoušky se týkají všech forem studia - tedy i kombinované. Pro uchazeče to znamená, že se musí přihlásit a zúčastnit přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka. Testy z minulých ročníků si můžete vyzkoušet zde: https://tau.cermat.cz/.

Pro přijetí na komibnovanou formu studia nemáme žádnou minimální hranici, na kterou musíte testy napsat. Je však nezbytné, abyste se přijímacích zkoušek zúčastnili.

Závazné termíny

Všechny termíny přijímacího řízení na SŠ jsou dány Ministerstvem školství, vztahují se na zadávání/zveřejňování informací do informačního systému Cermatu a jsou závazné. Když je prostě prošvihnete, máte smůlu a vůbec nic s tím nejde dělat.

1. kolo přijímacího řízení

 • do 31.1. zveřejníme závazná kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
 • 1.2. - 20.2. - časové okno na podávání přihlášek ke studiu do 1. kola (nesmíte podat dřív ani později, v obou případech bychom vám museli přihlášku vrátit a do přijímacího řízení byste nemohli být zařazeni)
 • cca 30.3. dostanete pozvánku k řádnému termínu konání přijímací zkoušky (máte 2 termíny - 2 pokusy a pro přijetí se bere z každého předmětu lepší výsledek)
 • 12.4. - 1. termín/pokus konání jednotné přijímací zkoušky,
 • 15.4. - 2. termín/pokus konání jednotné přijímací zkoušky,
 • 29.4. a 30.4. se konají náhradní termíny přijímacích zkoušek. Týkají se těch, kteří byli v době řádných termínů například nemocní a do 3 pracovních dnů se omluvili řediteli školy. Pozvánku na náhradní termín zasílá Cermat týden před konáním.
 • 10.5. - 14.5. se můžete přijít podívat do školy na podklady, které má škola k dispozici pro rozhodnutí o vašem přijetí/nepřijetí (je to tzv. seznámení se spisem). Jedná se spíše o formální záležitost danou Správním řádem, ale kdo chce přijít, tak samozřejmě může.
 • 15.5. - zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola

2. kolo přijímacího řízení

S velkou pravděpodobností budeme vypisovat i 2. kolo přijímacího řízení. I zde jsou termíny určeny státem a jsou závazné. 2. kola se nemůže účastnit nikdo, kdo nebyl přihlášen do 1. kola k jednotné přijímací zkoušce. (Ve 2. kole fyzicky nová přijímací zkouška neprobíhá a povinně se přebírají výsledky z kola prvního.)

 • 20.5. zveřejnění závazných kritérií přijímacího řízení pro 2. kolo přijímacího řízení
 • 20.5. - 24.5. - časové okno na podávání přihlášek ke studiu do 2. kola (nesmíte podat dřív ani později, v obou případech bychom vám museli přihlášku vrátit a do přijímacího řízení byste nemohli být zařazeni)
 • žádné nové přijímací zkoušky se již nekonají a berou se v potaz výsledky z přijímacích zkoušek z 1. kola (tzn. pokud se 1. kola nezúčastníte, jdete do 2. kola s 0 body z přijímaček jak z češtiny tak matematiky)
 • 18.6. - 20.6. se můžete přijít podívat do školy na podklady, které má škola k dispozici pro rozhodnutí o vašem přijetí/nepřijetí (je to tzv. seznámení se spisem). Jedná se spíše o formální záležitost danou Správním řádem, ale kdo chce přijít, tak samozřejmě může.
 • 21.6. - zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení

I pro nás je letošní způsob přijímacího řízení velká premiéra a popravdě moc nevíme, jakým způsobem ovlivní zájem o kombinované studium. Je však dost možné, že budeme vyhlašovat i 3. kolo přijímacího řízení. To však můžeme vyhlásit nejdříve 28.6.!!! - a to už v podstatě začínají prázdniny. Pro 3. kolo přijímacího řízení se již nepotřebujete zúčastnit jednotné přijímací zkoušky. Informace o 3. kole budeme průběžně upřesňovat podle aktuálního vývoje. Předpokládáme však, že bychom jeho výsledky uzavírali v posledním srpnovém týdnu.

Jedinou podmínkou pro přijetí je ukončené základní vzdělání a doručení potřebných dokumentů.

Způsoby podání přihlášky

Přihlášku je možné podat jedním ze tří způsobů:

 • Elektronicky s ověřenou identitou (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita),
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému (když nemáte způsob, jak elektronicky prokázat svoji totožnost),
 • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Více viz.: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Informační systém pro zadávání přihlášek teprve Cermat připravuje a prozatím není zveřejněn. Jakmile bude přístupný, umístíme zde na něj odkaz. Totéž platí pro vzory papírových přihlášek. Nové prozatím nejsou zveřejněny a staré nelze použít.

Pomoc s přihlášením

Pro ty, kteří si nebudou s přihlášením vědět rady, uspořádáme ve škole "přihlašovací odpoledne", kde s nimi celý proces přihlašování uděláme na místě. Termíny jsou následující:

 • pondělí 5. února od 16:00,
 • pondělí 12. února od 16:00
 • pondělí 19. února od 16:00

K přihlášení budete potřebovat originál vysvědčení z posledního ročníku základní školy.

Chcete do vyššího ročníku?

Abychom vás mohli přijmout do vyššího ročníku, musíte splňovat následující předpoklady:

 • od posledního vzdělávání neuplynulo více než 5 let,
 • úspěšně jste dokončil jeden nebo více ročníků v předchozím vzdělávání,
 • úspěšně složíte rozdílové zkoušky z vybraných předmětů.

O zařazení do vyššího ročníku rozhoduje ředitel školy na základě vašeho předchozího vzdělání (vysvědčení z předchozích škol) na přijímacích schůzkách.

Náš názor na povinné přijímací zkoušky pro studium při zaměstnání

Jsme přesvědčeni, že přijímací zkoušky pro dálkové studium nejsou zrovna dobrý nápad. Dospělé uchazeče o studium je v jejich rozhodnutí spíše třeba podpořit než jim klást další vstupní překážky. Tito uchazeči nepřicházejí z pravidelné školní přípravy, takže mají často pomalejší "studijní rozjezd" a výsledky u přijímací zkoušky nám o jejich studijních předpokladech neřeknou vůbec nic. Také považujeme za krajně nevyhovující 20ti denní časové okno v roce, kdy je možné podat přihlášku k přijímacím zkouškám. 

Náš názor je podložen 30ti lety zkušeností s různými formami studia při zaměstnání. Bohužel se však rozchází s názorem Ministerstva školství. Se zavedením nového systému přihlášek na střední školy se bohužel přijímací zkoušky týkají i dálkového, kombinovaného a večerního studia. Do budoucna můžeme pouze doufat, že naše argumenty a argumenty Úřadu práce přimějí Ministerstvo školství k přehodnocení jejich stanoviska a povinné přijímací zkoušky pro jiné než denní formy studia v dalších letech zruší.

Na kombinovanou formu studia každoročně přijímáme 90 nových studentů.

Nejčastější dotazy - kombinované studium

Projděte si nejčastější dotazy a odpovědi, třeba naleznete odpověď i na ten svůj.

Kritéria přijímacího řízení - obor Ekonomika a podnikání (kombinovaná forma)

Zde najdete přesná oficiální kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Doklasifikace a opravné zkoušky kombinovaného studia

Termíny doklasifikace a opravných zkoušek