Vysoké školy

Podrobný popis oborů vysokých škol, kam nejčastěji odcházejí naši absolventi

Praha - ČVUT - Fakulta informačních technologií

https://fit.cvut.cz/bc_prijimaci-rizeni_2057

Obory - bakalářské

Na všech oborech je 1. ročník společný (stejné předměty). Obor se volí teprve na konci prváku. I v dalších semestrech jsou napříč obory některé předměty společné. Je možné studovat předměty i z jiných oborů jako volitelné. Obor je možné změnit i později a pouze dodělat chybějící povinné předměty. Na všechny bakalářské obory navazuje magisterské studium.

Bakalářský program je připravený i pro NEgympláky. V prvním semestru pro ně mají on-line vyrovnávací kurz matematiky - prošli jsme si jeho obsah a upravili jsme podle něho volitelnou matematiku pro čtvrťáky.

Obory mají povinně pouze jeden cizí jazyk - angličtinu.

Studijní materiály

Byli tak hodní, že nám zpřístupnili jejich studijní materiály z matematiky - ať máte představu, co vás čeká:

Bez přijímaček

viz. přesná kritéria (kapitola 7)

Stačí splnit jedno z následujících kritérií:

 • SCIO matematika nebo obecné studijní předpoklady min. percentil 65,
 • úspěšný řešitel krajského kola olympiády: matematika, fyzika nebo programování nebo účast v "obdobné celostátní soutěži". Z Pardubického kraje uznávají i do 5. místa krajské kolo Soutěže v programování MŠMT a Středoškolskou odbornou činnost (v PaKr je dostatek soutěžících).
 • úspěšný řešitel Fiťáckého informatického korespondenčního semináře.

Praha - VŠE - Fakulta informatiky a statistiky

https://fis.vse.cz/bakalarske-studium/

Obory - bakalářské

 • Aplikovaná informatika (přijímají 350 uchazečů) - studijní plán,
 • Informační média a služby (přijímají 50 uchazečů) - studijní plán,
 • Multimédia v ekonomické praxi (přijímají 60 uchazečů) - studijní plán,
 • další 4 obory zaměřené již výrazně více na kombinaci matematiky a ekonomie

Obory jsou bohužel od začátku rozdělené a na každém se studují zcela jiné předměty. Ani po prvním semestru není možnost přestupu mezi obory bez ztráty kreditů. Návaznost na magisterské studium je zmíněna pouze u bakalářského oboru Aplikovaná informatika. I z popisu absolventa ostatních oborů to vypadá, že jsou pouze ve stupni Bc.

Obory mají povinně pouze jeden cizí jazyk - angličtinu.

Pořádají placené přípravné kurzy z matematiky na přijímačky, které jsou i o sobotách pro NEpražáky.

Bez přijímaček

viz.: přesná kritéria

Stačí splnit jedno z následujících kritérií:

 • průměr známek jak z AJ tak i z MA ze všech vysvědčení na SŠ musí být max. 2,00 včetně,
 • SCIO obecné studijní předpoklady min. percentil 60,
 • celostátní kola olympiád, SOČ a obdobných soutěží,
 • maturita z Matematiky+ nejhůře dobře,
 • v přijímačkách nanečisto VŠE minimálně 70% v každé části (proč pak tomu říkají přijímačky nanečisto?!?)

Brno - VUT - Fakulta informačních technologií

https://www.fit.vutbr.cz/study/bc/.cs

Obory - bakalářské

Není co řešit, mají jediný obor Informační technologie, který ale obsahuje velkou škálu volitelných a povinně volitelných předmětů. Navazuje na něj magisterský studijní program (opět) s názvem Informační technologie.

Bakalářský program je připravený i pro NEgympláky. Mají to vyřešené volitelným předmětem Matematický seminář (2 kredity, zápočet) v prvním semestru, který slouží právě pro vyrovnání rozdílů v matematice.

Obor má povinně pouze jeden cizí jazyk - angličtinu.

Bez přijímaček

viz. přesná kritéria

Stačí splnit jedno z následujících kritérií:

 • úspěšný řešitel krajského kola olympiády: matematika, fyzika nebo programování
 • do 3. místa v krajském kole SOČ,
 • postup do národního kola mezinárodní programátorské soutěže Creative Baltie,
 • maturita z matematiky min. percentil 80,
 • maturita z Matematiky+ min. percentil 60,
 • test IQ od Mensy - min. percentil 90.

Brno - Masarykova Univerzita - Fakulta informatiky

https://www.fi.muni.cz/admission/index.html

Obory - bakalářské

 • Informatika - studijní plán (na začátku 3. třetiny stránky "Doporučený průchod učivem"),
 • Programování a vývoj aplikací - studijní plán (na začátku 3. třetiny stránky "Doporučený průchod učivem"),
 • Informatika ve vzdělávání (učitelský obor) - studijní plán (v polovině stránky "Doporučený průchod učivem")​​​​​​

Na bakalářský obor Informatika ve vzdělávání navazuje magisterský obor Učitelství IT pro SŠ a i v předmětech už od 1. semestru se výrazně odlišuje od prvních dvou oborů. První dva obory mají 1. semestr zcela shodný a začínají se mírně rozcházet až od semestru druhého. V jednoduchosti se dá říct, že obor Informatika je více teoretický - učí se zde informatika jako věda a složitější matematika (zase se díky tomu můžete dostat později k opravdu tomu "nejvoňavějšímu" co v té informatice je a můžete třeba pracovat přímo na vývoji softwarových nástrojů a nejen je používat). Obor Programování a vývoj aplikací je jednoznačně zaměřený do praxe. Na oba obory navazují další magisterské studium. Mezi obory Informatika a Programování a vývoj aplikací se dá přecházet poměrně bez problémů. Asi se dá poměrně bez problémů i přestoupit na ten učitelský obor - obráceně je to asi výrazně těžší.

Jak mají řešené gympláky/NEgympláky??? ###TODO###

Povinně mají pouze jeden cizí jazyk - angličtinu.

Bez přijímaček

viz. přesná kritéria

Stačí splnit jedno z následujících kritérií:

 • SCIO obecné studijní předpoklady min. percentil 80,
 • SCIO matematika min. percentil 60,
 • vstupní test IQ od Mensy - min. 130 bodů,
 • úspěšné složení maturity Matematika+,
 • úspěšný řešitel okresního kola olympiády: matematika, fyzika nebo programování
 • postup do krajského kola Soutěže v programování MŠMT (pokud se okresní kolo nepořádá, pak do 10. místa v kraji),
 • postup do krajského kola SOČ (informatika)
 • úspěšný řešitel korespondenčního semináře informatiky organizovaného FI MU.

Hradec Králové - Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Studium/Studijni-obory

Obory - bakalářské

 • Aplikovaná informatika (přijímají 120 uchazečů) - učební plán,
 • Informační management (přijímají 120 uchazečů) - učební plán,
 • a další 4 z oblasti managementu.

V 1. semestru jsou ještě některé předměty v obou oborech společné, pak se to už rozchází poměrně výrazně. V oboru Informační management se učí i takové předměty jako psychologie, marketing apod. (tzn. je to taková informatika "řízlá" ekonomií). Aplikovaná informatika je skutečně čistě informatický obor. Na oba obory navazuje magisterské studium.

Pořádají přípravné kurzy k přijímačkám a vyrovnávací kurz matematiky pro již stávající studenty.

Povinně je pouze jeden cizí jazyk - angličtina.

Bez přijímaček

viz. přesná kritéria 

Stačí splnit jedno z následujících kritérií:

 • SCIO matematika min. percentil 80,
 • maturita z matematiky min. percentil 80,
 • maturita Matematika+ min. percentil 50,
 • účast krajského kola olympiády: matematika, fyzika nebo programování
 • postup do krajského kola SOČ (matematika nebo informatika),
 • účast ústředního kola EXPO SCIENCE AMAVET,
 • postup do krajského kola Soutěže v programování MŠMT (pokud se okresní kolo nepořádá, pak do 10. místa v kraji),
 • úspěšně složil závěrečnou zkoušku z matematiky v kurzu na ÚJOP UK na min. 80%.

Pardubice - Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky

https://fei.upce.cz/fei/studuj-nami

Obory - bakalářské

 • Informační technologie
 • a další 3 obory spíše z oblasti elektrotechniky.

Studijní plán mají bohužel řešený jako jediný soubor .pdf, ve kterém mají popsány všechny obory včetně magisterských - takže si užijte hledání.

Informatický obor obsahuje i trochu ekonomie a trochu elektrotechniky.

Povinně mají pouze jeden cizí jazyk - angličtinu.

Bez přijímaček

Přijímají všechny. Pokud je více přihlášek než volných míst, seřadí uchazeče podle výsledků maturit z matematiky a z angličtiny viz. přesná kritéria

Pardubice - Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní

http://studuj.upce.cz/fakulty/fes

Obory - bakalářské

 • Informatika ve veřejné správě - studijní plán,
 • Informační a bezpečnostní systémy (liší se od Informatiky ve veřejné správě pouze povinně volitelnými předměty - víceméně kosmeticky) - studijní plán,
 • Aplikovaná informatika - zaměření na multimédia ve firemní praxi (poměrně hezky navazuje na naše zaměření "Internetový marketing" - hodně grafiky, trochu šmrncnuté právem a ekonomikou) - studijní plán.

Obory obsahují i trochu ekonomie (jsou bez fyziky a elektrotechniky).

Povinně mají pouze jeden cizí jazyk - angličtinu.

Bez přijímaček

Přijímají všechny, kteří odmaturují a mají z posledních dvou ročníkových vysvědčení lepší průměr známek než 3,5. Dávají bonifikaci za SOČ, certifikáty z angličtiny B2 a vyšší a další. Pokud je více přihlášek než volných míst, seřadí uchazeče podle výsledků maturit z matematiky a z angličtiny viz. přesná kritéria - krok 4.

Praha - Unicorn College

https://www.unicorncollege.cz/studijni-obory/vyucovane-obory.html

Obory - bakalářské

Hodně se mi líbí jejich nabídka volitelných předmětů.

Povinně učí pouze jeden cizí jazyk - angličtinu.

Na Bc. navazuje magisterské studium: Softwarové inženýrství a big data. Na téhle škole se vám rozhodně nestane, že by se zde učil nějaký zbytečný předmět jenom proto, že ho zrovna nějaký docent dobře umí. Studium je hodně zaměřené do praxe.

Platí se zde školné - na bakalářském jeden rok = 50.000,- na magisterském rok za 60.000,-

Pořádají přípravné kurzy matematiky, programování a angličtiny.

Bez přijímaček

Berou všechny bez přijímaček viz. přesná kritéria.