Kroužky

Na Deltě to výukou nekončí. Naše škola nabízí pestrou paletu kroužků počínaje například fotokroužkem přes Internet věci od IBM a Robotiku až třeba po přípravu na certifikaci z angličtiny. Vybere si každý.

Kroužek IoT (IBM)

Kroužek Internetu Věci podle not nadnárodního SW gigantu IBM. "Hlavním dirigentem" je pan učitel Koupil :-)

Kroužek robotiky

Stavění a programování autonomních robotů.

Kroužek počítačové grafiky a foto/video

Účastníci se seznámí se základními i pokročilými technikami fotografického a filmového řemesla od správného pořizování záběrů až po postprodukci. Další náplní kroužku je práce na reálných projektech z oblasti počítačové grafiky.

Kroužek Cambridge Advanced Certificate in English - příprava

Účastníci se budou připravovat na složení nejuznávanější mezinárodní kvalifikace v angličtině Cambridge Advanced Certificate in English. Kroužek vede Hynek Skořepa, který je dlouholetým examinátorem zkoušek CAE a FCE na British Council.