Maturitní zkoušky

Termíny maturit a důležité dokumenty.

Časový harmonogram - jarní termín 2024

 • do 1. prosince - odevzdání přihlášek k maturitě k jarnímu termínu (do 27. června - pro podzimní termín maturity),
 • do 31. března - odevzdání seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ - jarní termín (do 30. června - podzimní termín)
 • do 31. března - odevzdání maturitních projektů (4.A, 4.B) - jarní termín (do 30. června - podzimní termín)
 • 22. dubna 2024 (pondělí) - praktická zkouška (PSS + MS Office)
 • 23. dubna 2024 (úterý)  - písemná práce z českého jazyka,
 • 25. dubna 2024 (čtvrtek)  - praktická zkouška (programování/grafika),
 • 26. dubna 2023 (pátek) - písemná práce z anglického jazyka,
 • 27. - 31. května 2024 - se budou konat ústní zkoušky. Jmenný rozpis jednotlivých tříd doplníme později.
 • 2. května 2024 (čtvrtek) 8:00 - 10:35 - didaktický test z matematiky,
 • 2. května 2024 (čtvrtek) 13:30 - 15:50 - didaktický test z anglického jazyka,
 • 3. května 2024 (pátek) 8:00 - 9:45 - didaktický test z českého jazyka a literatury,
 • 6. května 2024 (pondělí) 8:00 - 10:50 - didaktický test z matematiky - rozšiřující (150 minut),
 • 13.-17. května 2024 - "svatý týden"
 • 7. června 2024 - předání maturitních vysvědčení (zahradní grilovačka)

Každý rok se stává, že se přímo v den zkoušky někdo k maturitě nedostaví a "nabourá" časový rozpis. Všichni pak čekají jenom až "vyprší čas" a bude moci jít další. V tu chvíli jsme ale schopni jiného maturanta posunout na dřívější termín. Pokud tedy chcete mít vše za sebou co nejdřív, nechoďte ke zkoušce až přesně "na svůj čas", ale přijďte s předstihem.

V případě nedostavení se ke zkoušce se musíte do 3 dnů písemně dopisem omluvit řediteli školy - jinak vám propadne termín. Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky, tj. zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka popř. matematiky jsou ke stažení na stránkách www.novamaturita.cz.

Státní část maturitní zkoušky

Od jarního termínu maturitní zkoušky 2021 zůstaly ve státní části maturity pouze tyto (dříve dílčí) zkoušky:

 • didaktický test z českého jazyka,
 • didaktický test z anglického jazyka NEBO z matematiky.

Všechny ostatní (dříve dílčí části) zkoušky nebo "celé" zkoušky jsou již v režiji školy a spadají do tzv. Profilové části.

Profilová část maturitních zkoušek

Seznam povinných zkoušek

Odborné předměty

 • Projekt z IT předmětů s obhajobou,
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů (Počítačové systémy a sítě, Linux, Internetové aplikace, Počítačová grafika, Internetové prezentace, Databáze, Výpočetní technika)
 • Praktická zkouška z IT předmětů:
  • 1. část - Počítačové sítě (90 min)
  • 2. část - MS Office (90 min) (zkoušku je možné nahradit certifikáty Microsoft Office Specialist (budou uznávány v hodnotě 100% úspěšnosti) nebo ECDL - minimálně 4 zkoušky Word, Excel, PowerPoint, Access - % dle procentního zisku u dané zkoušky),
  • 3. část - dle zaměření: Programování/Počítačová grafika (180-210 min)
Ústní zkouška z Odborných předmětů - seznam témat

Společné

 1. Počítač – základní části počítače, interní, externí, periferie, stavba a konfigurace počítače před instalací OS. (Dr),
 2. Operační systémy, základní funkce, možnosti konfigurace uživatelského rozhraní. (Dr),
 3. Instalace, konfigurace a správa operačního systému. (Dr),
 4. Periferní zařízení, členění, konektivita zařízení, způsob instalace a konfigurace. (Dr),
 5. Počítačové sítě, hierarchie, topologie, komunikace v síti – referenční modely a standardy. (Dr),
 6. Aktivní a pasivní síťové prvky, typy, parametry, konfigurace. (Dr),
 7. TCP/IP, síťové služby a jejich konfigurace. (Dr),
 8. Návrh a realizace jednoduché sítě, připojení počítače k lokální síti. (Dr),
 9. Bezdrátové technologie, parametry, konfigurace. (Dr),
 10. Souborové zdroje v síti, správa dat pomocí NTFS teorie/praxe. (Dr),
 11. Zabezpečení v sítích LAN, bezpečnostní model, zpracování autorizace, bezpečnost VPN. (Dr),
 12. Instalace serverového OS a rolí serveru. Základní role - uživatelé a skupiny, servery DHCP a DNS a souborový server. (Dr),
 13. Linux (Hk),
 14. Počítačová grafika (rastrová/vektorová grafika, barevná hloubka, indexovaná barva, barevné modely, souborové formáty, výpočet velikosti uloženého souboru) (Vc),
 15. Digitální fotografie (historie, třídy digi-fotoaparátů, základní parametry, objektivy a jejich vlastnosti, histogram, kompoziční principy) (Br),
 16. Digitální video (historie, standardy digitálního TV vysílání, formáty, kodeky, progresivní/prokládané video, zvuková stopa) (Br),
 17. Internetový marketing (Bi),

Počítačová grafika a internetový marketing

 1. Kompozice (principy, chyby, žánry, příprava před natáčením, dynamické video, střih) (Br),
 2. Grafické formáty (rastrové/vektorové, dynamické grafické formáty, zvukové formáty - druhy a vlastnosti, využití formátu .pdf, nativní formáty) (Br),
 3. Kompoziční principy plošné grafiky (zlatý řez, optický střed, konstrukce sazebního obrazce, grid pro responzivní web (Vc),
 4. Typografie (druhy písma, historický vývoj, typografická terminologie, klasifikace písma) (Vc),
 5. Marketing. Pojmy, psychologie marketingové komunikace, historie a moderní trendy.(Bi),
 6. Cílové skupiny, segmentace zákazníků (Bi),
 7. Sociální sítě a emailing (Bi),
 8. Tvorba marketingového plánu (Bi)

Programování

 1. Jazyk SQL (Bo),
 2. SQL-Server/Oracle, datové modelování (Bo),
 3. Statické WWW stránky (struktura html/xhtml dokumentu, tagy, formuláře, kaskádové styly, Bootstrap, CSS preprocesor) (Kl),
 4. Skriptování pro WWW (skriptovací jazyky server/prohlížeč, php a práce s databází, formuláře - metody POST/GET, validace dat, webové útoky a ochrana, bezstavový protokol, práce s heslem, frameworky, architektura MVC, JavaScript, AJAX, objektový model dokumentu) (Kl),
 5. Data a datové typy (datové typy, reprezentace v paměti, přetypování, silně a slabě typované jazyky, statické a dynamické datové struktury, obecné typy, předávání proměnné hodnotou/odkazem) (Kl),
 6. Řízení toku programu (podmíněné výrazy, cykly, výjimky, řízení událostmi, funkcionální programování) (Kl),
 7. Základy OOP (třída a instance, datové položky, vlastnosti, metody, konstruktory, statické prvky, dědičnost, operátory přístupu, překrývání, abstrakce, přetěžování metod) (Kl),
 8. Tvorba desktopové aplikace (návrh, XAML/WinForms, binární/textové a XML soubory, serializace dat, přípojení C# k databázi) (Kl).
Praktická zkouška z IT předmětů - 1. část - Počítačové systémy a sítě

Zkouška obsahově pokrývá tato témata:

 • Práce se soubory, ovládání operačního systému Windows.
 • Nastavení systému Windows, instalace, odinstalace software, aktualizace.
 • Správa serveru, uživatelé, skupiny.
 • Nastavení síťového připojení, adaptéry, IP, DHCP, DNS, diagnostika.
 • Síťová zařízení, základní ovládání IOS, Packet Tracer.
Praktická zkouška z IT předmětů - 2. část - MS Office

Zkouška obsahově odpovídá certifikacím ECDL modulů: M3-M6 (tzn.: Word, Excel, Access, PowerPoint).

Tuto část zkoušky je možné nahradit výsledkem standardizované zkoušky:

 • ECDL M3-M6,
 • Microsoft Office Specialists - základní úroveň nebo na úrovni Expert  (Word, Excel, Access, PowerPoint)

Pokud chce student tuto část zkoušky nahradit sadou certifikátů, musí do 31.3. odevzdat řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky (prostřednictvím vyučující předmětu Výpočetní technika) . Součástí žádosti je vždy originál dokladu o úspěšném vykonání standardizované zkoušky nebo jeho úředně ověřená kopie.

Praktická zkouška z IT předmětů - 3. část - zaměření Počítačová grafika a IM

Ilustrátor

Např.: kresba nástrojem pero podle předlohy, použití nástroje cestář, přebarvení objektu do barevného přechodu, umístění stínu podle zadaných parametrů,...

Photoshop

Např.: vymaskování portrétní fotografie a umístění portrétu na nové pozadí, úprava fotografie pro tisk - převod do modelu CMYK, zadání přesné velikosti, doostření snímku, barevné vyvážení,...

InDesign

Např.: zalomení 2 stran textu formátu A4 do dvousloupcové sazby. Načtení textu a zadání velikosti, prokladu a rozpalu určeného písma. Import fotografie,...

Premiere Pro

Např.: Editace „hrubých záběrů“ pro finální stopáž 30“ - nutnost dodržení kompozičních pravidel pro kompletaci dynamické grafiky (velikosti záběrů a jejich návaznost, směry pohybů), anonymizace obličeje pohybující se osoby pomocí pohyblivé masky, vložení statických a pohyblivých titulků dle zadání, úprava barevného podání pomocí nástroje Lumetri Colors, vložení hudebního podkresu a nastavení zvukové úrovně v dB dle zadání.,...

Media Encoder

Např.: Export videa a zvuku z projektu Adobe Premiere Pro dle zadaných parametrů pro různá média, apod.

Audition

Např.: Editace, normalizace, equalizace včetně odstranění nežádoucích frekvencí ze zvukové smyčky s následným exportem do požadovaného formátu, ...

After Effects

Např.: Vytvoření jednoduché Ae kompozice. Práce s vrstvami. Import zdrojových souborů. Editace, vložení a nastavení efektů dle zadání. Export do požadovaného formátu.,...

Všeobecně vzdělávací předměty

 • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška,
 • Anglický jazyk - písemná práce a ústní zkouška.

Vyberte ze SEZNAMU ČETBY PRO ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČJ. Oboustranně vytiskněte, podepište a odevzdejte. (Kompletní seznam četby v .pdf ke stažení ZDE.)

Anglický jazyk - seznam maturitních témat 3. části
 1. About my family and myself
 2. My daily programme
 3. Description of my house or flat; My dream house or flat
 4. My town, my village
 5. My plans for future
 6. Description of a person, character and appearance 
 7. Clothes and fashion
 8. Sport and its meaning in my life
 9. Food and meals, at a restaurant
 10. Washington and the USA
 11. Travelling and means of transportation
 12. Health and sickness, seeing a doctor, description of a human body
 13. Leisure time, hobbies, the way I spend my free time
 14. Environment
 15. Nature and weather
 16. School and work 
 17. Shops and shopping
 18. Entertainment, my cultural life
 19. London and Great Britain 
 20. Prague the capital city of the Czech Republic
 21. Holidays and celebrations 
 22. Australia and New Zealand
 23. The Czech Republic 
 24. People and Social life
 25. Mass media- television, radio, press, internet
   
Anglický jazyk - písemná práce

Maturant si bude moci zvolit jedno ze tří vyhlášených zadání. Zadání bude v angličtině a bude rozpracováno do podrobnější osnovy. K dispozici budou slovníky.

 • Jazykové útvary: review, story, essay (for and against...), informal email, formal email (application letter, complaint letter, ...),
 • Rozsah: 200-220 slov,
 • Časová dotace: 60 minut
Náhrada zkoušky z AJ certifikátem

Profilovou zkoušku z AJ (obě části - ústní i písemnou) je možné nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni B2 nebo vyšší. Aktuální seznam zkoušek zveřejňuje MŠMT vždy do 31.3. Můžete však počítat s těmito zkouškami: B2 - Cambridge FCE, C1 - Cambridge CAE, B2 - státní jazyková zkouška základní, C1 - státní jazyková zkouška všeobecná.

Pokud chce student profilovou část zkoušky z anglického jazyka nahradit certifikátem, musí do 31.3. odevzdat řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky (prostřednictvím svého vyučujícího angličtiny) . Součástí žádosti je vždy originál dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky nebo jeho úředně ověřená kopie.

Seznam nepovinných zkoušek

 • Matematika + (okruhy témat odpovídají katalogu požadavků, který je možné stáhnout na stránkách www.novamaturita.cz)