Maturitní zkoušky

Termíny maturit a důležité dokumenty.

Časový harmonogram - jarní termín 2023

 • do 1. prosince - odevzdání přihlášek k maturitě k jarnímu termínu (do 27. června - pro podzimní termín maturity),
 • do 31. března - odevzdání seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJ - jarní termín (do 30. června - podzimní termín)
 • 13. dubna 2023 (čtvrtek) 13:00 (po přijímačkách) - písemná práce z anglického jazyka,
 • 14. dubna 2023 (pátek) 13:00 (po přijímačkách) - písemná práce z českého jazyka,
 • 19. dubna 2023 (středa) 8:00 - praktická zkouška,
 • 2. května 2023 (úterý) 8:00 - 10:35 - didaktický test z matematiky,
 • 2. května 2023 (úterý) 13:30 - 15:50 - didaktický test z anglického jazyka,
 • 3. května 2023 (středa) 8:00 - 9:45 - didaktický test z českého jazyka a literatury,
 • 4. května 2023 (čtvrtek) 8:00 - 10:50 - didaktický test z matematiky - rozšiřující,
 • 22. - 26. května 2023 - se budou konat ústní zkoušky. Jmenný rozpis jednotlivých tříd doplníme později.
 • 15.-19. května 2023 - "svatý týden"
 • 28. dubna 2023 - ročníkové vysvědčení

  Státní část maturitní zkoušky

  Od jarního termínu maturitní zkoušky 2021 zůstaly ve státní části maturity pouze tyto (dříve dílčí) zkoušky:

  • didaktický test z českého jazyka,
  • didaktický test z anglického jazyka NEBO z matematiky.

  Všechny ostatní (dříve dílčí části) zkoušky nebo "celé" zkoušky jsou již v režiji školy a spadají do tzv. Profilové části.

  Profilová část maturitních zkoušek

  Seznam povinných zkoušek

  Odborné předměty

  • Projekt z IT předmětů s obhajobou,
  • Ústní zkouška z Odborných předmětů (Počítačové systémy a sítě, Linux, Internetové aplikace, Počítačová grafika, Internetové prezentace, Databáze, Výpočetní technika)
  • Praktická zkouška z IT předmětů:
   • 1. část - Počítačové sítě (90 min)
   • 2. část - MS Office (90 min) (zkoušku je možné nahradit certifikáty Microsoft Office Specialist (budou uznávány v hodnotě 100% úspěšnosti) nebo ECDL - minimálně 4 zkoušky Word, Excel, PowerPoint, Access - % dle procentního zisku u dané zkoušky),
   • 3. část - dle zaměření: Programování/Počítačová grafika (180-210 min)
  Ústní zkouška z Odborných předmětů - seznam témat

  Společné

  1. Počítač – základní části počítače, interní, externí, periferie, stavba a konfigurace počítače před instalací OS. (Dr),
  2. Operační systémy, základní funkce, možnosti konfigurace uživatelského rozhraní. (Dr),
  3. Instalace, konfigurace a správa operačního systému. (Dr),
  4. Periferní zařízení, členění, konektivita zařízení, způsob instalace a konfigurace. (Dr),
  5. Počítačové sítě, hierarchie, topologie, komunikace v síti – referenční modely a standardy. (Dr),
  6. Aktivní a pasivní síťové prvky, typy, parametry, konfigurace. (Dr),
  7. TCP/IP, síťové služby a jejich konfigurace. (Dr),
  8. Návrh a realizace jednoduché sítě, připojení počítače k lokální síti. (Dr),
  9. Bezdrátové technologie, parametry, konfigurace. (Dr),
  10. Souborové zdroje v síti, správa dat pomocí NTFS teorie/praxe. (Dr),
  11. Zabezpečení v sítích LAN, bezpečnostní model, zpracování autorizace, bezpečnost VPN. (Dr),
  12. Instalace serverového OS a rolí serveru. Základní role - uživatelé a skupiny, servery DHCP a DNS a souborový server. (Dr),
  13. Linux (Hk),
  14. Počítačová grafika (rastrová/vektorová grafika, barevná hloubka, indexovaná barva, barevné modely, souborové formáty, výpočet velikosti uloženého souboru) (Vc),
  15. Digitální fotografie (historie, třídy digi-fotoaparátů, základní parametry, objektivy a jejich vlastnosti, histogram, kompoziční principy) (Br),
  16. Digitální video (historie, standardy digitálního TV vysílání, formáty, kodeky, progresivní/prokládané video, zvuková stopa) (Br),
  17. Internetový marketing (Bi),

  Počítačová grafika a internetový marketing

  1. Kompozice (principy, chyby, žánry, příprava před natáčením, dynamické video, střih) (Br),
  2. Grafické formáty (rastrové/vektorové, dynamické grafické formáty, zvukové formáty - druhy a vlastnosti, využití formátu .pdf, nativní formáty) (Br),
  3. Kompoziční principy plošné grafiky (zlatý řez, optický střed, konstrukce sazebního obrazce, grid pro responzivní web (Vc),
  4. Typografie (druhy písma, historický vývoj, typografická terminologie, klasifikace písma) (Vc),
  5. Marketing. Pojmy, psychologie marketingové komunikace, historie a moderní trendy.(Bi),
  6. Cílové skupiny, segmentace zákazníků (Bi),
  7. Sociální sítě a emailing (Bi),
  8. Tvorba marketingového plánu (Bi)

  Programování

  1. Jazyk SQL (Bo),
  2. SQL-Server/Oracle, datové modelování (Bo),
  3. Statické WWW stránky (struktura html/xhtml dokumentu, tagy, formuláře, kaskádové styly, Bootstrap, CSS preprocesor) (Kl),
  4. Skriptování pro WWW (skriptovací jazyky server/prohlížeč, php a práce s databází, formuláře - metody POST/GET, validace dat, webové útoky a ochrana, bezstavový protokol, práce s heslem, frameworky, architektura MVC, JavaScript, AJAX, objektový model dokumentu) (Kl),
  5. Data a datové typy (datové typy, reprezentace v paměti, přetypování, silně a slabě typované jazyky, statické a dynamické datové struktury, obecné typy, předávání proměnné hodnotou/odkazem) (Kl),
  6. Řízení toku programu (podmíněné výrazy, cykly, výjimky, řízení událostmi, funkcionální programování) (Kl),
  7. Základy OOP (třída a instance, datové položky, vlastnosti, metody, konstruktory, statické prvky, dědičnost, operátory přístupu, překrývání, abstrakce, přetěžování metod) (Kl),
  8. Tvorba desktopové aplikace (návrh, XAML/WinForms, binární/textové a XML soubory, serializace dat, přípojení C# k databázi) (Kl).
  Praktická zkouška z IT předmětů - 1. část - Počítačové systémy a sítě

  Zkouška obsahově pokrývá tato témata:

  • Práce se soubory, ovládání operačního systému Windows.
  • Nastavení systému Windows, instalace, odinstalace software, aktualizace.
  • Správa serveru, uživatelé, skupiny.
  • Nastavení síťového připojení, adaptéry, IP, DHCP, DNS, diagnostika.
  • Síťová zařízení, základní ovládání IOS, Packet Tracer.
  Praktická zkouška z IT předmětů - 2. část - MS Office

  Zkouška obsahově odpovídá certifikace ECDL modulům: M3-M6 (tzn.: Word, Excel, Access, PowerPoint) - je možné nahradit certifikací MOS

  Praktická zkouška z IT předmětů - 3. část - zaměření Počítačová grafika a IM

  Ilustrátor

  Např.: kresba nástrojem pero podle předlohy, použití nástroje cestář, přebarvení objektu do barevného přechodu, umístění stínu podle zadaných parametrů,...

  Photoshop

  Např.: vymaskování portrétní fotografie a umístění portrétu na nové pozadí, úprava fotografie pro tisk - převod do modelu CMYK, zadání přesné velikosti, doostření snímku, barevné vyvážení,...

  InDesign

  Např.: zalomení 2 stran textu formátu A4 do dvousloupcové sazby. Načtení textu a zadání velikosti, prokladu a rozpalu určeného písma. Import fotografie,...

  Premiere Pro

  Např.: Editace „hrubých záběrů“ pro finální stopáž 30“ - nutnost dodržení kompozičních pravidel pro kompletaci dynamické grafiky (velikosti záběrů a jejich návaznost, směry pohybů), anonymizace obličeje pohybující se osoby pomocí pohyblivé masky, vložení statických a pohyblivých titulků dle zadání, úprava barevného podání pomocí nástroje Lumetri Colors, vložení hudebního podkresu a nastavení zvukové úrovně v dB dle zadání.,...

  Media Encoder

  Např.: Export videa a zvuku z projektu Adobe Premiere Pro dle zadaných parametrů pro různá média, apod.

  Audition

  Např.: Editace, normalizace, equalizace včetně odstranění nežádoucích frekvencí ze zvukové smyčky s následným exportem do požadovaného formátu, ...

  After Effects

  Např.: Vytvoření jednoduché Ae kompozice. Práce s vrstvami. Import zdrojových souborů. Editace, vložení a nastavení efektů dle zadání. Export do požadovaného formátu.,...

  Všeobecně vzdělávací předměty

  • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška,
  • Anglický jazyk - písemná práce a ústní zkouška.

  Vyberte ze SEZNAMU ČETBY PRO ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČJ. Oboustranně vytiskněte, podepište a odevzdejte. (Kompletní seznam četby v .pdf ke stažení ZDE.)

  Anglický jazyk - seznam maturitních témat 3. části
  1. About my family and myself
  2. My daily programme
  3. Description of my house or flat; My dream house or flat
  4. My town, my village
  5. My plans for future
  6. Description of a person, character and appearance 
  7. Clothes and fashion
  8. Sport and its meaning in my life
  9. Food and meals, at a restaurant
  10. Washington and the USA
  11. Travelling and means of transportation
  12. Health and sickness, seeing a doctor, description of a human body
  13. Leisure time, hobbies, the way I spend my free time
  14. Environment
  15. Nature and weather
  16. School and work 
  17. Shops and shopping
  18. Entertainment, my cultural life
  19. London and Great Britain 
  20. Prague the capital city of the Czech Republic
  21. Holidays and celebrations 
  22. Australia and New Zealand
  23. The Czech Republic 
  24. People and Social life
  25. Mass media- television, radio, press, internet
    
  Anglický jazyk - písemná práce

  Maturant si bude moci zvolit jedno ze tří vyhlášených zadání. Zadání bude v angličtině a bude rozpracováno do podrobnější osnovy. K dispozici budou slovníky.

  • Jazykové útvary: review, story, essay (for and against...), informal email, formal email (application letter, complaint letter, ...),
  • Rozsah: 200-220 slov,
  • Časová dotace: 60 minut
  Náhrada zkoušky z AJ certifikátem

  Profilovou zkoušku z AJ (obě části - ústní i písemnou) je možné nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni B2 nebo vyšší. Aktuální seznam zkoušek zveřejňuje MŠMT vždy do 31.3. Můžete však počítat s těmito zkouškami: B2 - Cambridge FCE, C1 - Cambridge CAE, B2 - státní jazyková zkouška základní, C1 - státní jazyková zkouška všeobecná.

  Pokud chce student profilovou část zkoušky z anglického jazyka nahradit certifikátem, musí do 31.3. odevzdat řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky (prostřednictvím svého vyučujícího angličtiny) . Součástí žádosti je vždy originál dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky nebo jeho úředně ověřená kopie.

  Seznam nepovinných zkoušek

  • Matematika + (okruhy témat odpovídají katalogu požadavků, který je možné stáhnout na stránkách www.novamaturita.cz)

  Podzimní maturitní termín - pro 2023 bude stanoven

  Všechny didaktické testy se konají na spádové škole (podzim 2022 - pro Pardubice SPŠE), která je uvedena na pozvánce k didaktickým testům.

  Termíny didaktických testů:

  • Český jazyk - ČT 1.9.2022 12:00

  Profilové zkoušky

  Všechny profilové zkoušky probíhají na naší škole (DELTA).

  • Ústní maturitní zkouška a obhajoba projektu 12.9.2022

  (Jmenný rozpis vytvoříme po ukončení opravných zkoušek 4. ročníku kombinovaného studia - v prvním zářijovém týdnu.)