Distanční studium - Proč jsme jej nahradili kombinovaným studiem?

Distanční forma studia je z hlediska školského zákona uskutečňována převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií. Tomu naše forma neodpovídá (především ve vyšších ročnících). V našem kombinovaném studiu do značné míry kombinujeme prvky distančního studia s klasickou prezenční formou (výklad nového učiva a jeho procvičení). Jedná se především o maturitní předměty: účetnictví, český a cizí jazyky a také matematiku. Oproti distanční formě tak máte výhodu možnosti daleko větší míry konzultací a prezenčního výkladu. Podívejte se na naše kombinované studium.