Rozdíly mezi večerním studiem a kombinovanou formou studia

I večerní formu studia má škola DELTA již vyzkoušenou. Ve školském zákoně je definováno, že výuka musí probíhat v rozsahu 10-18 vyučovacích hodin týdně. Tento rozsah výuky se však ukázal pro naprostou většinu studentů příliš časově náročný, proto jsme jej ukončili a nahradili naší kombinovanou formou výuky.