Dálkové studium - Proč jsme jej nahradili kombinovaným studiem?

Dálková forma studia byla první forma, se kterou soukromá škola DELTA ve studiu při zaměstnání začínala. Je definována jako samostudium spojené s 200-220 hodinami konzultací za školní rok. To odpovídá přibližně 25-30 sobotám za rok - tzn. měli byste výuku od prvního ročníku minimálně 3x do měsíce (2 měsíce musíme nechat na zkoušky).

S nástupem Internetu nám přišlo, že se najdou předměty, kde si potřebné vědomosti skutečně můžete osvojit z připravených materiálů po Internetu a nemusíte kvůli tomu jezdit do školy. Na druhou stranu předměty jako: cizí jazyk, matematika, účetnictví apod. je třeba samozřejmě dále učit prezenční formou (výklad, procvičení). Proto jsme „čistou“ dálkovou formu výuky nahradili formou kombinovanou, která nejlépe odpovídá našemu současnému stylu výuky.

Doba studia může být u dálkové i kombinované formy stejná.