Dva ocenění titulem Pardubický talent za rok 2021

18. 6. 2022

Matěj Půhoný a Vítek Falta byli oceněni titulem Pardubický talent v oboru technickém za rok 2021.

Vít Falta a Matěj Půhoný získali ocenění Pardubický talent

Ve středu 15.6. se na pardubickém zámku konalo předávání ocenění Mladý talent Pardubického kraje za rok 2021 pro nejúspěšnější žáky středních a základních škol. Mezi oceněnými v technickém oboru byli i Vít Falta a Matěj Půhoný, naši dva loňští absolventi. Oba ocenění obdrželi za svou "celoživotní práci" a skvělé výsledky především v oborových soutěžích – mezi ty nejcennější patří Vítkovo 2. místo v celostátním kole SOČ a Matějovo 2. místo v celostátním kole Soutěžě v programování MŠMT. Oba pánové společně vytvořili projekt BurzaŠkol.online, který vloni využily tisíce žáků základních škol při volbě střední školy.

„Cenu Mladý talent Pardubického kraje jsme předali celkem 16 žákům. Jsem rád, že se jako kraj můžeme pochlubit tak nadanými žáky, kteří jsou aktivní často i nad rámec běžné školní výuky. Jsou skvělým příkladem pro své vrstevníky, ale i pro nás dospělé. Společnost takové pozitivní vzory potřebuje,“ uvedl radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel, z jehož rukou žáci ocenění přebírali.

Studenti DELTY jsou Pardubickým krajem oceňováni pravidelně.

V předchozích letech ceny získali:


Vítek v současné době studuje na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity v Brně, Matěj je zcela pohlcen zakázkami a prací.

Jan Koupil

Jan Koupil
učitel

Fotogalerie - Pardubický talent za 2021

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.