Do Student Training Centre 2024 od Microsoftu byli i v letošním roce vybráni dva studenti z DELTY

14. 12. 2023

Radek Dolejška a Lukáš Žďárský byli vybráni do dvouletého studijního programu Microsoftu - Studentské trenérské centrum.

Praha, 14.12.2023: Do studijního programu Microsoftu Studentské trenérské centrum byli vybráni další studenti ze soukromé Střední školy informatiky a ekonomie DELTA Pardubice. Letos uspěli dva studenti druhého ročníku - Radek Dolejška a Lukáš Žďárský. Dva roky se budou účastnit různých vzdělávacích akcí pořádaných Microsoftem, učit se technologiím i měkkým dovednostem, skládat různé certifikáty a pomáhat Microsoftu s organizací jejich akcí. Na závěr budou obhajovat svůj vlastní technologický projekt.

Dvouletý studijní program Microsoftu - Student Training Centre 2024

    Jiří Formánek

    Jiří Formánek
    ředitel školy

    Fotogalerie - Microsoft STC

    Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.