Do Microsoft Student Training Centre byli vybráni další dva studenti

4. 1. 2023

Do dvouletého studijního programu Microsoft Student Training Centre letos vstoupili Vilém Pešek a Tomáš Kalhous.

21. 12. 2022, Praha: Soukromá škola DELTA má další dva zástupce v prestižním dvouletém vzdělávacím program Microsoft Student Training Centre. V letošním výběru uspěli studenti druhého ročníku Vilém Pešek a Tomáš Kalhous. Dva roky se budou učit nové technologie přímo od odborníků z Microsoftu a budou se zdokonalovat v soft-skills na různých prezentačních akcích pořádaných Microsoftem.

Pánové se připojili do vybrané skupiny svých starších spolužáků. Moc blahopřejeme.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie - výběr do Microsoft STC 2023

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.