Microsoft - Studentské trenérské centrum

20. 12. 2016

Praha, 20. prosince 2016: Miroslav Varga, student 2.B, byl zařazen do studijního programu Microsoft - Studentské Trenérské Centrum.

Miroslav Varga z 2.B, je prvním studentem naší školy, který se dostal do studijního programu Microsoft - Studentské Trenérské Centrum. Do letošního STC bylo z více než 300 studentů z celé republiky vybráno dvoukolovým způsobem 35 nejlepších.

Microsoft - Studentské Trenérské Centrum je program, do kterého je každoročně vybírána přibližně třicítka studentů. Po dva roky poskytuje účastníkům zdarma školení z oblasti IT, softskills a připravuje je na různé certifikace. Absolvování studijního programu otevírá zajímavé možnosti pro budoucí kariéru.

Mírovi blahopřejeme a přejeme ať získá spoustu dalších znalostí a zkušeností.

 

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Microsoft Student Training Centre - fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.