Počítačová grafika

Zde naleznete výběr studentských prací, které vznikly v programech Adobe Illustrator, Photoshop a InDesign

Studentské projekty

Práce studentů 3. ročníku. V rámci hodin počítačové grafiky si studenti zvolí téma, na kterém chtějí pracovat a následné vytvářejí loga, grafické manuály a jednotlivá grafická řešení vlastních projektů.

Grafické manuály studentských projektů

Loga studentských projektů

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.