Informační systém BurzaŠkol.Online (2021)

Informační systém nahrazující prezentační výstavy středních škol pro deváťáky pomocí Teamsů. Projekt zvítězil v krajském kole Středoškolské odborné činnosti (2020/2021) a v celostátním kole obsadil celkové 2. místo. (on-line)

autor: Vít Falta
vedoucí práce: RNDr. Jan Koupil, Ph.D. - posudek vedoucího práce
oponent: Ing. Radek Burget, Ph.D., Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické Brno - posudek oponenta
webová stránka projektu

O autorovi: Vít Falta

Vítek u nás s programováním teprve začínal. Od prváku byl hodně cílevědomý a pracovitý. Obrovskou školou pro něj byla ve 2. ročníku spolupráce s Lubošem Zápotočným na reálném projektu skladového systému pro holickou společnost Junker. Od třetího ročníku se také začal starat o počítačovou síť základní školy v Ústí nad Orlicí, kde získal spoustu dalších praktických zkušeností a znalostí. V maturitním ročníku už patřil k absolutní špičce našich programátorů. V jeho rychlém rozvoji mu pomáhala také skvělá znalost angličtiny se kterou přišel už ze základní školy.

S projektem BurzaŠkol.Online zvítězil v krajském kole Středoškolské odborné činnosti v oboru Informatika a prodloužil tak hegemonii naší školy už na 4 roky. (V posledních 4 letech krajské kolo v oboru Informatika nepoznalo jiného vítěze než studenta z DELTY). V celostátním kole obsadil celkové 2. místo.

Vít Falta pokračuje ve studiu informatiky v Brně na Masarykově Univerzitě na Fakultě informatiky.

BurzaŠkol.Online

Projekt vznikl v době Covidu-19, kdy výuka na všech školách v ČR přešla do distanční formy. Portál umožnil školám a 9-ťákům se spojit alespoň on-line pomocí Teamsů a dalších technolgoií. V další verzi přinesl spoustu dalších informací o školách jako jejich výsledky u státních maturit, výsledky v soutěžích, jejich inspekční zprávy apod. Do projektu se zapojilo přes 440 středních škol a učilišť a zprostředkoval přes 15 tisíc propojení mezi školami a jejich uchazeči.

Informační systém

Vítek programoval projekt se svým spolužákem Matějem Půhoným (který se staral o front-end). Vítek navrhl a naprogramoval celou serverovou část a navrhl škálovatelnou architekturu. V době nejvyššího zatížení se v jednom okamžiku připojovaly k portálu vyšší stovky uživatelů. Systém to však díky své robustní architektuře vše ustál bez pomyslné ztráty kytičky. V současné době projekt přebrali mladší spolužáci a pracují na jeho nové verzi.