Matěj Neumann získal v americkém Dallasu 2 zvláštní ceny a celkové 3. místo

20. 5. 2023

19. května 2023, Dallas, USA: Matěj Neumann získal kromě 3. místa také zvláštní cenu pro nejlepší projekt v oblasti počítačového inženýrství a cenu Nadace krále Saudské Arábie.

3 ocenění Matěje Neumanna

Matěj Neumann získal celkově 3. místo v kategorii Embedded Systems spojené s odměnou ve výši $1.000. V jeho kategorii soutěžilo téměř 50 vítězů národních kol z celého světa.

Matěj však získal asi nejprestižnější ocenění v oblasti počítačového inženýrství a to zvláštní cenu Soumyanath Memorial Award. Toto ocenění uděluje rodina Krishnamurthyho Soumyanatha (1957 – 2010) za nejlepší projekt v počítačovém inženýrství. Dr. Soumyanath byl šéfem vývoje v Intelu a měl titul hlavního architekta Integrated Platform Research v Intel Labs, USA. Vedl výzkum a vývoj v oblasti obvodů a architektur pro transceivery nové generace. S touto cenou je spojena finanční odměna ve výši $3.000 pro řešitele a $1.000 pro školu. (Matěji, děkujeme. :-)).

Matějův projekt zaujal i v Saudské Arábii a získal hlavní zvláštní cenu Nadace krále Salmána bin Abd al-Azíze a jeho společníků pro nadání a kreativitu "Mawhiba". King Abdulaziz & His Companions Foundation for Giftedness and Creativity, „Mawhiba“, je národní vzdělávací nadace v Saúdské Arábii založená s cílem pomáhat kultivovat komplexní prostředí kreativity. Organizace se snaží vybudovat udržitelnou budoucnost tím, že povzbuzuje mládež na celém světě, aby hledala inovativní prostředky k rozvoji konceptů v příslušných oborech. Na podporu tohoto cíle se Mawhiba začala účastnit ISEF v roce 2007 s cílem hlasitě propagovat a oceňovat úspěchy středoškolských studentů.

Kromě peněžní ceny ve výši $400 v hotovosti Matěj získal plné stipendium na King Fahd University of Petroleum and Minerals v Saudské Arábii. Mimochodem tato univerzita zaujímá ve světovém žebříčku univerzit ještě o 120 míst lepší pozici než Karlova Univerzita v Praze.

Matěj se se svým projektem stal nejvíce oceňovaným studentem z České republiky za několik posledních let.

 

O soutěži Regeneron ISEF

Soutěž Regeneron ISEF - Internation Sience and Engeineering Fair je největší soutěž středoškolských projektů na světě. Každoročně mezi sebou soutěží téměř tisícovka projektů, které jsou rozřazeny do 23 kategorií. V USA má tato soutěž obrovskou vážnost a důležitost. Mezi porotci často bývají i nositelé Nobelovy ceny. Jelikož je studium vysoké školy v USA finančně velmi náročné, ti nejtalentovanější středoškolští studenti z jednotlivých států USA se zde pokoušejí se svými projekty zabodovat a získat od univerzit stipendium. Univerzity zde zase naopak získávají ty nejtalentovanější a nejpracovitější studenty do svých řad. Pro větší slávu jsou do soutěže zváni i vítězové národních soutěží z celého světa včetně České republiky. Z České republiky se ISEFu účastní pravidelně vítězové Expo Science AMAVET a vítězové některých oborů Středoškolské odborné činnosti. Matěj Neumann se do Dallasu nominoval jako celostátní vítěz Expo Science AMAVET.

Tiskové zprávy zde:

Matějův projekt: OriLive - Využití mashové sítě pro sběr dat z orientačního běhu

Matěj navrhl a vytvořil síť zařízení, které jsou schopné přenášet on-line výsledky ze závodů z orientačního běhu i z míst, které nejsou pokryté signálem mobilních operátorů. Jeho práce je velice komplexní - navrhl jednotlivá zařízení, vlastní minimalistický komunkační protokol, naprogramoval aplikace pro nastavení a zprávu zařízení i serverovou část pro sběr získaných dat. S tímto projektem získal Matěj postupně několik ocenění v České republice (v krajském kole cenu rektora Univerzity Hradec Králové a cenu děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky, zvítězil v celostátním kole) A svůj úspěch završil teď na celosvětové úrovni v Dallasu.

Matěj je absolventem talentového programu DELTA TopGun, ale popravdě za jeho úspěchy škola moc nemůže. Vděčí za ně především své inteligenci a pracovitosti.

Matěji jen tak dál. Z celého srdce Ti všichni přejeme, ať Ti vydrží Tvá úžasná píle ale i Tvá skromnost.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Regeneron ISEF - fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.