Postup 3 projektů do celostáního finále Expo Science AMAVET 2023

17. 3. 2023

17. 3. 2023 Pardubice: Dva projekty z DELTY byly oceněny pardubickou i královéhradeckou univerzitou. Do celostátního finále postoupily z DELTY 3 projekty.

3 projekty z DELTY postoupily do celostátního finále Expo Science AMAVET 2023

Matěj Neumann: OriLive - Zařízení pro on-line přenos průběhu závodů v orientačním běhu

Matějův projekt posbíral nejvíce nejprestižnějších ocenění. Získal:

 • nejvýznamnější cenu Univerzity Hradec Králové - cenu rektora pro nejlepší projekt,
 • 1. cenu dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice,
 • zvláštní cenu společnosti Bühler a samozřejmě
 • postup do celostátního finále Expo Science AMAVET. 

Matěj vytvořil zařízená pro detekci a on-line přenos průběhů orientačních běžců kontrolními stanovišti. Jeho systém zařízení umí vytvořit mashovou sít i ve velmi členitém terénu bez pokrytí mobilními operátory. Navíc je velmi levné a snadno přenositelné. Práce obsahuje i rešerši obdobných projektů ve světě i s popisem jejich silných a slabých stránek a především návrh a realizaci vlastního řešení.

Práce obsahuje:

 • návrh architektury,
 • návrh a realizaci HW řešení,
 • návrh a realizaci firmware jednotek a komunikačního protokolu,
 • návrh a realizaci mobilní aplikace pro konfiguraci jednotek (sítě),
 • návrh a realizace API pro zpracování dat.

Zařízení již byla použita na:

 • Mistrovství ČR v MTBO na klasické trati 2022,
 • Mistrovství ČR družstev a štafet v OB 2022
 • několik dalších menších závodů

Jakub Kacálek a Jan Volhejn: Internetová platforma pro dopravní podniky měst ČR pro vizualizaci aktuální polohy vozů MHD

Vizualizace vozů MHD byl druhý nejúspěšnější projetk soukromé Střední školy informatiky a ekonomie DELTA. Autoři získali tato ocenění:

 • cenu za nejlepší projekt od Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové,
 • 3. cenu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a samozřejmě,
 • postup do celostátního finále Expo Science AMAVET 2023

Pokud čekáte na zastávce a autobus pořád nejede, můžete se podívat do aplikace na mapu, kde se spoj právě nachází. Aplikace je od roku 2022 začleněna do portálu Dopravního podniku města Pardubice a můžete ji najít ZDE: https://online.dpmp.cz/. Stejnou službu využívá i Dopravní podnik Kroměříž.

Projekt vznikl na 1. ročníku hackathonu Foxconn. Od té doby byl několikrát přepracován. Nyní je vytvořen v architektuře, která umožňuje snadné přidání dopravních podniků dalších měst, jejichž požadavky na zobrazované informace se mohou někdy i zásadně lišit.

Od okresního kola došlo k rozšíření platformy i o zobrazování vozového parku společnosti Arriva. Díky dobře navržené architektuře celého systému bylo přidání dalšího dopravce otázkou 14ti dnů.

Martin Dobruský: Outside the Net - Gamifikace problematiky kybernetické bezpečnosti

Projekt Martina sice neposbíral žádné zvláštní ceny, ale velice se zalíbil Univerzitě Pardubice. Má v podstatě neomezený potenciál dalšího vývoje a je jej možné využít pro výuku kybernetické bezpečnosti v podstatě pro libovolnou úroveň studentů. I tento projekt samozřejmě postoupil do celostátního finále Expo Science AMAVET 2023.

Martin naprogramoval počítačovou hru v herním enginu Unity v programovacím jazyce C#, ve které prochází hráč kancelářský komplex, kde se setkává s nutností ochránit lokální infrastrukturu před různými kybernetickými hrozbami. Jednotlivé úkoly jej přepnou do simulace počítače, kde musí vyřešit konkrétní útok.

Martin vymyslel netradiční řešení, jak zábavnou formou seznámit s různými kybernetickými hrozbami laickou veřejnost. Hra je připravena na snadné rozšíření o další scénáře kybernetických útoků a jejich řešení. V současné době je připravena hra jako taková a 2 vlastní scénáře kybernetických útoků k řešení. (Třetí scénář je nyní rozpracovaný.)

V krajském kole obhajovali své projekty další 3 spolužáci

V krajském kole obhajovala své projekty sedmička statečných. Z celého srdce bych jim chtěl všem poděkovat za skvělou reprezentaci školy a budu držet pěsti do Středoškolské odborné činnosti.

 

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotky, diplomy a postery projektů

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.