Pardubický student pojede reprezentovat ČR do amerického Dallasu

5. 4. 2023

Praha 5. 4. 2023: Matěj Neumann zvítězil v celostátním finále XXVIII. ročníku Expo Science AMAVET a postoupil na nejprestižnější mezinárodní soutěž středoškolských projektů International Science and Egineering Fair, kde bude reprezentovat Českou republiku.

Vítězství Matěje Neumanna

Matěj Neumann se stal celkovým vítězem celostátního kola XXVIII. ročníku Expo Science AMAVET. Na první místo jej zařadila odborná porota mezi 30ti nejlepšími projekty napříč vědními obory z celé ČR. Hlavní cenou je postup na nejprestižnější mezinárodní soutěž středoškolských projektů ISEF (International Science and Engineering Fair), která se letos uskuteční 14. - 19. května v americkém Dallasu.

Matěj zvítězil s projektem "OriLive" na hranici informatiky a elektroniky, ve kterém navrhl a zrealizoval systém pro on-line přenášení průběžných výsledků ze závodů v orientačním běhu. Jeho systém funguje i v terénu bez pokrytí sítí mobilních operátorů - vytváří si svoji vlastní mashovou síť. Matěj vytvořil elegantní řešení problému, navrhl jeho hardwarovou část, ale vytvořil i vlastní komunikační protokol a naprogramoval veškerý obslužný software. Jeho řešení již bylo reálně použito například na loňském mistrovství ČR v orientačním běhu družstev.

Mimořádnou kvalitu Matějova projektu již dávaly tušit ocenění z krajského kola soutěže, kdy Matěj získal cenu rektora Univerzity Hradec Králové a cenu děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. 

Fínále proběhlo na Akademii věd

Finále soutěže se uskutečnilo v prostorách Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Zahájil jej zajímavou přednáškou Prof. RNDr. Václav Pačes, Dr.Sc. vysokoškolský pedagog a emeritní předseda Akademie věd, který se později přišel seznámit i s některými projekty z oblasti biologie. Hodnocení projektů probíhalo mezi 11 a 13 hodinou. Jelikož slavnostní vyhlášení začalo až o půl čtvrté, měli soutěžící dostatek času se seznámit i s projekty svých kolegů.

Další úspěšní spolužáci

Mezi třicítku nejlepších projektů z ČR se do celostátního finále Expo Science AMAVET probili také spolužáci s čistě softwareovými projekty Jan Volhejn a Jakub Kacálek s projektem "Internetová platforma pro dopravní podniky měst ČR pro vizualizaci aktuální polohy vozů MHD" a Martin Dobruský s "Gamifikace problematiky kybernetické bezpečnosti". Všem budeme držet pěsti do další soutěže - Středoškolské odborné činnosti, jejiž krajské kolo se koná již 25. dubna.

Velice mne překvapilo, když jsem ve finále potkal dalšího našeho studenta Davida Mence, který do finále postoupil jako spoluautor projektu "Laboratorní elektronická zátěž". Hlavním autorem byl jeho bratr Dominik, který je studentem SPŠE a vytvářel veškerou elektroniku. David je sice u nás teprve v prvním ročníku, ale je zapojen do talentového programu pro mladičké programátory DELTA TopGun a pomáhal staršímu bratrovi celý systém oživit. - Jen tak dál a už se těšíme za 3 roky na jeho vlastní maturitní projekt.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Expo Science AMAVET 2023 - Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.