Celostátní amatérský filmový festival Vysokovský kohout 2023

19. 11. 2023

Frederik Černík získal za svůj film "Debito Estinto" ceny již na třetím filmovém festivalu, tentokrát na Vysokovském kohoutu.

Roztopená historická kamna společenského sálu ve východočeském Vysokově u Náchoda přivítala minulý víkend účastníky 55 ročníku amatérské filmové soutěže Vysokovský kohout. 

Výběrová komise přijala do soutěže hraný film letošního absolventa naší školy Frederika Černíka „Debito Estinto“. V těžké konkurenci kategorie hraných filmů (účastnili se i absolventi umělecko-průmyslových oborů - filmových škol a Akademie múzických umění) získal Fredyho film 2 ceny:

  • Čestné uznání v kategorii hraný film a
  • zvláštní ocenění „Cenu Járy Kohouta“ 

Po soutěži Pardubický kraťas 2023 a Juniorfilm 2023 je to již třetí ocenění pro našeho absolventa grafika.

Frederik pokračuje ve studiu v Praze na Vysoké škole kreativní komunikace. Přejeme hodně dalších úspěchů a ať studium dále rozvíjí jeho talent. 

http://www.filmdat.cz/souteze.php?detail=866&oceneni

Richard Brun

Richard Brun
učitel počítačové grafiky

Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.