Vizualizace aktuální polohy vozů Pardubické MHD

24. 2. 2022

Studenti 3. ročníku Jan Volhejn a Jakub Kacálek připravili pro Dopravní podnik města Pardubice on-line vizualizaci pohybu vozů MHD. Při čekání na zastávce si můžete zjistit, kde přesně se "váš" autobus právě zasekl.

Vizualizace polohy vozů MHD

Jan Volhejn a Jakub Kacálek vytvořili webový portál, který zobrazuje aktuální polohy všech vozů MHD. Při čekání na zastávce si můžete zjistit, zda je váš autobus už za rohem nebo se zasekl na druhém konci Pardubic. Portál zobrazuje všechny zastávkové jízdní řády, zda je vůz bezbariérový a další zajímavé informace.

Projekt si můžete vyzkoušet na https://mhd.kacis.eu.

Spolupráce s Foxconnem a DPMP

Zleva: Radek Cerman - organizátor Foxconn Funovation Week, Emmanuel Jefrey - ředitel oddělení Software delivery Foxconn, Jakub Kacálek a Jan Volhejn - autoři projektu - studenti 3. ročníku SŠ DELTA, Ing. Tomáš Pelikán - ředitel Dopravního podniku města Pardubice a Ing. Jiří Formánek - ředitel DELTA - Střední školy informatiky a ekonomie, s.r.o.

Projekt vznikl vlastně náhodou na loňském podzimním hackathonu, který pořádala naše škola ve spolupráci se společností Foxconn a iniciativou Meet & Code. Jedním z projektů byla právě tato vizualizace a i když to kluci představili pouze jako záměr a pohyb pouze dopočítávali ze zastávkových jízdních řádů, tak projekt zvítězil.

Následovalo představení projektu řediteli DPMP Ing. Tomáši Pelikánovi, kterému se projekt zalíbil. Kluci si domluvili rozhraní na předávání reálných dat přímo z odbavovacího systému a funkční základ portálu byl na světě. Nyní se ladí vizuální stránka projektu, jeho začlenění do portálu Dopravního podniku a vývoj mobilní aplikace.

 

Pokračování pardubických hackathonů

Výstupy z hackathonu jsme společně s Foxconnem představili na Magistrátu panu primátorovi a jeho náměstkům. Líbili se jim na tolik, že přislíbili spolupráci na dalších ročnících a na dalších schůzkách začínají přinášet možné náměty na další ročníky hackathonů. V příštím roce plánujeme hackathon rozšířit i pro další školy z Pardubic včetně Univerzity Pardubice.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Reportáž Českého rozhlasu Pardubice 24.2.2022