Vizualizace aktuální polohy vozů MHD (2023)

Projekt zobrazuje na mobilním telefonu aktuální polohu všech vozů MHD. Autoři zvítězili v krajském kole Středoškolské odborné činnosti a v celostátním kole v Plzni skončili na 2. místě (2022/2023). Dopravní podnik města Pardubice zakomponoval systém do svého webu.

autoři: Jan Volhejn a Jakub Kacálek
vedoucí práce: Bc. Vlaďka Janů
oponent: Ing. Lubomír Almer, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové - posudek oponenta
zdrojové kódy a text práce ve formátu PDF
živá verze projektu: MHD Pardubice - https://online.dpmp.cz/ | ČR

O autorech: Jan Volhejn a Jakub Kacálek

Honza s Jakubem byla kamarádská dvojice. Prvním úspěchem Honzy bylo ve 2. ročníku vítězství v krajském kole Soutěže v programování MŠMT a jeho postup do celostátního kola (na které zapomněl :-)). Honza s Kubou začali programovat tuto aplikaci už na začátku 3. ročníku na hackathonu Foxconnu, který s touto aplikací vyhráli. Oba kluci potom navázali spolupráci s Dopravním podnikem města Pardubice a v polovině 4. ročníku i se společností Arriva Transportation. Oba odmaturovali s vyznamenáním.

Se svým projektem:

  • zvítězili v 1. ročníku hackathonu Foxconn Funovation Hac,
  • zvítězili v krajském kole Středoškolské odborné činnosti v oboru Informatika,
  • postoupili do celostátního kola Expo Science AMAVET a získali cenu děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice,
  • skončili na 2. místě v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v Plzni.

Jakub odešel studovat do Brna na Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického a Jan zůstal v Pardubicích na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Vizualizace polohy vozů MHD

Čekáte na zastávce, už to dávno mělo jet a autobus pořád nikde? Podívejte se na mobil na aplikaci, kterou naprogramovali Jan Volhejn a Jakub Kacálek. Naprostá většina vozů MHD různých měst i dalších dopravců odesílá on-line informace o své poloze na místní dispečink. Kluci vytvořili modulární systém, který se umí napojit na data dispečinků a přenášet informace o vozidelch v grafické podobě do mapy. Přímo v mobilním telefonu vidíte, jestli autobus už za chvilku přijede nebo jste jej už zmeškali.

Pánové nejdříve naprogramovali pouze demo aplikace, která "aktuální polohu" dopočítávala ze zastávkových jízdních řádů. Ředitelovi Dopravního podniku města Pardubice se však líbila natolik, že klukům zpřístupnil aktuální data z dispečinku a tak aplikace začala zobrazovat skutečnou aktuální polohu. Po nějakém čase projevilo zájem i město Kroměříž, tak kluci přepracovali architekturu aplikace a přidali Kroměříž. V polovině 4. ročníku jsme aplikaci nabídli i Arrivě Transportation - celonárodnímu dopravci a i tam kluci slavili úspěch. Opět to však znamenalo přepracování celé architektury, protože nebylo možné zobrazovat všechny spoje z celé republiky najednou. V současné době aplikaci využívají dopravní podniky dvou měst a Arriva Transportation. Se všemi subjekty měli čerství maturanti podepsané pracovní dohody včetně dlouhodobých servisních smluv.