Studenti DELTY zvítězili v Královéhradeckém hackathonu

14. 10. 2022

V letošním ročníku Hackathon Královéhradeckého kraje 2022 zvítězili studenti z DELTy

13. října 2022, Hradec Králové: Účastníci programátorské soutěže Hackathon Královéhradeckého kraje soupeřili 13. října v prostorách Univerzity Hradec Králové ve vytváření nejlepšího softwarového projektu pro otevřená data Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Zvítězil tým studentů 3. ročníku z pardubické DELTY – Střední školy informatiky a ekonomie ve složení: Tomáš Diblík, Daniel Beneš, Michal Vaniš a Jan Skládal s aplikací RoadMapper informující o stavu povrchu silnic druhé a třetí třídy nebo jejich plánovaných opravách na území regionu.

Za vítězství si kluci odvezli 20.000,- Kč a spoustu věcných cen. Pánové navázali na úspěch z předminulého týdne, kdy v podobném složení skončili druzí na pardubickém hackathonu Funovation Hac22.

Výsledky hackathonu

1. team.devs (DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice) s aplikací monitorující stav silnici II. a III. třídy v kraji,

2. SPŠ el-it (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška) s aplikací zaměřující se na veřejné sbírky,

3. Clueless (Střední průmyslová škola a Střední odborná školy Dvůr Králové nad Labem) s aplikací Školní zařízení v Královéhradeckém kraji.

15 týmů programátorů z 9ti škol

Hackathonu se zúčastnilo 15 týmů z osmi středních a jedné vysoké školy, což dohromady znamenalo 46 soutěžících v programování. Týmy složené ze dvou až čtyř studentů měly k dispozici celkem 70 otevřených datových sad Královéhradeckého kraje a celorepublikový Národní katalog otevřených dat, který spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Soutěž se opět uskutečnila za podpory Univerzity Hradec Králové v prostorách auly Fakulty informatiky a managementu.

„Studenti měli za úkol využít otevřená data Královéhradeckého kraje. Dále už záleželo čistě na soutěžících, jakým způsobem data zpracovali, a proto je soutěž hackathon skvělou příležitostí pro zachycení nových nápadů. Nejlepší z nich chceme dále rozvíjet, se studenty spolupracovat a vítězný nápad, ať už to bude mobilní aplikace nebo cokoliv jiného, dotáhnout do finálního stádia,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast inovací, investic a informačních technologií Pavel Bulíček.

Spolupořadatelem byla Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, hlavním partnerem byla firma Unicorn Systems a.s. a partnerem soutěže byla firma MoroSystems Software Development s.r.o. Na spolupráci na soutěži se podílela firma Quadient Technologies Czech s.r.o.

Záštitu nad touto soutěží převzal 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Bulíček, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR Ing. Mgr. David Sláma a ministr pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Co je Hackathon?

Hackathon je akce, při níž programátoři, často z řad studentů středních odborných a vysokých škol, ve intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu. Jejich funkce může být čistě vzdělávací, v řadě případů je však cílem vytvoření konkrétní IT aplikace. Předem je oznámeno také zařízení nebo systém, na kterém se vyvíjí. Hackathony bývají obvykle vypisovány na časové období od jednoho dne až do několika dnů.

Náš kraj uspořádal první hackathon v roce 2019 k vývoji webových aplikací nad Otevřenými daty Královéhradeckého kraje. Soutěž byla určena pro studenty středních a vyšších odborných škol. Dále v roce 2020 byl náš kraj spolupořadatelem Hackathonu Open Data 2021. Nyní se připravuje další hackathon k vývoji aplikací nad otevřenými daty na rok 2022. Výstupem by měly být aplikace určené pro další rozvoj a užití pro tento datový portál.

Seznam zapojených škol

  • Univerzita Hradec Králové, FIM,
  • Biskupské gymnázium Hradec Králové,
  • DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o., Pardubice,
  • Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem,
  • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška,
  • Střední průmyslová škola Trutnov,
  • Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.,
  • Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda,
  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Hackathon Královéhradeckého kraje - fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.