SOČ 2019 všechny 3 projekty z DELTY postoupily do krajského kola

9. 4. 2019

V oboru 18 - Informatika postoupily do krajského kola pouze projekty ze soukromé SŠ informatiky a ekonomie DELTA.

Letos jsme to měli v okresním kole Středoškolské odborné činnosti snadné. SPŠE přihlásila všechny své projekty pouze do oboru Elektrotechnika a do Informatiky raději letos nenominovali nikoho.

Vítěz okresního kola Filip Botai

V okresním kole letos zvítězil Filip Botai s projektem "Deskové programování Narai". V krátkosti by se projekt dal představit jako desková hra, pomocí které se děti mohou učit základní programátorské koncepty. Ačkoliv zní takto projekt poměrně jednoduše, musel se Filip vypořádat s "počítačovým viděním" - aby mohl vyhodnotit program složený z kartiček, musel jej oskenovat do mobilního telefonu a mobil musel "pochopit", na co se to vlastně "dívá". Dalším rozhodně netriviálním problémem bylo vytvoření nového programovacího jazyka včetně jeho interpreteru. (V programování je zadání možno splnit v podstatě nekonečně mnoha způsoby. Není proto možné mít jedno správné řešení a o proti němu porovnávat jednotlivé výstupy. Automatizované hodnocení řešení tak může probíhat pouze formou automatických testů chování programu.) Naprogramování mobilní aplikace s úlohami už byla pouze taková třešnička na dortu. Vysokou kvalitu aplikace ocenili i její externí oponenti předseda Jednoty školských informatiků Daniel Lessner, Ph.D. a bývalý proděkan Fakulty informačních technologií ČVUT Praha Miroslav Balík, Ph.D.

2. místo - Luboš Zápotočný

Na druhé místo porota umístila Luboše Zápotočného s jeho projektem "Interaktivní výuka programování". Luboš vytvořil webové prostředí, který umožňuje učiteli vytvořit "sbírku úloh z programování". Učitel vytvoří zadání programu a sadu testů na ověření správnosti řešení. Prostředí obsahuje okno pro vložení řešení - programového kódu. Luboš v projektu implementoval prozatím dva programovací jazyky a to .php a C#. Projekt umožňuje vytvořit oddělené prostředí pro každou školu, které si již může sama dále administrovat (spravovat účty učitelů, zakládat třídy, žáky, …). Největším úskalím systému byla samozřejmě bezpečnost. Povolit spouštět uživatelem vložené kusy kódu ve webovém prohlížeči je přímo pozvánka pro všechny hackery. Luboš se však s tímto problémem do značné míry vypořádal architekturou celého systému. Kvalita projektu je opět potvrzena dvěma nezávislými oponenty: předsedou Jednoty školských informatiků Danielem Lessnerem, Ph.D. a bývalým proděkanem Fakulty informačních technologií ČVUT Praha Miroslavem Balíkem, Ph.D.

3. místo - Tomáš Faltejsek, Michal Havelka a Miroslav Varga

Třetí nakonec skončil týmový projekt SPKRS Tomáše Faltejska, Michala Havelky a Miroslava Vargy. Jedná se o webový server, který usnadňuje komunikaci mezi organizátory konferencí a speakery, kteří mají na konferenci přednášet. Platforma nabízí organizátorům konferencí vygenerovat komplexní webovou prezentaci jejich konference včetně časového harmonogramu přednášek, jejich stručného popisu, medailonků řečníků apod. Externím oponentem projektu byl Ing. Karel Schejbal z největší české softwarové společnosti Unicorn. Ve svém posudku vyzdvihl především již zcela profesionální přístup k vývoji včetně standardizovaných "výrobních procesů".

Všechny tři práce postoupily

Všechny 3 práce díky své kvalitě postoupily do krajského kola SOČ. Nechtěl bych letos být v kůži porotců a pokoušet se tyto projekty seřadit. Filipův projekt vyniká v šířce záběru technologií od "machine vision" až po tvorbu vlastního programovacího jazyka. Lubošův projekt je skvělý svoji architekturou a zabezpečením, účelně využívá a kombinuje existující řešení a ukazuje obrovský autorův přehled. A v neposlední řadě projekt SPKRS je už nejvíce profesionální a má možná největší tržní potenciál. Nejjednodušší by bylo, aby vyhrály všechny tři projekty, ale to bohužel nejde.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Okresní kolo Středkoškolské odborné činnosti - kategorie 18 Informatika

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.