Podzimní východočeské programátorské hackathony 2022

13. 9. 2022

Pozvánka na pardubický Funovation Hac22 a královéhradecký Hackathon

Pardubický Funovation Hac22

Termín: 30. září 14:00 – 1. října 2022 18:00

Téma: Návrh nových aplikací, modulů, služeb, portálů nad datovými sadami ze systémů města Pardubice, návrh rozhraní datových sad. (Příklad z loňského ročníku: vizualizace aktuální polohy vozů MHD.)

Místo: DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice

Vývojová platforma: libovolná, výstupem může být i pouze koncept

Velikost vývojových týmů: cca 3-4 členové (+ možný pedagogický doprovod pro případné konzultace)

Spolupořadateli akce jsou Foxconn, DELTA – SŠIE a Magistrát města Pardubice. Jelikož je SŠ DELTA spolupořadatel a podílí se na přípravě zadání, tak v rámci fair-play budou mít její týmy vlastní uzavřenou kategorii a nebudou soutěžit s ostatními školami.

Organizace akce: Po zveřejnění datových sad se týmy pustí do návrhu svých produktů. V průběhu jim budou k dispozici pro případné konzultace správci dat z magistrátu (on-line nebo osobně). Nepředpokládá se, že za 24 hodin vznikne hotový funkční produkt. Tým by však měl svůj nápad dotáhnout ideálně do MVP (Minimum Viable Product = minimální životaschopný produkt). V průběhu 24 hodin musí tým také připravit prezentaci svého produktu pro porotu a výstup odprezentovat.

Nejlepší produkty budou porotou odměněny vouchery Alza.cz v hodnotě 10.000/5.000/3.000 Kč a cenami od města.

Vítězové Hackathonu budou mít příležitost navíc odprezentovat svůj produkt na konferenci FOXCONN Funovation Con22 (koná se 4. října) za podpory profesionálního moderátora „TEDx“ Martina Vasqueze, který jim předvede, jak by měli svůj produkt prezentovat před potenciálními investory.

Po celou dobu konání akce bude zajištěno občerstvení. Pro odpočinek je vyhrazena samostatná místnost (doporučujeme účastníkům, aby si donesli vlastní karimatky a spacáky).

Projekty, které budou zajímavé, mohou dostat příležitost k dotažení až do reálného nasazení. Např. loňští vítězové uzavřeli smlouvu s Dopravním podnikem města Pardubice, viz.: https://online.dpmp.cz/

Do otevřené kategorie jsou na Hackathon pozváni studenti těchto škol:

 • SPŠE a VOŠ, Pardubice,
 • Gymnázium Pardubice, Dašická,
 • Gymnázium Pardubice, Mozartova,
 • SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana, Česká Třebová,
 • SOŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové,
 • Univerzita Pardubice

Způsob přihlašování: Celková kapacita otevřené kategorie je 25 osob. Uzávěrka přihlášek je do 15. září 2022 23:59:59. Přihlášku týmů z každé školy odesílá ředitel školy nebo jím pověřený pracovník a může přihlásit i více týmů. Každé škole však do termínu uzávěry garantujeme místo pouze pro první tým v pořadí. Teprve v případě, že některé školy rezervovanou kapacitu nevyužijí, budeme přijímat týmy na druhých a případně dalších místech. 20. září 2022 potvrdíme školám, které týmy jsou do Hackathonu přijaty.

Přihlásit se můžete zde: https://forms.gle/wAn6e216auerQih96

Kontakty:

 • Radek Cerman, Software Delivery Manažer, Foxconn, 776 575 674, rcerman@cz.foxconn.com
 • Jiří Formánek, ředitel DELTA – SŠIE, 605 330 520, jiri.formanek@delta-skola.cz
 • Petr Kvaš, náměstek primátora pro dopravu, hana.tatarova@mmp.cz

Hackathon je součástí talentového programu DELTA TopGun.

Hackathon Královéhradeckého kraje 2022 - Soutěž o nejlepší opendatovou aplikaci

Termín: 13. října 2022 (od 8:00 do 20:00)

Téma: webová aplikace nad otevřenými daty Královéhradeckého kraje (https://www.datakhk.cz/search)

Místo: Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6, Hradec Králové. Budova J, místnost J1 – Aula FIM (II. nadzemní podlaží)

Vývojová platforma: libovolná

Velikost vývojových týmů: cca 2-4 členové

Pořadatelem je Královéhradecký kraj a spolupořadatelem Univerzita Hradec Králové.

Organizace akce: viz. Pravidla KHK Hackathonu.

Výherci na 1., 2. a 3. místě obdrží 20.000/10.000/5.000 Kč.

Způsob přihlašování: Celková kapacita je 40 osob. Členové týmů mohou být studenti středních, vyšších nebo vysokých škol. Oficiální přihlášení do soutěže je stanoveno od 06. 09. 2022 do 06. 10. 2022 23:59 přes registrační formulář.

Přihlásit se můžete zde: http://www.datakhk.cz/pages/hackathony

Harmonogram soutěže

 •   8:00 –   8:30   registrace týmů
 •   8:30 –   9:00   zahájení, návrhy možných výstupů
 •   9:00 – 12:00   programování
 • 12:00 – 12:30   přestávka
 • 12:30 – 16:30   programování
 • 16:30 – 19:00   prezentace aplikací
 • 19:00 – 19:30   hodnocení aplikací
 • 19:30 – 20:00   vyhlášení výsledků
Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Pravidla KHK Hackathonu