Svět kolem nás očima studentů DELTA

„Když už máš pocit, že jsi dostatečně blízko, udělej ještě krok vpřed.“  Prof. Ján Šmok, fotograf, pedagog a zakladatel Katedry fotografie FAMU Praha 

Fotografické práce studentů třetího a čtvrtého ročníku

Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor:  Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Adam Hudec
Autor: Adam Hudec
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Zdeněk Picpauer
Autor: Denisa Štěrbová
Autor: Denisa Štěrbová
Autor: Denisa Štěrbová
Autor: Denisa Štěrbová
Autor: Matyáš Peremský
Autor: Matyáš Peremský
Autor: Matyáš Peremský
Autor: Matyáš Peremský
Autor: Matyáš Peremský
Autor: Matyáš Peremský
Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.