Návrh vizuální identity nočního klubu Noshteen (2021)

Výborné zvládnutí Photoshopu a dalších Adobe produktů, vytříbené oko a přirozená inteligence. Výsledkem je skvělý návrh vizuální komunikace smyšleného nočního klubu (tanečního a hudebního) Noshteen.

autor: Adam Absolon
vedoucí práce: Mgr. Petr Zerzán - posudek vedoucího práce
oponent: akademický malíř Daniel Václavík - posudek oponenta
webová stránka projektu

O autorovi: Adam Absolon

Adam začínal na škole jako programátor. Na konci druhého ročníku na měsíčních praxich v Londýně objevil svůj talent pro počítačovou grafiku. V polovině třetího ročníku změnil zaměření a začal se věnovat grafice naplno. Díky jeho talentu mu to šlo tak nějak samo od sebe. Jeho návrh vizuální identity je velice elegantní graficky jednoduchý, čistý. Mezi pardubickými zábavními podniky by patřil k naprosté špičce.

Adam Absolon pokračuje ve studiu v Irsku na Dundalk Institute of Technology - School of Informatics & Creative Arts.

Vizuální identita klubu Noshteen

Adam pracoval na návrhu postupně od 3. ročníku, kdy vznikl návrh loga klubu. Postupně dopracoval kompletní grafický manuál, včetně návrhu vizitek, citylightu, billoboardu, nápojového lístku, plakátu, pásků na ruku, lístků do šatny,...

Součástí projektu byl také návrh responzivních webových stránek a prezentací na sociálních sítích.

Posudky

Grafické návrhy pro noční klub Noshteen

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.