IT Pick-Up23 - vyberte si svého IŤáka

4. 4. 2023

3. 4. 2023 Pardubice: Proběhlo na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice síťování IT firem s našimi studenty 3. a 4. ročníků.

IT Pick-Up23 - představení IT firem našim maturantům

IT Pick-Up23 Informační stánky firem z oboru IT

Jak vznikl nápad uspořádat IT Pick-Up?

Představte si, že do školy přijdou každý měsíc 2-3 firmy, které se chtějí představit maturantům a nabídnout jim pracovní uplatnění. Na jednu stranu jsou ty informace pro maturanty důležité, ale na druhou to narušuje výuku a oni za chvilku maturují. Zkuste se na to podívat i z pohledu firem - ty postupně musí obíhat školy a jednotlivé třídy a všude prezentovat to samé pořád dokola.

A teď si představte, že by se všichni studenti IT (nebo i studenti z jiných oborů se zájmem o IT) sešli v jeden čas na jednom místě a za nimi by přišly i všechny IT firmy. A zde by došlo k vzájemné výměně informací. Nebylo by to mnohem efektivnější? – Tak tohle je IT Pick-Up v krystalicky čisté podobě.

Na akci spolupracovaly 3 školy – jak se vám spolupracuje/spolupracujete často?

Akci připravovaly DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice, SPŠE a VOŠ Pardubice a prostory a zázemí poskytla Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Ve stejném složení jsme loni před Vánoci připravili představení 12ti vysokých škol zaměřených na IT. Všechny 3 školy mají studenty s podobným zaměřením a v podstatě hodně podobnými potřebami. Dává smysl uspořádat jednu společnou akci, na kterou každý přispěje svými nápady, kontakty a pracovními a jinými kapacitami. I pro firmy je tento způsob efektivnější, než aby musely jezdit na tři samostatné akce nebo oslovili jen třetinu studentů. I když samozřejmě sladit názory tří stran je někdy trošku náročnější.

Jak akci IT Pick-up23 hodnotíte?

Asi by se slušelo říct, že vše bylo skvělé a zalité sluncem. ? Víte, ale když nějakou akci vymýšlíte jenom v hlavě, tak si vše vyargumentujete, naplánujete a vše je jasné, krásné logické a vše se vydaří. Když pak ale přijde na realizaci, začnete řešit klasické provozní problémy, někdo se omluví, dataprojektor má mizerné rozlišení, něco nevyjde přesně podle vašich představ... Pokud jste perfekcionista, tak vás to zkrátka štve.

Když však celou akci zhodnotíme trošku z nadhledu, tak dopadla asi výborně. Dokázali jsme našim IŤákům představit zajímavý vzorek firem, se kterými mohou spolupracovat i v průběhu dalších studií a zvládli jsme to během jednoho dne. No a samozřejmě jsme nabrali strašně moc zkušeností.

Překvapil vás velký zájem firem?

Popravdě nepřekvapil. Neznám snad jedinou IT firmu, která by usilovně nesháněla další programátory, grafiky, lidi do marketingu. A v podstatě si nedovedu představit pro ně lukrativnější akci. Vždyť my jim vlastně říkáme, tady máte 150-200 IŤáků, kteří za pár měsíců budou vycházet ze střední školy, pojďte si mezi nimi vybrat. Někteří půjdou přímo do praxe a s ostatními můžete začít spolupracovat při studiu na VŠ.

Prvního ročníku se zúčastnilo 24 firem a to jsme jim ještě o akci řekli v šibeničním termínu pouze 14 dní dopředu – takže velká část se nezúčastnila jenom proto, že už to organizačně nezvládla.

Bude akce pravidelná?

Akce se ukázala jako smysluplná – to je základ. V ideálním světě bych si ale představoval, že by ji organizoval a zajišťoval někdo jiný než my – například Hospodářská komora, Pardubický kraj nebo Magistrát (popravdě kdokoliv jiný než my ?). Já bych si potřeboval projít stánky, popovídat s firmami, poslouchat jejich představení. Pokud se toho však nikdo jiný neujme, tak to prostě zorganizujeme asi zase my jako školy. Bylo by škoda něco takového neudržet při životě.

Už znáte ohlasy studentů/firem? Byli spokojeni?

Studenti odcházeli z akce spokojeni. Ještě druhý den jsem oběhl třídy a poptal se trošku víc a akci hodnotili celkově opravdu hodně pozitivně. Mám připravený ještě trošku podrobnější on-line dotazník, ale tam se mi budou odpovědi scházet déle.

S těmi echt IT firmami jsme měly po skončení akce kulatý stůl, kde jsme si celou akci zhodnotili a řekli si, co dál. Všechny firmy byly pro pokračování i do budoucna, což je zásadní. Řešili jsme různé možnosti a způsoby prezentace, co by bylo nejefektivnější a od studentů ještě „ukoukatelné“. Takže asi nějaké drobné změny do budoucna ještě budou.

IT Pick-Up23 - závěrečný kulatý stůl

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

IT Pick-Up23 - Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.