IT Pick-Up23 představení studentských projektů firmám

11. 1. 2023

Představení společností z oblasti IT, elektro, grafiky a marketingu studentům a prací studentů HR oddělením firem.

IT Pick-Up23

termín: pondělí 3. dubna 2023 (ještě není definitivní)
místo: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Nabídka firem

Pro studenty 3. a 4. ročníků jsme připravili představení místních firem zaměřených na IT, elektro, grafiku a marketing. Kromě představení firmy jako takové bude prezentace firem zaměřena především na nabídku konkrétní spolupráce se školami a jejich studenty:

  • nabídka pracovních pozic pro čerstvé absolventy (včetně těch, kteří budou pokračovat ve studiu na VŠ),
  • nabídka brigád, částečných úvazků pro studenty středních škol,
  • nabídka stáží a praxí pro studenty,
  • témata a vedení maturitních projektů (i jiných než maturitních),
  • jakékoliv další formy spolupráce

Nabídka studentů

Aktivní studenti mohou využít příležitosti a ukázat se na jednom místě před plénem zástupců HR oddělení zajímavých firem. Stačí si připravit max. 10ti minutovou prezentaci svého projektu a přihlásit se ZDE. Mohou si také vyzkoušet obhajobu svého projektu "nanečisto" ještě před maturitou. Prezentací se mohou účastnit i mladší studenti se svými projekty (klidně i momoškolními).

Přihlášené projekty rozdělíme podle jejich zaměření a použitých technologií do několika skupin. Jejich prezentace budou probíhat paralelně v několika místnostech. Připravíme časový harmonogram, aby si zástupci firem mohli naplánovat sledování konkrétních (pro ně zajímavých) projektů.

Z celého představení připravíme web s přehledem projektů včetně LinkedInových profilů autorů, aby je mohly firmy kontaktovat i dodatečně. (Zde se můžete podívat na loňské maturitní projekty - 0. ročník.)

PŘIHLÁŠKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy