IT Pick-Up23 představení studentských projektů firmám

13. 3. 2023

Představení společností z oblasti IT, grafiky a marketingu studentům a prací studentů HR oddělením firem.

IT Pick-Up23

termín: pondělí 3. dubna 2023
místo: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, Pardubice

Paralelně s touto akcí proběhne na stejném místě obdobná akce zaměřená na elektrotechniku, kterou organizuje SPŠE a VOŠ Pardubice.

O čem to je?

Propojení středoškolských studentů 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie s místními firmami z oblasti IT, počítačové grafiky a internetového marketingu.

 • studenti představí své maturitní projekty zástupcům firem (cca 20),
 • firmy představí svoji nabídku volných pozic absolventům SŠ (pamatujte i na nabídku spolupráce při dalším studiu VŠ!!!) a nabídku spolupráce při studiu pro stávající studenty SŠ

Akce se zúčastní 3. a 4. ročníky IT oboru ze škol DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, Pardubice a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pardubice, tzn. cca 150 - 200 IŤáků - z toho jich polovina bude právě opouštět střední školu.

Pro představu si můžete prohédnout loňské maturitní projekty - 0. ročník. Nejsme žádní čučkaři :-). V posledních 5ti letech naši maturanti 3x zvítězili v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru Informatika a jedno byli druzí.

Jak by mělo vypadat představení firmy?

Vystoupení každé firmy na hlavním sále se musí vejít do 9ti minut. Z časových důvodů bude prezentovat maximálně 9 firem. Kromě představení firmy jako takové by prezentace měla být zaměřena především na nabídku konkrétní spolupráce firmy se školami a jejich studenty:

 • nabídka pracovních pozic pro čerstvé absolventy (včetně těch, kteří budou pokračovat ve studiu na VŠ),
 • nabídka brigád, částečných úvazků pro studenty středních škol,
 • nabídka stáží a praxí pro studenty,
 • témata a vedení projektů maturitních i jiných,
 • jakékoliv další formy spolupráce

Hodinu před a hodinu po prezentacích na hlavním sále mohou firmy své nabídky prezentovat také u informačních stánků v předsálí a přilehlém koridoru. (První hodinu zde budou studenti SPŠE a druhou studenti DELTA.) Zde se budou doptávat již konkrétní zájemci. Každá firma bude mít k dispozici jeden stůl a židli. Bylo by vhodné, aby si pro své označení přinesla pouze jeden jednoduchý rollup. Prostor je pro 17-18 firem z oblasti IT, grafiky a internetového marketingu.

Přihláška firmy

Jak bude vypadat představení studentů?

Studenti se představí zástupcům zajímavých firem prostřednictvím 10ti minutových prezentací svých maturitních projektů. Vyzkouší si zde obhajobu svého projektu "nanečisto" ještě před maturitou. Prezentace je dobrovolná a jelikož mají studenti poměrně dobrou sebereflexi, tak se zde představí pouze kvalitní práce. Prezentací před firmami se mohou účastnit i mladší studenti se svými projekty (klidně i mimoškolními).

V tuto chvíli to vypadá, že budou paralelně prezentovat dvě skupiny maturitních projektů ve dvou místnostech. Aktuální časový harmonogram s popisem projektů připravíme těsně před akcí, aby si zástupci firem mohli naplánovat sledování konkrétních (pro ně zajímavých) projektů.

Přihláška studentů

Pro usnadnění pozdějšího kontaktování mezi firmami a studenty vznikne z celého představení web:

 • s přehledem projektů včetně LinkedInových profilů autorů,
 • s přehledem zapojených firem a jejich nabídkou.

Plánovaný program akce

 • 9:00 - 10:00 - stánky firem s informacemi - individuální rozhovory se studenty, domlouvání konkrétních spoluprací - studenti SPŠE (předsálí a koridor u H1),
 • 10:00 - 11:30 - představení nabídky firem z oblasti IT, počítačové grafiky a internetového marketingu studentům 3. a 4. ročníku oboru 18-20-M/01 ze škol DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pardubice, (cca 200 studentů informatiky, z toho polovina letos končí střední školu) (učebna H1)
 • 11:30 - 12:30 - stánky firem s informacemi - individuální rozhovory se studenty, domlouvání konkrétních spoluprací - studenti DELTA (předsálí a koridor u H1),
 • 12:30 - 14:00 - představení projektů maturantů zástupcům firem (H1, H2 + přilehlé učebny),
 • 14:00 - 15:00 - kulatý stůl s vedením zapojených škol a firmami na téma vzájemné podpory a další spolupráce spojené s malým občerstvením (velká zasedací místnost FEI).
Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy