Zdeněk Picpauer - cena starosty města Poděbrady

8. 6. 2021

Zdeňkův film Léta dozrávání získal další cenu - tentokrát cenu starosty města Poděbrady na filmovém festivalu OFF 2021. 

Léta dozrávání získala další cenu

K úspěchům z filmových festivalů Rychnovská osmička, Střekovská kamera, JuniorFilm, České vize a dalších přidala Léta dozrávání další cenu, tentokrát na filmovém festivalu v Poděbradech OFF 2021. Zdeněk Picpauer získal se svým studentským filmem cenu starosty města Poděbrady Jaroslava Červinky. Zdeněk stál za kamerou, postaral se o hudební doprovod a dokonce si ve filmu i sám zahrál. Je to zjevně člověk mnoha talentů. Od září letošního roku bude pokračovat ve studiích na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru Fotografie a intermediální tvorba v ateliéru Digitální média.

 

Richard Brun

Richard Brun
učitel počítačové grafiky

Léta dozrávání