Výsledky soutěže Pardubický hacker 2023

1. 3. 2023

Známe letošního vítěze soutěže v programování žáků základních škol Pardubický hacker.

28. 2. 2023 Pardubice: Na soukromé Střední škole informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích se sešla mladá programátorská elita. Nejlepší programátoři ze základních škol přijeli porovnat svůj um na finále soutěže Pardubický hacker. A jak to celé dopadlo?

 1. Jan Drobílek, Gymnázium Vysoké Mýto,
 2. Jan Rosenkranc, ZŠ Žižkov, Kutná Hora,
 3. Michael Ambros, Gymnázium Olomouc - Hejčín,
 4. Tadeáš Zeman, ZŠ Míru, Svitavy,
 5. Jakub Panchártek, ZŠ Jiráskovo náměstí, Hradec Králové

„Práce s mládeží má obrovský smysl,“ myslí si Jiří Formánek, ředitel školy DELTA. „Michaela Ambrose si pamatuji ještě jako malého klučinu, kdy před pěti lety vyhrál v Pardubicích soutěž v blokovém programování Microsoft KoduCup. Je skvělé, že se v programování dále posouvá. A to není jediný případ. Například loňského vítěze celostátního kola Středoškolské odborné činnosti Michala Maděru, jsem také poprvé zaregistroval na KoduCupu. Jsem hrozně rád, když můžeme takhle mladé lidi motivovat a třeba jim pomoci ve směřování jejich budoucí kariéry,“ dodává Formánek.

On-line konzultace k řešením příkladů

Nabízíme všem soutěžícím on-line konzultace k jejich řešení příkladů. Ukážeme si i autorské řešení. Kdo máte chuť se naučit něco dalšího, případně zjistit, kde vaše řešení mělo nedostatky, připojte se v pondělí v 17:30 na on-line konzultaci: https://discord.gg/vGWBjpsq

Kdo za soutěží stojí?

Ono se to nezdá, ale zorganizovat takovouto soutěž není až zas tak úplně jednoduchá záležitost. Velké díky patří především:

 • Bc. Luboši Zápotočnému, vítězovi celostátního kola SOČ 2019, historicky nedávnému účastníkovi všech podobných soutěží a nyní studentovi 4. ročníku na pražské ČVUT FIT, který připravil a nastavil celý informační systém soutěže DOMJudge, podílel se na zadání úloh a jejich automatizovaných testech,
 • Matouši Volfovi, studentovi 2. ročníku naší školy a pravé ruce Luboše, který vkládal úlohy do systému, připravil automatizované testy a podílel se na hodnocení celostátního kola,
 • Matěji Moravcovi, studentovi 2. ročníku, který navrhl a připravil diplomy pro účastníky,
 • studentům Jardovi Petřekovi a Vojtovi Volfovi za fotodokumentaci akce,
 • Ing. Pavlu Čápovi, učiteli programování, který vymyslel celý koncept soutěže a zadání úloh domácího kola,
 • RNDr. Janu Koupilovi, Ph.D., učiteli programování, který vymyslel finálové úlohy,
 • ak. mal. Danielu Václavíkovi, učiteli počítačové grafiky, který připravil informační plakáty na nástěnky základních škol a připravil diplomy do tisku,
 • Ing. Jiřímu Formánkovi, řediteli školy, který rozeslal pozvánky na všechny ZŠ v ČR, celé to organizoval a hlavně přivezl ráno čerstvé bagety.

O letošním ročníku Pardubického hackera

Pro přihlášení do letošního ročníku museli uchazeči prolomit Caesarovu šifru, která jim prozradila webovou adresu soutěže. Prokázali tak slušnou znalost alespoň jednoho programovacího jazyka. To se podařilo 58 jedincům z celé ČR.

Po registraci čekaly na soutěžící v domácím kole 3 programátorské úkoly. Do celostátního finále se probilo 21 nejlepších + další 2 žáci z Pardubicka dostali divokou kartu.

Ve finále na soutěžící čekaly 4 příklady, na jejichž řešení měli 3,5 hodiny čistého času.

Asi největším překvapením letošního ročníku bylo 2. místo Jana Rosenkrance z 6.!!! ročníku ZŠ Žižkov z Kutné Hory (i když už domácí kolo mnohé naznačilo). Jeho programátorské dovednosti v takto mladém věku jsou skutečně nevídané.

O soutěži Pardubický hacker

Soutěž je volným následníkem celostátních programátorských soutěží pro žáky základních škol pořádaných soukromou Střední školou informatiky a ekonomie DELTA, Pardubice:

 • Microsoft KoduCup,
 • Pardubické Micro:bití.

Se stále se zlepšujícími znalostmi žáků základních škol jsme se rozhodli opustit soutěže v blokovém programovacím prostředí a přejít na programování v klasických programovacích jazycích. Po zkušenostech s ukončením podpory prostředí Kodu jsme se také rozhodli, že soutěž nesmí být vázána na jednu konkrétní technologii a musí být multiplatformní. Pardubický hacker podporuje 5 programovacích jazyků: C, C++, C#, Python a Javu.

Do budoucna uvažujeme o rozšíření jednorázové soutěže do formy celoročního "výukového" korespondenčního semináře v programování s dvěma vrcholy - zimním a letním finálovým kláním.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie ze soutěže

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.