Výsledky přijímacího řízení – informace pro uchazeče

25. 4. 2022

Zde najdete harmonogram přijímacího řízení a schéma celého procesu.

Schema procesu přijímacího řízení

Harmonogram procesu přijímacího řízení

Čtvrtek 28. 4. – zpřístupní CERMAT výsledky přijímacích zkoušek školám (obvykle to bývá v pozdních večerních hodinách, ale letos to bylo už dopoledne, takže se nám vše o den posune),

Čtvrtek 28. 4. – zveřejníme výsledky celého přijímacího řízení na naši školu. V tu chvíli se uchazeči rozdělí na 3 skupiny:

  • 1. skupina: prvních 51, kteří jsou přijatí (a mají klid) – jedno místo necháváme na uchazeče, který bude konat náhradní termín,
  • 2. skupina: dalších x, kteří splní kritéria přijímacího řízení, ale jsou „pod čarou“ – jsou na 52. a dalším místě
  • 3. skupina: ti, kteří získali u přijímacích zkoušek „málo“ bodů a nesplnili kritéria přijímacího řízení (z MA nebo ČJ o 7 bodů méně než průměr všech uchazečů a hůře).

Největší nervy bude mít 2. skupina uchazečů, kteří stále ještě budou mít šanci na přijetí. Abychom jejich čekání co nejvíce zkrátili, bude další postup následující:

Pátek 29. 4. požádáme mailem všechny přijaté uchazeče, aby nám sdělili, zda jsou rozhodnutí, zda na naši školu nastoupí nebo ne. V této skupině mohou být i stále nerozhodnutí uchazeči a těm musíme ponechat 10 pracovních dní na rozmýšlení. Pokud však už někdo bude 100% vědět, že nastoupí jinam a sdělí nám to, tak uvolněné místo nabídneme prvnímu uchazeči, který byl dosud „pod čarou“.

Pondělí 2. 5. v 16:00 - proběhne schůzka zákonných zástupců přijatých uchazečů, na které se budou mimo jiné odevzdávat zápisové lístky. Zároveň budeme odesílat 3. skupině doporučené dopisy s rozhodnutím o nepřijetí. (2. skupině zatím toto rozhodnutí posílat nebudeme.)

Úterý 3. 5. - budeme obvolávat uchazeče, kteří nedorazili na schůzku a nedali nám mailem vědět, zda k nám chtějí nastoupit nebo ne a zároveň podle zjištěných informací budeme obvolávat zepředu postupně uchazeče ze 2. skupiny, že se pro ně uvolnilo místo.

Středa 4. 5. - odešleme rozhodnutí o nepřijetí uchazečům z 2. skupiny, na které zatím nezbylo místo. – Pokud tito uchazeči chtějí stále nastoupit k nám na školu, je třeba, aby do 3. pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí proti němu podali odvolání do rukou ředitele školy.

Úterý 10. 5. - proběhne náhradní termín přijímacích zkoušek (není bohužel ještě jasné, kdy se školy dozvědí od CERMATu výsledky)

Do čtvrtka 12. 5. - musí i váhající uchazeči odevzdat na zvolenou školu zápisový lístek. Tzn. je možné, že se ještě po 12. 5. uvolní nějaké místo a budeme schopni vyřídit kladně nějaké z dříve podaných odvolání.

Po zkušenostech z předchozích let předpokládáme, že celé přijímací řízení by mělo být uzavřeno až někdy na přelomu května a června.

Tak, prosím, ještě vydržte do pátku a druhé skupině přeji hodně štěstí a pevné nervy.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy