1. a 6. místo v okresním kole olympiády v angličtině a 3. místo v Matematickém klokanovi

30. 3. 2022

V okresním kole olympiády v anglickém jazyce naši studenti excelovali.

Olympiáda v angličtině - 1. a 6. místo v okresním kole

Ve středu 16.3.2022 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii středních odborných škol zvítězil náš student 1.B Diego Portillo (119 bodů), který postupuje do krajského kola. Na výborném 6. místě skončil druhý z našich studentů Jan Volhejn (112 bodů) ze 3.B. Oběma studentům moc blahopřejeme.

V krajském kole Diego opět na bedně

Diego coby vítěz okresu Pardubice postoupil do krajského kola, které se konalo o měsíc později 19.4.2022. Zde se umístil opět "na bedně" a získal 3. místo.

Matematický klokan - 3. místo v okresním kole

A aby těch úspěchů v tomto týdnu nebylo málo, tak blahopřejeme také Honzovi Skládalovi z 2.A, který se umístil na 3. místě v okresním kole v soutěži Matematický klokan.

Lucie Lédlová

Lucie Lédlová
učitelka

Diplomy ze soutěží březen 2022

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.