Výběr do Microsoft STC 2019

28. 11. 2018

V úterý 27.11.2018 proběhl na soukromé škole DELTA výběr nominantů za Pardubický kraj do celostátního výběru do studijního programu Microsoft Student Training Centre.

Ze soukromé školy DELTA postoupili dva studenti prvního ročníku Tony Korejtko a Michal Maděra. Finálový výběr se uskuteční 18. prosince v Praze v centrále společnosti Microsoft. Tonymu i Michalovi budeme držet pěsti.

Studentské trenérské centrum Microsoft je dvouletý studijní program pro středoškoláky. Ti zde rozvinou své znalosti z oblasti technologií Microsoftu a výrazně zlepší i své prezentační dovednosti. Mají přístup k nejrůznějším studijním materiálům, jsou pro ně organizovány víkendové akce a letní školy a mohou sbírat zkušenosti na všech prezentačních akcích Microsoftu. Microsoft do programu STC vybírá každoročně cca 30 studentů z celé České republiky, kteří se zajímají o technologie a mají potenciál i v prezentačních dovednostech. Soukromá škola DELTA má letos největší zastoupení ze všech škol České republiky.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Studentské trenérské centrum Microsoft - výběr

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.