Vítězství v celostátním kole SOČ 2018

18. 6. 2018

Olomouc, 17.6.2018: Daniel Krejčí   se svým maturitním projektem "Lovci perel" zvítězil v ústředním kole 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti v kategorii Informatika, jehož slavnostní zahájení proběhlo v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Daniel vytvořil informační systém hry pro podporu čtenářské gramotnosti "Lovci perel". Ta vznikla v knihovně Hradec Králové. Během 4 let však přerostla sama sebe a z lokální zábavy se rozšířila do několika stovek knihoven po celé republice. Přestalo být už únosné, aby ji každá knihovna vedla papírově nebo v Excelu. Danovou prací bylo v celé hře nastolit pořádek a podpořit ji webovým informačním systémem. To se mu ve spolupráci s knihovnicemi z Hradce Králové skvěle podařilo.

Získaná ocenění:

 • Zvláštní cena - širší nominace na účast v zahraniční soutěži,
 • Zvláštní cena Nadačního fondu J. Heyrovského,
 • Cena hejtmana Olomouckého kraje,
 • Cena rektora Univerzity Palackého Olomouc,
 • Cena děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze,
 • Cena MŠMT,
 • Cena CZ.NIC,
 • Cena CADware,
 • Cena SPEA Olomouc 
   

Daniel Krejčí - vítěz celostátního kola 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti - obor Informatika

Praktický přínos

Kromě vynikající technické úrovně zpracování a věcné a jasné prezentace oceňovala porota na Danielově projektu především jednoznačný praktický přinos celé práce a její nezanedbatelný vliv na společnost. Tento aspekt zaujal i další osobnosti a partnery soutěže a tak byl Danielův projekt jeden z nejvíce oceňovaných.

„S programováním jsem začínal už na základní škole. Přemýšlel jsem, zda jít dál na gymnázium nebo na školu zaměřenou na počítače. Jsem rád, že jsem šel na Deltu, jinak bych se v programování webů nedostal na takovou úroveň a nakonec bych se ani nedostal ke svému projektu,“ říká Daniel, který hned po maturitě začal programovat pro pardubický startup Holly solutions. Od října nastupuje na obor Aplikovaná informatika na Univerzitě Hradec Králové a práci plánuje zvládat dálkově.

„Velkou zásluhu na mém úspěchu má vedoucí práce pan učitel RNDr. Jan Koupil, Ph.D. Především mi domluvil vůbec možnost pracovat na projektu Lovci perel a byl mi schopen i kdykoliv pomoct a poradit. Chtěl bych mu velice poděkovat,“ dodává Daniel.

Vítěz vychoval vítěze

Zajímavá je i osoba vedoucího práce RNDr. Jana Koupila, Ph.D. I on totiž zvítězil v ústředním kole SOČ (v oboru fyzika) a to v roce 1997 a i on je laureátem ceny J. Heyrovského. Je tak krásným příkladem, jak soutěže typu SOČ dokáží ovlivňovat vědu i ve více generacích.

Záznam z vyhlašování výsledků 40. ročníku SOČ naleznete ZDE.

Třetí letošní vítězství

Vítězství v ústředním kole SOČ není letošním prvním úspěchem studentů soukromé školy DELTA. V lednu zvítězil tým πrates v soutěži BusinessPoint, která se pravidelně koná na brněnském Vysokém učení technickém, a v květnu přivezli zlato z Československého finále Prezentiády. Kromě vítězství dosáhli také vícečetných postupů do ústředních kol soutěží Expo Science AMAVET a Soutěže programování MŠMT. „Jsem hrdý, že můžu vést školu, jejíž studenti dlouhodobě dosahují takových úspěchů,“ říká Jiří Formánek, ředitel školy. „Je to vynikající práce studentů ale i učitelů, kteří je na soutěže připravují,“ dodává.

Úspěchy studentů 2018:

 • 1. místo BusinessPoint (VUT Brno),
 • 1. místo Prezentiáda (MUNI Brno),
 • dvojnásobný postup do ústředního kola Expo Science AMAVET (Akademie věd, Praha),
 • čtyřnásobný postup do ústředního kola Soutěže v programování MŠMT,
 • 2 studenti vybráni do studijního programu Microsoft STC (sídlo Microsoft, Praha),
 • 1. a 3. místo v krajském kole v soutěži Kraje pro bezpečný internet (Pardubice)

 

Video ze slavnostního předávání ocenění SOČ 2018

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.