Vítězství v informatice v SOČce - krajské kolo

10. 5. 2018

Chrudim, 10.5.2018: Daniel Krejčí, se svým informačním systém pro knihovny Lovci Perel zaujal porotu natolik, že zvítězil i v krajském kole Středoškolské odborné činnosti v oboru Informatika a postupuje do ústředního kola v Olomouci.

Celá hra se vedla v knihovnách po Česku původně na papírech a v excelovských tabulkách. „Navrhoval jsem knihovnicím jednotlivé funkcionality, které internetový svět umožňuje. Ony si potom vybíraly, co mám naprogramovat a co není nezbytné,“ říká Daniel. Návrh grafiky dokonce testoval i na několika uživatelích pomocí oční kamery a na základě výsledků jej mírně korigoval. Na projektu Dan odpracoval už více než tisíc hodin a stále má nápady na další vylepšení.
 

Ocenění za 1. místo v krajském kole SOČ v oboru Informatika předával Danielu Krejčímu předseda komise Ing. Pavel Rozsíval z Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Kromě věcných cen obdržel od hlavního partnera soutěže společnosti nic.cz i 1.000,- Kč.

Držíme Danovi palce na 16. a 17. června, kdy bude svou práci obhajovat na Univerzitě Palackého v Olomouci v ústředním kole.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.