Vítek Falta s Matějem Půhoným se umístili na 2. místě v Královéhradeckém programátorském hackathonu

15. 12. 2020

Letošní hackathon nazvaný Open Data Hackathon organizovalo Technologické centrum Hradec Králové za podpory Královéhradeckého a Pardubického kraje, města Hradec Králové a dalších.

Open Data Hackathon

Open Data Hackathon - Matěj Půhoný a Vítek Falta 2. místo

Letošní hackathon proběhl 21.-22. října. Uskutečnil se on-line a byl zaměřen na využití tzv. otevřených dat. To jsou data zveřejněná na internetu, která jsou snadno strojově čitelná. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, rozpočty, databáze nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy. Týmy měly za úkol nad libovolnou takovou datovou sadou postavit jakoukoli veřejně prospěšnou aplikaci.

Vítek s Matějem si vybrali datové sady jízdních řádů a on-line data o aktuální poloze vozů MHD. Nad nimi vytvořili mobilní aplikace ukazující informace o libovolném spoji, zda jede "na čas" případně jaké zpoždění právě má. Ačkoliv tvořili suveréně nejmenší ze všech týmů, takže na oba připadla opravdu pořádná porce práce, skončili na výborném druhém místě.

Za dva dny pohodového programování pěkná odměna ;-)

Matěj Půhoný a Vítek Falta - 2. místo Open Data Hackathon Hradec Králové
Za druhé místo získali 6.000,- Kč a další drobné dárky. Za dva dny pohodového programování, docela slušná odměna. :-)

BurzaŠkol.Online

Vítek s Matějem spolu nepracují poprvé. Mezi jejich další projekty patří například BurzaŠkol.Online, který v dnešní době pandemie nahrazuje klasické prezentační výstavy středních škol a pomáhá deváťákům s volbou jejich budoucí střední školy. Do projektu se do současnosti zapojilo přes 450 středních škol z celé ČR.

 

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotografie z předávání cen Open Data Hackathonu 2020

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.