Uplatnění absolventů

Díky naprostému nedostatku odborníků v oblasti IT a znalostem našich studentů začínají studenti pracovat již na střední. Zde najdete statistiky našich absolventů.

Absolventi

2022/2023 (33 absolventů)

 • 29 absolventů (88%) pokračuje ve studiu na VŠ:
  • 7x VUT, Brno - Fakulta informačních technologií,
  • 6x Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu,
  • 6x Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní,
  • 2x Vysoká škola kreativní komunikace, Praha,
  • 2x Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
  • 1x Univerzita Karlova, Praha - marketing,
  • 1x ČVUT, Praha - Fakulta informačních technologií,
  • 1x VUT, Brno - Fakulta strojního inženýrství (mechatronika),
  • 1x VUT, Brno - Fakulta podnikatelská (managerská informatika),
  • 1x Škoda Auto Vysoká škola - Human Resource Management,
  • 1x Mendelova Univerzita, Brno - Fakulta ekonomicko správní,
 • 11 absolventů pracuje v IT:
  • 4 absolventi programují (Arriva CZ, ZauZoo, Tipli, Novák elektro),
  • 5 absolventi se živí grafikou/marketingem (AMMANN, Building Elements, freelanc),
  • 1 absolvent dělá UI/UX - rozhraní mezi grafikou a programováním (Nextap solutions),
  • 1 absolvent spravuje e-shopy (PartWorld),
 • 1 absolvent pracuje zcela mimo obor a
 • 1 absolvent studuje roční jazykový pomaturitní kurz.

(Součty nevycházejí :-), protože absolventi pracují i při dalším studiu.)

2021/2022 (37 absolventů)

 • 29 absolventů (78%) pokračuje ve studiu na VŠ:
  • 9x Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu,
  • 9x Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní,
  • 4x ČVUT, Praha - Fakulta informačních technologií,
  • 1x VUT, Brno - Fakulta informačních technologií,
  • 1x Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
  • 1x VŠCHT, Praha - Ústav ekonomiky a managementu,
  • 1x Mendelova Univerzita, Brno - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií,
  • 1x Mendelova Univerzita, Brno - Fakulta lesnická a dřevařská,
  • 1x VŠB-Technická Univerzita Ostrava - marketing a obchod,
  • 1x Vysoká škola kreativní komunikace, Praha,
 • 4 absolventi programují v různých firmách,
 • 2 absolventi pracují v oblasti marketingu,
 • 2 absolventi pracují jako technická podpora a síťaři v různých firmách,
 • 1 absolvent pracuje jako zvukař,
 • 1 absolvent pracuje jako grafik,
 • 3 absolventi pracují zcela mimo obor

2020/2021 (44 absolventů)

 • 28 absolventů (64%) pokračuje ve studiu na VŠ:
  • 2x Dundalk Institute of Technology - School of Informatics & Creative Arts,
  • 1x Newcastle, Northumbria University (Computer Science with Web Development),
  • 11x Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu,
  • 3x Masarykova Univerzita, Brno - Fakulta informatiky,
  • 2x ČVUT, Praha - Fakulta informačních technologií,
  • 2x Vysoká škola ekonomická, Praha - Fakulta informatiky a statistiky,
  • 1x VUT, Brno - Fakulta informačních technologií
  • 1x Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
  • 1x Vysoká škola kreativní komunikace, Praha,
  • 1x Vysoká škola ekonomická a managementu, Praha,
  • 1x Univerzita J. A. Komenského, Praha (mediální komunikace),
  • 1x Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu,
  • 1x Univerzita Palackého, Olomouc - Filozofická fakulta (Filmová a televizní tvorba),
 • 5 absolventů programuje v různých firmách,
 • 2 absolventi pracují jako grafici,
 • 3 absolventi pracují jako technická podpora v různých firmách,
 • 2 absolventi pracují v rodinných firmách,
 • 2 absolventi studují jednoroční jazykový kurz,
 • 1 absolvent pracuje v oblasti marketingu,
 • o 5 absolventech nemáme zprávy

2019/2020 (17 absolventů)

 • 12 absolventů (71%) pokračuje ve studiu na VŠ:
  • 2x Newcastle, Northumbria University (Computer Science with Web Development),
  • 1x Newcastle, Northumbria University (Film and TV Production),
  • 1x London, Middlesex University,
  • 2x ČVUT Praha, Fakulta informačních technologií,
  • 1x Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu (Aplikovaná informatika),
  • 1x Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
  • 1x Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko správní (Aplikovaná informatika),
  • 1x Vysoká škola kreativní komunikace, Praha (Kreativní marketing),
  • 2x Vysoká škola ekonomická a managementu, Praha (Marketing)
 • 1 absolvent studuje na Vyšší odborné škole (SPŠE a VOŠ Pardubice),
 • 2 absolventi mají vlastní firmu (jeden v oboru),
 • 1 absolvent pracuje ve společnosti DF marketing - internetový marketing,
 • o 1 absolventovi nemáme zprávy

2018/2019 (23 absolventů)

 • 11 absolventů (48%) pokračuje ve studiu na VŠ:
  • 3x ČVUT Praha, Fakulta informačních technologií (všichni u toho programují pro firmy: GentleCodes, e-shop Dr. Max, a jeden ještě vlastní startup SPKRS)
  • 1x ČVUT Praha, Masarykův ústav vyšších studií,
  • 1x VUT Brno, Fakulta informačních technologií,
  • 1x Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu (Informační management),
  • 2x Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko správní (Informatika a systémové inženýrství),
  • 1x Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky (při studiu programuje pro Holly Solutions - .NET, react.js),
  • 1x Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta (historické vědy),
  • 1x Univerzita Pardubice, Fakulta dopravní,
 • 10 absolventů pracuje v IT nebo v on-line marketingu:
  • DF marketing - internetový marketing,
  • StringData, Praha - programátorka (php, JavaScript, JQuery, Phalcon)
  • PandaProduction - vedoucí oddělení Social Media Marketing,
  • Foxconn - výrobní analytik,
  • freelancer: grafika, weby, vlastní firma,
  • freelancer: weby (návrh + kódování),
  • freelancer, programuje pro GentleCodes, Medoro + vlastní startup SPKRS,
  • freelancer: programuje + startup SPKRS,
  • AZ Computers, Chrudim - programátor v Nette frameworku,
  • Alza.cz, vedoucí logistiky
 • 1 absolvent cestuje po USA,
 • o 1 absolventce nemáme zprávy

2017/2018 (15 absolventů)

 • 7 absolventů (47%) pokračuje ve studiu na VŠ:
  • Univerzita Karlova - Praha, Pedagogická fakulta (informatika, tělocvik),
  • VUT - Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,
  • Univerzita Tomáše Bati - Zlín, Fakulta multimediálních komunikací (při škole ještě dělá on-line marketing),
  • 2x Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu (oba přitom ještě programují pro firmy: Holly Solutions, Rationis)
  • Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
  • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta
 • 4 absolventi pracují v IT:
  • "ajťák" v nemocnici,
  • 2x on-line marketing,
  • front-end tester,
  • filmové a televizní studio
 • 1 absolvent - mimo IT,
 • o 3 absolventech nemáme žádné zprávy

2016/2017 (16 absolventů)

 • 10 absolventů (63%) pokračuje ve studiu na VŠ:
  • Univerzita Karlova - Praha, Matematicko-fyzikální fakulta,
  • 2x ČVUT - Praha, Fakulta informačních technologií,
  • ČVUT - Praha, Fakulta elektrotechnická (při studiu programuje a vyvíjí elektroniku pro: Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, seznam.cz, BoardMobile),
  • ČVUT - Praha, Fakulta dopravní (brigády: servis počítačů, konfigurace sítí, grafické návrhy),
  • 2x VŠE - Praha, Fakulta informatiky a statistiky,
  • 2x Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu,
  • Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická (anglický jazyk),
 • 3 absolventi pracují v IT:
  • IT specialista na televizní technologie Traco Systems,
  • "ajťák" Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
  • "ajťák" ve zdravotnickém zařízení MV ČR,
 • 2 absolventi - mimo IT,
 • o 1 absolventovi nemáme žádné zprávy