Uchazeči o studium pro školní rok 2023/24 - dílčí hodnocení

20. 3. 2023

Hodnocení prokazatelného zájmu o obor a výsledků předchozího vzdělávání uchazečů o studium pro školní rok 2023/24

Hodnocení uchazečů o studium

Vážení uchazeči,

zveřejňujeme seznam uchazečů s dílčím hodnocením dle dvou kritérií: prokazatelného dlouhodobého zájmu o obor a známek na ZŠ, které evidujeme v našem systému. Prosíme vás o kontrolu přidělených bodů.

Kritérium "prokazatelný dlouhodobý zájem o obor"

Vzhledem k tomu, že na základě tohoto kritéria může dojít k předřazení některých uchazečů před ostatní, je naprosto nezbytné, abychom v jeho bodování byli zcela transparentní. Body jsme přiřadili pouze v tom případě, že jsme byli schopni ověřit přiměřeným úsilím nade vší pochybnost, že dokládané tvrzení je pravdivé. Počítejte s tím, že pravdivost podkladů v tomto kritériu může být přezkoumána i dodatečně.

Aby přidělování bodů dle tohoto kritéria bylo co možná nejspravedlivější, přijali jsme následující opatření:

 • body přidělovala 5-ti členná komise,
 • hodnocení bude definitivně uzavřeno ještě před konáním přijímacích testů z matematiky a češtiny.

Body byly přidělovány podle těchto "milníků":

 • 1 bod - uchazeč se účastní soutěží zaměřených na matematiku, fyziku, IT, robotiku - alespoň okresní kolo (olympiáda, Pangea, Náboj,...),
 • 2 body - 1 rok kroužku programování/robotiky/3D tisku apod. nebo týdenní příměstský tábor s podobným zaměřením apod.,
 • 3 body - kombinace předchozího,
 • 4 body - 2 roky kroužku ...,
 • 5 bodů - vlastní kvalitní práce nebo kombinace předchozího,
 • vlastní práce - individuální posouzení (co zvládne žák po 1, 2,... letech kroužku programování,...)
 • Vzhledem k široké a otevřené povaze tohoto kritéria si škola vyhrazuje právo na přidělení bodů i za jiné relevantní aktivity neuvedené v předchozích bodech, které budou nezpochybnitelně doloženy.

Body nebyly přidělovány např. za:

 • certifikáty z AJ,
 • Diplomy z biologických, chemických, sportovních a dalších soutěží bez vztahu k IT,
 • Jednorázové soutěže, kterých se často účastní celá třída (např. Bobřík informatiky),
 • výsledky u SCIO testů - sice prokazují studijní kvality uchazeče, ale ne prokazatelný zájem o obor,
 • Potvrzení od zaměstnavatelů z různých brigád (není možné  nezpochybnitelně ověřit při vynaložení přiměřeného úsilí)

Pokud byste zjistili nesrovnalosti v přiřazených bodech za známky ze základní školy nebo v prokazatelném dlouhodobém zájmu o obor, neváhejte nás okamžitě kontaktovat (nejpozději do 31. března 2023). (Evidenční číslo uchazeče naleznete v pozvánce k přijímacím zkouškám, které jsme rozeslali 21. 3. 2023 doporučeně poštou.)

Období pro kontrolu přiřazených bodů slouží pouze pro odchycení případných chyb/překlepů, dohledání zapadlých mailů ve SPAMu apod. I když jsme vše u nás 2x kontrolovali, pokládáme proces výběru uchazečů za natolik důležitý, že o kontrolu prosíme ještě vás. Nemůžeme však již přijímat nové podklady pro hodnocení. Termín pro jejich podání byl do 1. března 2023.

Uchazeči o studium

#Ev. č.ØznámkyzájemČJMAΣstav
-441,0012---12-
-491,561---1-
-501,332---2-
-511,07114--15-
-531,1185--13-
-541,3234--7-
-551,5131--4-
-591,4022--4-
-611,0211---11-
-621,0212---12-
-631,179---9-
-642,02 (Gy)03--3-
-651,00124--16-
-662,5600--0-
-671,315---5-
-681,624---4-
-691,118---8-
-701,00122--14-
-711,05111--12-
-721,1385--13-
-731,50 (Gy)85--13-
-742,090---0-
-751,333---3-
-761,404---4-
-771,0410---10-
-781,3541--5-
-791,04105--15-
-821,4832--5-
-831,1182--10-
-841,4222--4-
-851,354---4-
-871,02114--15-
-881,821---1-
-891,255---5-
-901,513---3-
-911,4020--2-
-921,3094--13-
-931,00125--17-
-941,10115--16-
-951,5850--5-
-961,5310---10-
-971,412---2-
-981,187---7-
-991,5610--1-
-1001,00120--12-
-1011,515---5-
-1021,06122--14-
-1031,25 (Gy)72--9-
-1041,3270--7-
-1051,953---3-
-1061,246---6-
-1081,1511---11-
-1091,05 (Gy)102--12-
-1101,0790--9-
-1111,6515--6-
-1121,4450--5-
-1131,0711---11-
-1141,315---5-
-1151,00125--17-
-1161,3462--8-
-1171,1772--9-
-1201,413---3-
-1211,3652--7-
-1221,5424--6-
-1231,1874--11-
-1241,351---1-
-1251,1093--12-
-1261,00120--12-
-1271,2660--6-
-1281,19 (Gy)84--12-
-1291,1192--11-
-1301,29105--15-
-1311,177---7-
-1321,1861--7-
-1331,3775--12-
-1341,344---4-
-1351,4052--7-
-1361,311---1-
-1371,1395--14-
-1381,395---5-
-1391,31 (Gy)82--10-
-1401,277---7-
-1411,4550--5-
-1421,5912--3-
-1431,1870--7-
-1441,19115--16-
-1451,0790--9-
-1461,7332--5-
-1471,11102--12-
-1481,690---0-
-1491,00125--17-
-1501,624---1-
-1512,4800--0-
-1521,25 (Gy)65--11-
-1551,6004--4-
-1561,5250--5-
-1571,3142--6-
-1581,512---2-
-1591,8901--1-
-1601,4030--3-
-1612,003---3-
-1621,0695--14-
-1631,1191--10-
-1641,650---0-
-1651,09 (Gy)102--12-
-1661,2754--9-
-1681,5244--8-
-1691,515---5-
-1701,312---2-
-1711,258---8-
-1721,4551--6-
-1731,5632--5-
-1741,4430--3-
-1751,961---1-
-1761,7063--9-
-1771,2975--12-
-1781,48 (Gy)22--4-
-1791,1784--12-
-1801,3960--6-
-1811,40 (Gy)75--12-
-1821,7031--4-
-1831,401---1-
-1841,403---3-
-1851,6440--4-
-1861,0512---12-
-1871,812---2-
-1881,344---4-
-1891,8032--5-
-1902,0714--5-
-1912,0032--5-
-1931,259---9-
-1941,00125--17-
-1951,342---2-
-1961,3492--11-
-1971,385---5-
Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy