Účast v grandfinále prezentiády zachránila WildCard

5. 4. 2018

Miroslav Varga a Vítek Lustyk skončili v soutěži prezentačních dovedností Prezentiáda na výborném druhém místě. Obhájili tak stříbro z předminulého ročníku. Svým výkonem však porotu přesvědčili natolik, že dostali divokou kartu a postupují do mezinárodního finále do Brna.

Krajské kolo 2018

V letošním krajském kole bojovalo 11 středoškolských týmů z České Třebové, Chocně,  Holic, Pardubic, Přelouče, Skutče a Žamberka.
Na výběr bylo ze dvou témat:

  • Co nám doma neřekli,
  • Droga dnešní doby

Droga dnešní doby - NOTIFIKACE

Vítek s Mírou připravili prezentaci s asi nejzajímavějším obsahem, která dopodrobna rozebírala, jak nám notifikace na našich elektronických zařízeních kradou pozornost, jak a proč to dělají a jaké důsledky to má. Potvrdilo se známé pravidlo z internetového marketingu: "Obsah je král", a že když je téma prezenace nosné, prezentuje se mnohem lépe.

Příprava týmu

Tým s názvem Acoc Aloc se účastnil Prezentiády již třetím rokem. Míra i Vítek patří do "exkluzivního klubu" Microsoftu Studentské trenérské centrum, kde jsou mimo jiné školeni i na prezentační dovednosti a především dostávají spoustu příležitostí k praktickým prezentacím. Míra se navíc věnuje prezentačním technikám již delší dobu poloprofesionálně - připravuje grafické prezentace pro různé zákazníky a objíždí zajímavé akce o prezentačních dovednostech po celé republice.

S přípravou prezentace pro soutěž jim pomáhal lektor improvizace Tomáš Sir Jireček z improvizační skupiny Paleťáci. I díky němu používal tým ze soukromé školy DELTA pokročilé techniky na hranici prezentace a improvizačního divadla jako jsou "malování obrazů (v mysli posluchače)", "předávání prostoru a pozornosti" apod. a nezapomínal na principy "nepopisuj ale hraj", "vyprávění příběhů" a další. Vděčným a trpělivým divákem, který dával týmu zpětnou vazbu (za což mu patří velký dík a nehynoucí sláva), byl pan učitel Hájek.

Divoká karta a postup do Grandfinále

15. dubna se kluci dozvěděli, že jim byla udělena divoká karta, která jim zachránila postup do brněnského Grandfinále.
A co je čeká? Své síly poměří se sedmnácti nejlepšími týmy z celého Česka s Slovenska. Prezentace budou týmy připravovat až na místě, kde se teprve dozvědí téma. Zatím mají pouze natočit 60-90 vteřinové video "Jak se připravit na finále". Všem držíme pěsti. Ať si všichni odnesou co nejvíce prezentačních i dalších zkušeností a ať zvítězí ti nejlepší.

Jiří Formánek

Jiří Formánek
ředitel školy

Fotogalerie

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.